Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1995
 • Gatunek:
  Film oświatowy
 • 25'

Uniwersytet Warszawski jest największą wyższą uczelnią w Polsce. Powstał w 1816 roku jako Królewski Uniwersytet Warszawski, w wyniku połączenia Szkoły Prawa i Administracji oraz Szkoły Lekarskiej, do których dodano wydziały teologii, filozofii, nauk i sztuk pięknych. Burzliwe dzieje Uniwersytetu są nierozerwalnie związane z najnowszą historią Polski - wykładowcy i studenci uczelni odegrali znaczącą rolę w wielu wydarzeniach XIX i XX wieku. W latach 20. i 30. XIX wieku UW był ośrodkiem studenckich organizacji patriotycznych. Po upadku powstania listopadowego władze carskie zamknęły go w ramach represji. W latach 1862-69 reaktywowany jako Szkoła Główna, po jej likwidacji przemianowany na Uniwersytet Carski. W 1915 wznowił działalność już jako uniwersytet polski, w latach 1935-39 nosił imię Józefa Piłsudskiego. We wrześniu 1939 roku na budynki Uniwersytetu spadły pierwsze bomby. Studenci zamkniętej przez władze okupacyjne uczelni rozpoczęli naukę na tajnych kompletach. To oni właśnie w znacznym stopniu przyczynili się do szybkiej reaktywacji Uniwersytetu po wojnie. Potem przyszły wydarzenia października 1956 roku, marca 1968, rok 1970, 1976, 1980. Jak podkreśla prof. Henryk Samsonowicz, ważne chwile w dziejach Polski były też ważnymi w dziejach Uniwersytetu. Obecnie do największych osiągnięć UW można zaliczyć współpracę z uczelniami zagranicznymi - ponad 140 podpisanych umów, dzięki którym polscy studenci mogą kształcić się za granicą. Z wielkim zadowoleniem wykładowcy i studenci przyjęli wybudowanie nowej siedziby Biblioteki Uniwersyteckiej, w której swobodnie pomieściły się jej ogromne zbiory. BUW posiada ponad 2 miliony woluminów, 125 tysięcy starodruków, bogate zbiory kartograficzne. W gabinecie rycin zgromadzono prace D#rera, Rubensa, Rembrandta, rysunki z kolekcji Stanisława Augusta. W kolekcji grafiki współczesnej znajdują się dzieła Makowskiego, Toulouse-Lautreca, Muncha i Mehoffera. Współczesność Uniwersytetu to dobrze wyposażone Centrum Informatyczne, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów i inne placówki badawcze. O historii, teraźniejszości i perspektywach Uniwersytetu mówią: prof. Henryk Samsonowicz, prof. Włodzimierz Siwiński, prof. Jacek Hołówka, prof. Jan Kownacki i prof. Andrzej Kajetan Wróblewski. (źródło: www.tvp.com.pl)

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:11:54
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych