Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

SERDECZNIE DOBRY CZŁOWIEK

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1999
  • 20'

Sylwetka Edmunda Bojanowskiego, nowego polskiego błogosławionego. Urodził się w 1814 roku w Grabonogu pod Gostyniem, gdzie zamieszkali jego rodzice, po utracie majątku w Płaczkowie, skonfiskowanego przez zaborcę za udział ojca Edmunda, Walentego Bojanowskiego, w powstaniu listopadowym. Mając cztery lata zachorował tak ciężko, że lekarze orzekli, że dla chłopca nie ma już nadziei. Matka jednak wymodliła u Boga ratunek dla syna. Potem zawsze pamiętał o cudownym ozdrowieniu. Wzrastał otoczony troską i wielką miłością rodziców. W 1832 roku zamieszkał wraz z matką we Wrocławiu. Początkowo na tamtejszym uniwersytecie uzupełniał wykształcenia jako hospitant, a w 1985 roku podjął regularne studia w dziedzinie literatury. Próbował tłumaczyć na polski dzieła Byrona, specjalizował się w słowianofilstwie, najbardziej jednak interesował go język folkloru i tradycji ludowej. Jego pasją stało się w końcu zbieranie i spisywanie starych legend, pieśni i przysłów, aby w przyszłości wydać je drukiem. Po śmierci najpierw matki, a potem ojca, w 1836 roku Edmund Bojanowski wyjechał kontynuować naukę w Berlinie. Po dwóch latach choroba płuc zmusiła go do przerwania studiów. Powrócił do rodzinnego Grabonogu. Wtedy właśnie w dzieciach - ich wychowaniu - dostrzegł szansę odrodzenia ojczyzny i ludzkości. W maju 1850 roku, wraz z Franciszką Przewoźną, wieśniaczką z Podrzecza, urządził pierwszą ochronkę dla wiejskich dzieci. Potem zorganizował ich całą sieć. W każdej trzy wiejskie dziewczyny służyły dzieciom, ubogim i chorym, co potrzebującym dawało opiekę i wsparcie, a zarazem wpływało umoralniająco na opiekunki. Tak za sprawą Edmunda Bojaniowskiego powstało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Realizator filmu prowadzi widza śladami Bojanowskiego - do Grabonogu, Gostynia, a także do jednego z domów zakonnych, w którym zachowane zdjęcia i dokumenty opowiadają o jego działalności społecznej i edukacyjnej. Pokazuje też inne domy zakonne Sióstr Służebniczek, prowadzoną przez nie ochronkę koło Poznania. Przedstawia księdza dr Alojzego Drożdża, który przygotowywał proces beatyfikacyjny Bojanowskiego, a w filmie ocenia jego działalność i wyjaśnia powody ogłoszenia go błogosławionym. W tę opowieść wplata zdjęcia dokumentujące proces powstania rzeźby przedstawiającej postać Edmunda Bojanowskiego, a w komentarzu wykorzystuje fragmenty autobiografii błogosławionego. (źródło: www.tvp.com.pl)

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:04:27
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency