Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Andrzej Daniłowicz

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

    Ewolucje kaskaderskie
    schowaj

  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1986
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1986
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1986
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1985
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1985
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Etiuda szkolna
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1984
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
    odcinki:
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film dokumentalny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny - telewizyjny
    Obsada aktorska (leśny), Ewolucje kaskaderskie
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Etiuda szkolna
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1983
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982 - 1986
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1982
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1982
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film dokumentalny - fabularyzowany
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Cykl fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1980
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1979 - 1981
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1979
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1979
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1979
    Film fabularny - telewizyjny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1979
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1979
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1978
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1978
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1978
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1978
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie
  • 1978
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1978
    Film fabularny
    Obsada aktorska (2 role: żołnierz Waffen SS, partyzant; nie występuje w napisach), Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1978
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1978
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1977
    Serial fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • 1977
    Film fabularny
    Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • Współpraca
    schowaj

  • 1986
    Film dokumentalny
    Współpraca
  • Obsada aktorska
    schowaj

  • 1985
    Serial fabularny
    Obsada aktorska
    odcinki:
    PRZERWANE OGNIWO (4)
  • 1983
    Film fabularny - telewizyjny
    Obsada aktorska (leśny), Ewolucje kaskaderskie
  • 1982
    Film fabularny
    Obsada aktorska (gość hotelowy; nie występuje w napisach)
  • 1981
    Film fabularny - telewizyjny
    Obsada aktorska (milicjant; nie występuje w napisach)
  • 1978
    Serial fabularny
    Obsada aktorska (2 role: służący w Jaśmieniu, sanitariusz; nie występuje w napisach)
  • 1978
    Film fabularny
    Obsada aktorska (2 role: żołnierz Waffen SS, partyzant; nie występuje w napisach), Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  • Współpraca produkcyjna
    schowaj

  • 1979
    Film fabularny - telewizyjny
    Współpraca produkcyjna
  • 1978
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca produkcyjna
  • Pilot
    schowaj

  • 1973
    Film fabularny
    Pilot
2018.01.06 01:13:13
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman