Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

GENERAŁ

 • Serial dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2009
 • Premiera:
  2009. 08. 24
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film biograficzny
 • Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w roku 2008.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

GENERAŁ w internecie

Patrz także:
schowaj

OPERACJA MUR (1)

 • Odcinek serialu

Jak podawały przez lata oficjalne brytyjskie raporty - samolot Liberator AL 523 z generałem Sikorskim, Naczelnym Polskim Wodzem i jego najbliższymi współpracownikami w wyniku katastrofy kilkanaście sekund po starcie runął do wody. Wszyscy oprócz pilota zginęli. Ciała Zofii Leśniowskiej, córki generała Sikorskiego nigdy nie odnaleziono. W obliczu tragedii gibraltarskiej jej postać została zapomniana. Kochająca, dbająca o dobro ojca córka, była jednocześnie pełną werwy i inteligentną doradczynią Naczelnego Wodza, mającą wgląd w najważniejsze tajemnice państwowe. Dariusz Baliszewski stawia w tym odcinku pytania, które podważają dotychczasową wersję wydarzeń gibraltarskich: kto mógł chcieć wejść w posiadanie informacji do jakich miała dostęp Zosia i czy w ogóle trafiła ona na pokład Liberatora AL 523? I komu mogło zależeć na jej śmierci? Polityka prowadzona przez Sikorskiego przez wielu była nie do przyjęcia. Wojsko polskie było rozproszone, a dowódcy nie zawsze zgadzali się z posunięciami Sikorskiego - rodziło to wiele nieporozumień. Narastał konflikt polsko - polski: pomiędzy generałem Sikorskim, a generałem Andersem, który dążył do rozdzielenia funkcji Premiera od funkcji Naczelnego Wodza. Ich zdania różniły się także w kwestii katyńskiej - Anders nie widział szans na realną współpracę ze Stalinem. Tymczasem sam Sikorski był znany z bezkompromisowych posunięć, przekonania o własnej racji. Podejmował niepopularne decyzje i nie znosił sprzeciwu. W odcinku przedstawione jest kompromitujące Sikorskiego posunięcie - rozkaz utworzenia na szkockiej wyspie Bute obozów jenieckich dla swoich przeciwników politycznych. Zostały także pokazane niepublikowane dotąd dokumenty komisji śledczej z 1943 roku, mówiące o przygotowywanym przez polskich oficerów zamachu na Sikorskiego. W odcinku omówione są także wcześniejsze zamachy na Naczelnego Wodza, które nigdy nie zostały wyjaśnione. Autorzy przedstawiają także dowody na istnienie "Operacji Mur" - skoordynowanej akcji, która miała zlikwidować Generała Sikorskiego, a po jego śmierci doprowadziła do uprowadzenia córki generała Zofii Leśniowskiej.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

KURIER Z POLSKI (2)

 • Odcinek serialu

Kurier, Jan Gralewski, który w noc poprzedzającą katastrofę przybył do Gibraltaru, w świetle dowodów zgromadzonych przez Dariusza Baliszewskiego jest kluczem do zagadki gibraltarskiej. To na niego spadło najcięższe podejrzenie - udział w zabójstwie Generała. Dariusz Baliszewski śledząc jego losy posłużył się dwoma tropami: listami więźniów osadzonych w 1943 roku w hiszpańskim obozie Miranda del Ebro, na których odnalazł kilku kurierów identyfikowanych jako "Jan Gralewski" oraz korespondencją jaką przez cały okres wojny Janek wymieniał z ukochaną żoną Alicją Iwańską. Zgromadzone fakty nie pozostawiają wątpliwości, że akcją gibraltarską kierowały służby doskonale zorientowane w mechanizmach konspiracji funkcjonującej na terenie okupowanej Europy. W serialu postawione zostało pytanie, kto tak naprawdę znalazł się na pokładzie samolotu i jaką rolę w wydarzeniach gibraltarskich faktycznie odegrał Jan Gralewski. Autorzy ujawniają po raz pierwszy nazwisko zabójcy Generała. Rok 1943 miał się okazać przełomowym dla powojennych losów Polski i całego świata. Przewaga nad Niemcami przybliżała koalicję do zwycięstwa, a spotkania Wielkiej Trójki decydowały o nowym podziale terytorialnym Europy. Ważną rolę w tych zmaganiach odgrywali żołnierze AK, którzy z narażeniem życia jako kurierzy przenosili między okupowanymi krajami tajne informacje mogące przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron. Jan Gralewski główny bohater tego odcinka właśnie jako traser otrzymał w lutym zadanie przedostania się do Hiszpanii wyznaczając nowe punkty kontaktowe w drodze na zachód Europy. Jeśli zabójstwo Sikorskiego było wspólnie skoordynowaną akcją polsko-brytyjską, z ośrodkiem decyzyjnym w Londynie to konspiratorami musieli być ludzie dobrze poinformowani o kolejnych ruchach w Sztabie Naczelnego Wodza. Ze strony polskiej mogli być to oficerowie Oddziału II, operacyjno-informacyjnego oraz z Oddziału VI, operacyjnego ds. kraju. Ze strony brytyjskiej - wywiad (MI6) i kontrwywiad (MI5) oraz ściśle współpracująca z Oddziałem VI brytyjska SOE. Właśnie z jednym z agentów służb brytyjskich miał kontakt Gralewski. W odcinku przedstawione zostają dokumenty z podpisanymi pseudonimami koordynatorów centrali do której spływały raporty z akcji zabójstwa Sikorskiego. Centrali, która gwarantowała kontakt pomiędzy służbami specjalnymi i zapewniała anonimowość.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

PILOT PRCHAL (3)

 • Odcinek serialu

Pierwszy pilot, a zarazem jedyny członek załogi Liberatora AL 523, który przeżył. Brytyjska komisja śledcza czterokrotnie go przesłuchiwała. W oficjalnym raporcie wykluczyła jego udział w sabotażu. Wzajemnie wykluczające się zeznania wzbudzały podejrzenia, ale celowo zostały przemilczane w oficjalnych raportach. Powściągliwe wypowiedzi jakie w sprawie katastrofy pilot Prchal zachowywał przez resztę życia, podejrzane doniesienia o jego śmierci, zaskakująco nikłe obrażenia odniesione podczas katastrofy - to poszlaki, które zwróciły szczególną uwagę Dariusza Baliszewskiego, według którego czeski pilot wciągnięty został w akcję gibraltarską bez możliwości dokonania innego wyboru. Opanowany, zachowujący milczenie, zastraszony pilot RAF-u i przede wszystkim oficer służb specjalnych - dożył późnej starości. Z perspektywy pilota Prchala widz będzie miał okazję prześledzić wydarzenia jakie poprzedzały start Liberatora z generałem Sikorskim na pokładzie oraz okoliczności, w jakich Czech dołączył do spiskowców. Pozna także tożsamość drugiego pilota i dowie się kto tak naprawdę znalazł się na pokładzie samolotu. Zaprezentowani zostaną także nieznani dotychczas świadkowie tamtych wydarzeń, którzy potwierdzają, że samolot generała Sikorskiego nie uległ katastrofie, ale miękko osiadł na falach kilkaset metrów od brzegu. Ich relacje znajdą poparcie w wynikach symulacji przeprowadzonej przez naukowców Politechniki Warszawskiej. Z przeprowadzonych analiz, przy wyważeniu modelu zgodnie z parametrami wskazanymi przez brytyjską komisję śledczą, wynika niezbicie, że Liberator AL 523 nie mógł ulec katastrofie. Samolot po prostu wodował.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

MISTYFIKACJA (4)

 • Odcinek serialu

Autorzy ujawniają nazwiska mocodawców zabójstwa generała Sikorskiego, mówią w jakich strukturach zostali zakonspirowani i jak blisko sztabu Naczelnego Wodza tkwiło zagrożenie. Opisują także dokładnie struktury w jakich funkcjonowali zabójcy. Byli to zdeklarowani przeciwnicy polityczni Generała, którzy widzieli w nim największe zagrożenie dla Polski, a jego usunięcie traktowali jak patriotyczną powinność. Podczas II wojny światowej polski wywiad oraz przeprowadzane przez niego akcje specjalne formalnie realizowane były przez Oddział II i VI Sztabu Naczelnego Wodza. Odsłonięty zostanie dokładny przebieg mistyfikacji katastrofy samolotu oraz kulisy wydarzeń, które doprowadziły do ekshumacji generała Sikorskiego w listopadzie 2008 roku. Omówione zostaną także wcześniejsze otwarcia trumny owiane tajemnicą i milczeniem. Autorzy przedstawią niejasności oraz pytania, które pojawiły się po przeprowadzonych badaniach sądowo-medycznych. Śmierć Sikorskiego na przestrzeni kilkudziesięciu lat zrodziła mnóstwo spekulacji, sprzecznych świadectw i relacji nieznanych wcześniej świadków. Sprzyjało temu utajnienie wielu dokumentów, które do dnia dzisiejszego ze względów bezpieczeństwa nie są ujawniane przez brytyjskie służby specjalne. Chociaż IPN nadal prowadzi śledztwo badając brytyjskie archiwa, być może nie dotrze do wielu dokumentów, które po wojnie trafiły do archiwów na całym świecie, bądź nadal stanowią akta operacyjne służb specjalnych chroniące personalia ich agentów. Dariuszowi Baliszewskiemu udało się dotrzeć do wielu dotąd nieznanych dokumentów, zaprezentuje je w serialu.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2023.01.18 02:55:51
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.