Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

O Łodzi filmowej w sieci

21 grudnia 2017

Muzeum Kinematografii w Łodzi uruchomiło w sieci portal "Rozmowy o HollyŁodzi". Pod nazwą tą kryje się projekt realizowany przez Muzeum oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. W jego ramach autorzy przeprowadzili i opracowali cykl 20 wywiadów z filmowcami i pracownikami łódzkich instytucji filmowych o filmowym obliczu miasta.


Kultura filmowej Łodzi stanowi wyjątkowy fenomen historyczny, który jak dotąd nie doczekał się opracowania książkowego bądź też filmu dokumentalnego. Celem projektu było sprawdzenie, jak w rzeczywistości funkcjonowała tzw. „HollyŁódź” oraz na ile filmowa tradycja miasta jest nadal żywa, a przez to może być w przyszłości rozwijana. Realizacji tych zamiarów służył cykl wywiadów. Dzięki odpowiednio dobranym pytaniom interlokutorzy starali się uzyskać od rozmówców szczegółowe informacje na temat specyfiki łódzkiego zaplecza kinematograficznego.

Ramy czasowe projektu zamykają się w okresie pomiędzy rokiem 1945, kiedy do Łodzi przybywają przedstawiciele Wytwórni Filmowej „Czołówka”, by tworzyć podwaliny powojennego przemysłu kinematograficznego w Polsce, a rokiem 1998, w którym przystąpiono do likwidacji Łódzkiego Centrum Filmowego, wielkiego konglomeratu zrzeszającego najważniejsze lokalne instytucje filmowe doby PRL-u. Pomiędzy tymi skrajnymi datami przebiegały procesy i zjawiska kluczowe dla rozwoju polskiej kultury filmowej. Z jednej strony Łódź zyskując kolejne wytwórnie i studia filmowe (m.in. Wytwórnia Filmów Fabularnych) stała się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w kraju, gdzie działali najwięksi polscy reżyserzy, aktorzy, operatorzy oraz scenografowie. Z drugiej strony dzięki ulokowaniu w Łodzi takich przedsiębiorstw, jak Łódzkie Zakłady Kinotechniczne czy Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych, miasto stanowiło nieformalną stolicę wielosektorowego przemysłu kinematograficznego.

Wykonawcami projektu byli pracownicy merytoryczni Muzeum Kinematografii w Łodzi, a także doktoranci oraz studenci Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. W oparciu o kwerendy biblioteczne oraz archiwalne wytypowali oni 20 osób, a następnie przeprowadzili z nimi wywiady zgodnie z metodologią historii mówionej. Wśród rozmówców znaleźli się m.in.: Piotr Dzięcioł, Jerzy Hoffman, Jan Jakub Kolski, Stanisław Lenartowicz, Juliusz Machulski, Janusz Majewski, Daniel Szczechura i Tadeusz Wilkosz. Do każdej rozmowy sporządzony został następnie wykaz kluczowych tematów, w oparciu o który jej audiowizualna rejestracja została podzielona na części. Dzięki temu użytkownik serwisu może bez problemu dotrzeć do interesujących go fragmentów wywiadów. Ponadto na stronie można obejrzeć 10 krótkich filmów, w których zestawione zostały ze sobą wypowiedzi różnych rozmówców odnoszące się do tego samego zagadnienia lub problemu.

© 1998-2018 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency