Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Roland Rowiński

Roland Rowiński - galeria
Fot. Mariusz Szachowski

 

 • 1954. 03. 28
  Data urodzenia
  Szklarska Poręba

Reżyser. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Reżyseria
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  1342, 1343, 1356, 1357, 1358, 1372, 1373, 1374
 • 2017
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  1279, 1280, 1281, 1326, 1327, 1341
 • 2016
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  1212, 1213, 1214, 1228, 1229
 • 2015
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1164, 1165, 1166, 1176, 1177, 1178, 1188, 1189, 1190
 • 2014
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  1056, 1057, 1058, 1062, 1074, 1075, 1076, 1086, 1087, 1088, 1101, 1102, 1103, 1116
 • 2013
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  970, 971, 981, 982, 983, 993, 994, 995, 1000, 1001, 1008, 1009, 1010, 1023, 1024, 1025, 1035, 1036, 1037
 • 2012
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  882, 883, 893, 894, 895, 903, 904, 905, 915, 916, 917, 924, 925, 926, 936, 937, 938, 948, 949, 950, 958, 959, 969
 • 2011
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  829, 830, 831, 844, 845, 846, 856, 857, 858, 868, 869, 870, 879, 880, 881
 • 2010
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Obsada aktorska (Rafał), Dialogi, Koproducent
 • 2010
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  727, 728, 729, 739, 740, 741, 751, 752, 753, 763, 764, 765, 772, 773, 774, 781, 782, 783, 793, 794, 795, 805, 806, 807, 817, 818, 819
 • 2008
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  575, 576, 580, 581, 582, 589, 590, 591, 601, 602, 603, 610, 611, 612, 619, 620, 621
 • 2007
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  481, 482, 483, 493, 494, 495, 508, 509, 510, 520, 521, 522, 532, 533, 534, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 556, 557, 558, 568, 569, 570
 • 2006
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  389, 390, 391, 404, 405, 406, 416, 417, 418, 434, 435, 436, 446, 447, 448, 455, 456, 457, 472, 473, 474
 • 2005
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  298, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 332, 333, 334, 338, 339, 340, 347, 348, 349, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 377, 378, 379
 • 2004
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  209, 210, 217, 218, 219, 220, 229, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 281, 282, 283, 296, 297
 • 2003
  Serial fabularny
  Reżyseria
  odcinki:
  133, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208
 • 2003
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi
 • 2000 - 2020
  Serial fabularny
  Reżyseria (odcinki: 133-138, 145-150, 157-162, 169-180, 193-201, 205-210, 217-220, 229-232, 239-244, 251-256, 266-268, 272-274, 281-283, 296-298, 308-310, 314-316, 332-334, 338-340, 347-349, 362-367, 377-379, 389-391, 404-406, 416-418, 434-436, 446-448, 455-457, 472-474, 481-483, 493-495, 508-510, 520-521, 532-534, 538-543, 556-558, 568-570, 575-576, 580-582, 589-591, 601-603, 610-612, 619-621, 634-636, 643-645, 649-651, 655-657, 667-669, 679-681, 691-693, 703-705, 715-717, 727-729, 739-741, 751-753, 763-765, 772-774, 781-783, 793-795, 805-807, 817-819, 829-831, 844-846, 856-858, 868-870, 879-883, 893-895, 903-905, 915-917, 924-926, 936-938, 948-950, 958-959, 969-971, 981-983, 993-995, 1000-1001, 1008-1010, 1023-1025, 1035-1037, 1056-1058, 1062, 1074-1076, 1086-1088, 1101-1103, 1116-1118, 1128-1130, 1144, 1147-1149, 1164-1166, 1176-1177, 1188-1190, 1212-1214, 1228-1229, 1279-1281, 1326-1327, 1341-1343, 1356-1358, 1372-1374)
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz (w napisach określenie funkcji: Adaptacja), Reżyseria
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria, Adaptacja
 • 1994
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria, Adaptacja
 • 1994
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria, Adaptacja
 • 1994
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1993
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1992
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1991
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi, Nowela
 • 1988
  PRZYJACIELE
  Film fabularny - telewizyjny
  Reżyseria
 • 1987
  Film fabularny - telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi
 • 1984
  Film dokumentalny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1983
  Etiuda szkolna
  Scenariusz, Reżyseria
 • Scenariusz
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Obsada aktorska (Rafał), Dialogi, Koproducent
 • 2003
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz (w napisach określenie funkcji: Adaptacja), Reżyseria
 • 1994
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1993
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1992
  Spektakl telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1991
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi, Nowela
 • 1987
  Film fabularny - telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi
 • 1984
  Film dokumentalny
  Scenariusz, Reżyseria
 • 1983
  Etiuda szkolna
  Scenariusz, Reżyseria
 • Dialogi
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Obsada aktorska (Rafał), Dialogi, Koproducent
 • 2003
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi
 • 1991
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi, Nowela
 • 1987
  Film fabularny - telewizyjny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Obsada aktorska (Rafał), Dialogi, Koproducent
 • Koproducent
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Obsada aktorska (Rafał), Dialogi, Koproducent
 • Adaptacja
  schowaj

 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria, Adaptacja
 • 1994
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria, Adaptacja
 • 1994
  Spektakl telewizyjny
  Reżyseria, Adaptacja
 • Nowela
  schowaj

 • 1991
  Film fabularny
  Scenariusz, Reżyseria, Dialogi, Nowela
 • Realizacja
  schowaj

 • 1986
  Film dokumentalny
  Realizacja

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 1988
  Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film") Nagroda "Walki Młodych"
 • 1988
  Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film") Nagroda im. prof. Bolesława Lewickiego uczestników seminarium dla nauczycieli
 • 1988
  Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film") Nagroda za debiut reżyserski za debiut telewizyjny
 • 1988
  Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film") Nagroda za scenariusz przyznana przez redakcję "Razem"

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2020.07.08 00:51:48
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski