Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Sebastian Witkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Dźwięk
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • 2014
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2011
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria nagrań (muzyka Jana Duszyńskiego), Miks dźwięku, Dźwięk
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki (realizacja), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Miks dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (wersja polska)
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja muzyki, Zgranie dźwięku
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 2-), Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2001
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Współpraca dźwiękowa
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2017
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 2-), Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2015
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja muzyki, Zgranie dźwięku
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony, Współpraca dźwiękowa
 • Koproducent
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • Sound design
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Miks muzyki
 • 2016
  Film dokumentalny
  Miks muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki (realizacja), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Miks dźwięku
 • Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Realizacja nagrań, Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony, Współpraca dźwiękowa
 • 2005
  Film fabularny
  Postsynchrony (realizacja)
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki (realizacja), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Miks dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • 2010
  Film fabularny
  Nagranie muzyki
 • 2010
  Serial fabularny
  Nagranie muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • 2013
  Spektakl telewizyjny
  Montaż dźwięku
 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Nagranie muzyki (realizacja), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Miks dźwięku
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria nagrań (muzyka Jana Duszyńskiego), Miks dźwięku, Dźwięk
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Realizacja nagrań, Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Realizacja nagrań
 • 2008
  Film dokumentalny
  Realizacja nagrań
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • 2001
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (mix)
 • Gwary
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Realizacja nagrań, Zgranie muzyki, Montaż dźwięku, Gwary, Dźwięk
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • Reżyseria nagrań
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria nagrań (muzyka Jana Duszyńskiego), Miks dźwięku, Dźwięk
 • 2007
  Film fabularny
  Reżyseria nagrań
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony, Współpraca dźwiękowa
 • 2001
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Współpraca dźwiękowa
 • Realizacja muzyki
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja muzyki, Zgranie dźwięku

Varia
schowaj

 • 2017
  Piosenka: POD WSPÓLNYM NIEBEM - Wykonanie (syntezator)
  Piosenka: POD WSPÓLNYM NIEBEM - Realizacja nagrań
 • 2015
  Utwór muzyczny: - Nagranie

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2010
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nagroda w kategorii: Najlepszy dźwięk za rok 2009

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2017.11.21 04:41:44
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plAnna Gostkowska