Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Alina Puchała

Również jako: Alina Niedźwiedzka

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Scenariusz
  schowaj

 • 2019
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464
 • 2018
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408
 • 2015
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165
 • 2014
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116
 • 2013
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038
 • 2012
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969
 • 2011
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881
 • 2010
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
 • 2005
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  299, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 312, 315, 317, 320, 321, 322, 323
 • 2004
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 233, 234, 241, 244, 247, 249, 252, 255, 258, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 285, 290, 293, 296
 • 2003
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  114, 117, 119, 121, 123, 126, 128, 131, 133, 135, 138, 141, 144, 145, 149, 153, 154, 159, 162, 165, 168, 170, 171, 174, 177, 180, 182, 185, 188, 191, 200, 202, 205, 208
 • 2002
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  56, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 95, 98, 99, 101, 104, 107, 110
 • 2001
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 41, 44, 47, 50, 53, 54, 55
 • 2000 - 2019
  Serial fabularny
  Scenariusz (scenarzysta wiodący oraz autorka scenariuszy odcinków: 7, 9-28, 32, 41, 44, 47, 50, 53-56, 59-60, 63, 65, 67-68, 72, 75, 80, 82-85, 87-89, 92, 95, 98-99, 101, 104, 107, 110, 114, 117, 119, 121, 123, 126, 128, 131, 133, 135, 138, 141, 144-145, 149, 153-154, 159, 162, 165, 168, 170-171, 174, 177, 180, 182, 185, 188, 191, 200, 202, 205, 208, 210, 212-213, 215-218, 221, 223, 226, 229, 232-234, 241, 244, 247, 249, 252, 255, 258, 260, 264-278, 282-283, 285, 290, 293, 296, 299, 301-302, 304-305, 309, 312, 315, 317, 320-323, 326-329, 336, 339-340, 342-343, 346, 349, 351-352, 359-360, 364, 366-367, 373-374, 377, 379, 382, 385, 388, 391-394, 399, 402, 404-405, 408-411, 414, 416, 419, 424-425, 427, 430-432, 435-438, 441, 445, 447-450, 453, 455-458, 461, 464-465, 467, 470, 474-475, 478, 481, 486, 489-493, 503-715, 717-1464)
 • 2000
  Serial fabularny
  Scenariusz
  odcinki:
  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 • 1998 - 1999
  Serial fabularny
  Scenariusz (odcinki: 11-12, 17-46)
 • 1997 - 2019
  Serial fabularny
  Scenariusz (odcinki: 45-50, 53, 60)
 • Autor
  schowaj

 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Autor

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2019.10.23 01:12:48
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plAnna GostkowskaInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego