Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

PSIE SERCE

 • Cykl fabularny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2002-2003
 • Premiera:
  2002. 12. 05
 • Gatunek:
  Film obyczajowy
 • Barwny, 19 odcinków

  Okres zdjęciowy II serii: lipiec - listopad 2003.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

 • Reżyser II
  odcinki: "Rosa", "Pauza", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Bella", "Fiodor"
  odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
 • Współpraca reżyserska
  odcinki: "Fila", "Bemol"
 • Scenariusz
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max"
  odcinki: "Atos", "Kara"
  odcinki: "Fila", "Tungo", "Fidel", "Rol"
  odcinki: "Rejn"
  Alicja Michalska-Szaybo
  odcinki: "Argo"
  odcinek "Bimber"
 • Współpraca scenariuszowa
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon"
 • Pomysł filmu
   
 • Dialogi
  teksty psów; odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  tekst psów; odcinek: "Kara"
 • Zdjęcia
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars"
  odcinki: "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Operator kamery
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars"
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars"
  odcinki: "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Tamino"
  odcinki: "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Platon"
  odcinki: "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Współpraca operatorska
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars"
   
  obsługa CCU; odcinki: "Tamino", "Platon", "Oskar", "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
  odcinki: "Bemol", "Fidel", "Fila"
  odcinki: "Bemol", "Fidel", "Fila", "Kara"
 • Oświetlenie
  mistrz; odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon"
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Oskar"
  mistrz; odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
  odcinki: "Fila", "Drago", "Bemol", "Fidel", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
  w napisach nazwisko: Karwowski; odcinki: "Atos", "Kara"
  odcinki: "Bemol"
  odcinki: "Bimber"
 • Kamery
   
 • Scenografia
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar", "Atos", "Kara", "Fila", "Fidel", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Tungo"
  Agnieszka Przełomiec
  odcinki: "Rosa", "Pauza", "Mars"
  odcinki: "Argo", "Bimber", "Rol"
  odcinki: "Argo", "Bimber", "Rol"
 • Współpraca scenograficzna
  Anna Stankiewicz-Odoj
  odcinki: "Rosa", "Pauza", "Mars"
 • Rekwizyty
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars"
  odcinki: "Tamino", "Platon", "Oskar", "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Kostiumy
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon"
  odcinki: "Oskar", "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Asystent kostiumografa
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Rejn", "Fidel", "Tungo"
  odcinki: "Argo", Bimber", "Max"
  odcinki: "Rol"
 • Garderoba
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Muzyka
   
  odcinki: "Tungo"
 • Wykonanie muzyki
  Kossacz Band
   
  sax
  sax; odcinki: "Argo", "Atos", Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  bas
  Ken Scardina
  gitara
  Zbigniew Szularz
  gitara; odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  Chris Aiken
  perkusja
  perkusja; odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  piano, instrumenty klawiszowe
  instrumenty klawiszowe; odcinki: "Argo", "Atos"' "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  harmonijka ustna; odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  chórki
 • Konsultacja muzyczna
  odcinki: "Tamino"
 • Choreografia
  odcinki: "Argo"
 • Realizacja nagrań
  Chris Aiken
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar", "Argo"
  Ken Scardina
  odcinki: "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago', "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
 • Dźwięk
   
 • Współpraca dźwiękowa
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon"
  odcinki: "Oskar"
 • Mikrofoniarz
  odcinki: "Bemol", "Fila", "Kara"
  odcinki: "Atos"
  odcinki: "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Drago", "Rol", "Tungo"
 • Opracowanie dźwięku
  IMI Studio; odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  współpraca; odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  Tartak Media Project
  odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
 • Montaż
  odcinki: "Rosa", "Pauza"
  odcinki: "Bella", "Fiodor", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Mars"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila"
  odcinki: "Fidel", "Bemol"
  odcinki: "Argo", "Bimber", "Max"
  odcinki: "Drago", "Falko", "Kara", "Rejn", "Rol", "Tungo"
 • Charakteryzacja
  odcinki: "Rosa", "Pauza", "Mars"
  odcinki: "Bella", "Fiodor"
  odcinki: "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Fila", "Bemol", "Drago", "Kara", "Fidel", "Falko", "Tungo"
  odcinki: "Rejn", "Argo", "Bimber", "Max", "Rol"
 • Casting (reżyseria obsady)
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Czołówka
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
   
  odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
 • Fotosy
  Paweł Staszak
  odcinki: "Rosa", "Pauza", "Mars"
  odcinki: "Bella", "Fiodor"
  Wojciech Szulc
  odcinki: "Bella"
  Radosław Czubak
  odcinki: "Oskar"
  Tomasz Szediw
  odcinki: "Atos", "Bemol", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Rejn", "Tungo"
 • Transport
  odcinki: "Falko", "Kara", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Atos", "Bemol", "Drago", "Fila", "Rol", "Tungo"
  odcinki: "Bimber"
  Waldemar Niemira
  odcinki: "Falko", "Kara", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Atos", "Bemol", "Drago", "Fila", "Rol", "Tungo"
 • Tresura
  nie występuje w napisach
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Koordynacja kaskaderska
  odcinki: "Falko", "Rejn", "Rol"
 • Ewolucje kaskaderskie
  odcinki: "Falko"
  dubler "Majewskiego" w odcinku "Roll"
  odcinki: "Rol"
  Tomasz Pyzerski
  odcinki: "Rejn"
 • Konsultacja
  Ryszard Breś
  ds. szermierki; odcinki: "Fila"
  Jerzy Jaremkiewicz
  ds. konnych; odcinki: "Rol"
 • Kierownictwo produkcji
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon"
  odcinki: "Oskar", "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
  odcinki: "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Asystent kierownika produkcji
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon"
 • Kierownictwo planu
  odcinki: "Rosa", "Pauza"
  odcinki: "Bella", "Fiodor", "Mars"
  odcinki: "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Fidel", "Tungo"
  odcinki: "Falko", "Rejn", "Argo", "Bimber", "Max", "Rol"
 • Dyżurny planu
  Michał Florczak
  odcinki: "Rosa", "Pauza", "Mars"
  Bartłomiej Sadurski
  odcinki: "Bella"
  odcinki: "Fiodor"
  Adam Łyczba
  odcinki: "Tamino", "Platon"
  odcinki: "Oskar", "Bimber"
  odcinki: "Atos", "Kara"
  odcinki: "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Rol", "Tungo"
 • Script (Sekretariat planu)
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  odcinki: "Atos", "Kara", Fila", "Bemol", "Drago", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
  odcinki: "Falko", "Max", "Rejn"
 • Administracja
   
 • Postprodukcja
  odcinki: "Rosa", "Bella", "Pauza", "Fiodor", "Mars", "Tamino", "Platon", "Oskar"
  FGP Production
  odcinki: "Argo", "Atos", "Bemol", "Bimber", "Drago", "Falko", "Fidel", "Fila", "Kara", "Max", "Rejn", "Rol", "Tungo"
 • Producent
   
 • Asystent producenta
  Natalia Dembińska
  odcinki: "Atos", "Kara", "Fila", "Bemol", "Drago", "Falko", "Max", "Rejn", "Argo", "Fidel", "Bimber", "Rol", "Tungo"
 • Produkcja wykonawcza
  Twin Unit
   
 • Produkcja
   

Varia
pokaż

ROSA

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

BELLA

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Maja jest prezesem dużej firmy. Wiedzie uporządkowane, choć nieco samotne życie. Przez przypadek ten doskonały ład legnie w gruzach. W biurze pojawia się jej siostra Misia. Prosi, by na czas wyjazdu za granicę Maja zaopiekowała się jej suką, Bellą.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

PAUZA

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Hanka kupuje dom na wsi i przenosi się do niego wraz ze swoim psem, Pauzą. Jest samotna, nie ma przyjaciół. Syn namawia ją na powrót do Warszawy, ale ona się waha. Pewnego dnia dowiaduje się, że ze względu na podejrzenie o wściekliznę, wszystkie psy we wsi mają być uśpione.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

FIODOR

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Irena to dobra dusza wiecznie pomagająca ludziom. Pewnego dnia przystojny kolega z biura prosi ją o pomoc w znalezieniu mieszkania. Zakochana w nim kobieta godzi się, by zamieszkał u niej. Tymczasem jej pies nie toleruje nowego lokatora.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

MARS

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Ewa mieszka na Mazurach wraz z mężem i dziesięcioletnią córką Kasią. Kobieta nie może pogodzić się ze śmiercią synka, który zginął w wypadku samochodowym. Pewnego dnia przygarnia porzuconego w lesie psa. Pies wyczuwa, że w rodzinie, do której trafił, nie dzieje się najlepiej.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

TAMINO

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Helena, światowej sławy diva operowa mieszka z psem Tamino i służącą Agatą. Zbieg okoliczności sprawia, że śpiewaczka przygarnia do siebe nastoletnią dziewczynę.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

PLATON

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Marta to inteligentna i energiczna kobieta. Jedyne, czego jej brak, to wiary w siebie. Marta jest pod wielkim wspływem swej przyjaciółki, Dzidki. Pies Marty, Platon, nie lubi Dzidki, przeczuwa, że to kobieta zła i fałszywa. Tymczasem Marta poznaje Leszka...

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

OSKAR

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2002

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

BEMOL

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2003
 • Premiera:
  2004. 03. 06

Bemol ma zwariowaną rodzinę. Jego ukochana pani Magda jest aktorką, niestety jedyną dużą rolą jaką ostatnio dostała jest Mała Rozbójniczka w "Królowej Śniegu". Mieszka z mamą Olgą, która nienawidzi wstawać rano do pracy i bratem Marcinem - dentystą i starym kawalerem. Bemol pragnie, aby życie pani w końcu się poukładało - żeby zrobiła karierę i znalazła miłość swojego życia. Jeśli chodzi o karierę, to Bemol jest dobrej myśli. Wierzy w talent Magdy i w to, że po premierze "Królowej Śniegu" wszyscy okrzykną ją nową Sarą Bernhardt. Gorzej z miłością. Na spacerach w parku, które oboje uwielbiają, Bemol usiłuje wypatrzeć kogoś interesującego, ale bez skutku. Bemol jednak jest wytrwały i udaje mu się. Piotr jest idealnym kandydatem - miły, przystojny, dobrze wychowany. Ale jak sprawić, żeby zainteresowała się nim Magda? Pies na szczęście ma głowę pełną pomysłów i udaje mu się zaaranżować spotkanie Magdy i Piotra. I tak jak przewidywał, oboje się w sobie zakochali. Wbrew pozorom dopiero teraz zaczynają się kłopoty. Magda ma wątpliwości, twierdzi, że prześladuje ją pech, nic w życiu się jej nie udaje i z Piotrem będzie tak samo. Do tego dochodzą nerwy przed zbliżającą się premierą, próby odbywają się prawie codziennie. Nawet Bemol nie może za bardzo pomóc, gdyż jest zapracowany - w "Królowej Śniegu" gra.. zająca. Magda zaprasza Piotra na przedstawienie. Może po spektaklu, gdy opadnie zdenerwowanie, łatwiej będzie wyznać swe uczucia. Premiera jest tuż, tuż...

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

FALKO

 • Film fabularny - telewizyjny
 • Rok produkcji:
  2003

Ania i Tomek są parą od kilku lat. Tomek jest młodym naukowcem i pracuje na uczelni. Ania skończyła psychologię, ale jej pasją jest fotografowanie. Jest w tym naprawdę dobra, ma do tego talent. Marzy, aby jej zdjęcia ukazały się kiedyś w National Geographic. Związek Ani i Tomka jest pozornie bardzo szczęśliwy. Tomek jest czuły i opiekuńczy, koleżanki zazdroszczą Ani wspaniałego narzeczonego. Jednak Falko, ukochany pies Ani, nie przepada za nim. Uważa, że jest apodyktyczny, nie liczy się z Anią i lekceważy jej zdanie. Niby nic nie można mu zarzucić, a jednak pies czuje, że jego pani nie jest szczęśliwa. Do Ani też to w końcu dociera, coraz częściej dochodzi między nimi do nieporozumień. Jednym z nich stają się sprawy zawodowe. Tomek dostaje propozycję zagranicznego stypendium, chce żeby Ania pojechała z nim do Kanady już jako jego żona. Ania waha się. Odnosi pierwsze sukcesy jako fotograf i nie jest pewna swoich uczuć. Z drugiej strony, Tomek jest taki dobry, nie chciałaby go zawieść. Los podejmuje decyzję za nią. Ania zostaje napadnięta, Falko ratuje jej życie, ale na skutek pobicia dziewczyna traci wzrok. Kończą się marzenia o fotografowaniu, dla Ani w zasadzie kończy się życie. Zrywa z Tomkiem, zamyka się w sobie. Falko robi wszystko, żeby jego pani nie poddała się, pomaga jak umie. Wkrótce okazuje się, że umie sporo i za namową Ewy, koleżanki Ani, Falko kończy kurs psów przewodników niewidomych. Z czasem pani i pies przyzwyczajają się do nowych warunków, Ania staje się coraz bardziej samodzielna. Ewa załatwia jej pracę w radiu. Ania prowadzi nocne audycje, w których ludzie opowiadają jej o swoich problemach. Ona słucha, czasami radzi, nabiera pokory. Już wie, że nie wolno poddawać się cierpieniu, odzyskuje sens życia. Tylko Tomkowi nie podoba się jej siła i zaradność. Próbuje odzyskać uczucia Ani, ale ona zachowuje dystans. Nie potrzebuje już opieki, a Tomek tylko w ten sposób umie okazać miłość. Ktoś kradnie Falko sprzed sklepu, w którym Ania robi zakupy. Ania załamuje się. Znów czuje się samotna, przestraszona i bezradna. Tomek ponownie ma szansę stać się podporą jej życia. (materiały producenta)

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.03.23 00:35:56
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.