Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KACPERIADA

 • Serial animowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 13 odcinków: x ok. 7 min

Serial animowany Kacperiada to opowieść o wyzwaniach z pogranicza dzieciństwa i dorosłości. Przedstawia wydarzenia, w których główną rolę odgrywa Kacper, 7-letni urwis odkrywający świat i testujący wytrzymałość swoich rodziców kolorową wyobraźnią i niespożytą energią. Każdy odcinek przynosi nową przygodę. Z początku, Kacper napotyka problem i próbuje zmierzyć się z nim sam. Kiedy nie idzie mu za dobrze, zaangażowani zostają tata lub mama - i to zmierza w linii prostej do katastrofy. Kacper uczy się często jak nie postępować obserwując błędy innych. Działania Kacperka niejednokrotnie inspirowane są przygodami bohaterów jego ukochanego serialu pt. Muchomściciel. Perypetiom szalonej rodziny towarzyszą dziwacznie zachowujące się zwierzęta, którymi zajmuje się mama – psycholog zwierzęcy. Świadkami wydarzeń są dwa gołębie – gruby i chudy – obserwują świat i ludzi ze szczerym zdziwieniem.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

 • Reżyseria
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"
  odcinki: "Słucham?", "Prawie prawda"
  odcinki: "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Geneza"
  odcinki: "Porządny bałagan"
  odcinki: "Według planu", "Wspólny front"
 • Casting (reżyseria obsady)
   
 • Scenariusz
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Najlepiej być sobą", "Geneza"
 • Współpraca scenariuszowa
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Król imprezy", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Wspólny front"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej byc sobą", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"
  odcinki: "Prawie prawda", "Ukryty skarb", "Wspólny front"
  odcinki: "On ma, a ja nie", "Według planu", "Wspólny front"
 • Storyboard
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"
  odcinki: "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "Ukryty skarb", "Według planu", "Geneza"
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
  odcinki: "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Geneza"
  odcinki: "Elfia poczta"
  odcinki: "Według planu", "Wspólny front"
 • Oświetlenie
  nadzór
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Król imprezy", "On ma, a ja nie"
  odcinki: "Takie buty", "Pierwsze wrażenie", "Porządny bałagan"
  w napisach imię: Bartosz; odcinki: "Słucham?"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "Ukryty skarb", "Wspólny front"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
 • Projekty plastyczne postaci
   
  odcinki: "Słucham?", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Wspólny front"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Wspólny front", "Geneza"
 • Projekty plastyczne
   
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
   
   
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
  odcinki: "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"
 • Kompozycja obrazu
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Według planu"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Porządny bałagan"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie"
  odcinki: "Słucham?", "Wspólny front"
  odcinki: "Słucham?", "Wspólny front"
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
  odcinki: "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Prawie prawda", "Geneza"
  odcinki: "Prawie prawda"
  odcinki: "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Wspólny front"
 • Rendering
  nadzór
  w napisach imię: Bartosz; odcinki: "Słucham?"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "On ma, a ja nie"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Słucham?", "Prawie prawda", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Wspólny front"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
 • Modelowanie
  3D; nadzór
  3D
  3D; odcinki: "Pierwsze wrażenie"
  3D; odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu", "Wspólny front"
  3D; odcinki: "Elfia poczta", "Ukryty skarb"
  3D; odcinki: "Według planu", "Wspólny front"
 • Rigging
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
 • Teksturowanie
  nadzór; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
   
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Elfia poczta", "Ukryty skarb"
  odcinki: "Według planu", "Wspólny front"
 • Animacja
  2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"
  2D (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"); 3D (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu")
  2D (odcinki: "Słucham?", "Ukryty skarb"); 3D (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu")
  2D (odcinki: "Takie buty", "Słucham?", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Wspólny front", "Geneza"); 3D (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu")
  3D
  3D; nadzór; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  3D; odcinki: "Słucham?", "Ukryty skarb", "Według planu"
  3D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"
  3D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą"
  3D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan"
  3D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "On ma, a ja nie"
  3D; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  3D; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  2D (odcinki: "Król imprezy"), 3D (odcinki: "Najlepiej być sobą")
  3D; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  3D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Słucham?", "Król imprezy", "Elfia poczta"
  Nishith Takia
  3D; producent; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Słucham?", "Król imprezy", "Elfia poczta"
  Omkaar S. Deishpaande
  3D; kierownik produkcji; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Słucham?", "Król imprezy", "Elfia poczta"
  3D; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  3D; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  2D; odcinki: "Prawie prawda"
  B-Water Animation Studios
  3D; odcinki: "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"
  Dirk Hampel
  3D; producent; odcinki: "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"
  Anja Woller
  3D; kierownik produkcji; odcinki: "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"
  3D; odcinki: "Wspólny front"
  3D; producent; odcinki: "Wspólny front"
  3D; kierownik produkcji; odcinki: "Wspólny front"
 • IT
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
 • CTO
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
 • Muzyka
   
 • Nagranie dialogów
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza"
 • Udźwiękowienie
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  Ramez Nayyar
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"
  odcinki: "Według planu"
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front"
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
  odcinki: "Najlepiej być sobą", "Geneza"
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
 • Montaż
  odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"
  odcinki: "Słucham?", "Prawie prawda"
  odcinki: "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Geneza"
  odcinki: "Porządny bałagan"
  odcinki: "Według planu", "Wspólny front"
 • Konsultacja
  Paul Cackett
  scenariuszowa; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  psychologiczna; odcinki: "Najlepiej być sobą"
 • Public relations
   
 • Tłumaczenie
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
  odcinki: "Najlepiej być sobą"
 • Kierownictwo produkcji
   
   
 • Producent wykonawczy
  odcinki: Najlepiej być sobą"
 • Producent
   
   
   
   
 • Produkcja
   
 • Koprodukcja
   
   
 • Współfinansowanie
   
   
 • Obsada aktorska (głosy postaci animowanych)
  Kacper
  Kacper; odcinki: "Najlepiej być sobą"
  tata; Materialista (odcinki: "Takie buty")
  mama; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Elfia poczta", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Słucham?", "Prawie prawda", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Według planu", "Wspólny front"
  Ada; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Porządny bałagan", "Król imprezy", "Elfia poczta", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Wspólny front"
  tata Ady (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Słucham?"), papuga (odcinki: "Prawie prawda")
  Eryk; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Król imprezy", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Wspólny front"
  mama Eryka; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "On ma, a ja nie", "Wspólny front"
  dziewczyna (odcinki: "Takie buty"), kolega (odcinki: "Król imprezy")
  chłopak (odcinki: "Takie buty"), kolega (odcinki: "Król imprezy")
  chłopak (odcinki: "Takie buty"), koleżanka (odcinki: "Król imprezy")
  koleżanka; odcinki: "Król imprezy"
  Muchomściciel, Elegant (odcinki: "Pierwsze wrażenie"), Magister Ciemności (odcinki: "Słucham?", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Geneza"), Zbir (odcinki: "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Geneza"), Profesor Elektron (odcinki: "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan", "Geneza"), Człowiek-odkurzacz (odcinki: "Porządny bałagan"), wuefista (odcinki: "Prawie prawda"), kłamca (odcinki: "Prawie prawda"), kapitan piratów (odcinki: "Ukryty skarb"), wódz indian (odcinki: "Ukryty skarb"), złodziej (odcinki: "Wspólny front")
  nauczycielka; odcinki: "Prawie prawda"
  tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"
  sąsiad; odcinki: "Ukryty skarb"

Pierwowzory
schowaj

Pierwowzór
KACPERIADA
AutorGrzegorz Kasdepke
Pierwowzór
KACPER Z SZUFLADY
AutorGrzegorz Kasdepke

Nagrody
schowaj

 • 2014
  Kraków (Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA)-Srebrna Kreska w kategorii filmu profesjonalnego
  dla najlepszego filmu o tematyce dziecięcej; za odcinek "Najlepiej być sobą"
 • 2014
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA-Nagroda w konkursie "Teraz Dzieci!"
  za odcinek "Najlepiej być sobą"
 • 2017
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA-Nagroda w konkursie "Teraz Dzieci!"
  Wyróżnienie; kategoria wczesnoszkolna; za odcinek "On ma, a ja nie"
2017.05.23 00:48:35
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
e-teatr.plAnna GostkowskaInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych