Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

RYCERZ MALTAŃSKI XXI WIEKU

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2008
  • Barwny, 29 min

Zakon Maltański, założony przez błogosławionego brata Gerarda, jest najstarszym zakonem rycerskim, wywodzącym się ze wspólnoty mniszej, która w poł. XI w. utworzyła w Jerozolimie szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej w okresie krucjat. Pierwotnie tę wspólnotę rycerzy nazywano Joanitami lub Rycerzami św. Jana od imienia patrona, św. Jana Jerozolimskiego. Następne nazwy - Zakon Rodyjski, a potem Maltański brały się od terytoriów, jakimi dysponowali w swojej historii. Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Posiada własny system prawny, rząd i sądownictwo. Ma własną flagę, godło i hymn. Od 1834 roku Zakon ma swoją stałą siedzibę w Rzymie. Prowadził i prowadzi szpitale, centra medyczne, ambulatoria, domy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także hospicja dla nieuleczalnie chorych. W wielu krajach maltańskie grupy wolontariuszy udzielają pierwszej pomocy, prowadzą działalność społeczną, ratowniczą i pomoc humanitarną. Na ziemiach polskich początki działalności Zakonu Świętego Jana sięgają XII wieku, tak jak w innych krajach kontynuowana jest maltańska działalność szpitalnicza. W czasie II wojny światowej szczególną rolę odegrał Szpital Maltański w Warszawie. Od dnia swego założenia 7 września 1939 r. podczas oblężenia Warszawy przez wojska niemieckie, przez 5 lat działalności szpitala leczonych tam było około 15 tysięcy rannych i chorych, w tym ponad 500 żołnierzy organizacji podziemnych. Utworzenie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" umożliwia realizację historycznych zadań zakonu opieki nad chorymi i biednymi w świetle obowiązującego prawa. Fundacja włącza się także w akcje pomocy ofiarom kataklizmów. W ramach projektu "Otwarte serca - Centra Doradcze" Fundacja powołała na terenie kraju siedem Centrów Doradczych, których zadaniem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Obecnie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich liczy około 150 Kawalerów i Dam, z których ponad połowa mieszka w kraju. Ponadto w działaniach szpitalnych zakonu pracuje około 1000 wolontariuszy dzielących swój czas pomiędzy Stowarzyszeniem Maltańska Służba Medyczna a Fundacją Pomoc Maltańska. W dzisiejszych czasach Zakon Maltański jest nadal zakonem rycerskim, gdyż kultywuje tradycje rycerskie i szlacheckie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 08:40:26
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor