Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MARSZAŁKOWSKA I OKOLICE

  • Film dokumentalny
  • Rok produkcji:
    1995
  • 21'

Marszałkowska, główna arteria stolicy, przeżywa okres przemian. Nie po raz pierwszy. W przeszłości najradykalniej zmieniła się w drugiej połowie XIX wieku, po wybudowaniu dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zyskała wtedy wielkomiejski, handlowy charakter. Przed I wojną mieściło się przy niej ok. 300 sklepów, wiele zakładów rzemieślniczych, liczne gabinety lekarskie i kancelarie adwokackie, 8 kin, kilka teatrów, restauracje, a zwłaszcza cukiernie, na które przeznaczano najlepsze narożne pomieszczenia, w najlepszych kamienicach, a których wnętrza nierzadko projektowali znani artyści. Ale ulica nie była szersza od swoich przecznic, a stały przy niej zaledwie 3-4 piętrowe budynki; wyższa zabudowa pojawiła się dopiero w latach 30. Rozwojowi ulicy położył kres wybuch II wojny światowej. W czasie powstania warszawskiego toczyły się przy Marszałkowskiej ciężkie walki, a po jego upadku Niemcy ulicę podpalili. Zaraz po wojnie zdruzgotana Marszałkowska zaczęła odżywać. Ludzie spontanicznie przystąpili do odgruzowywania i odbudowy. Po usunięciu gruzów, na chodnikach pojawił się uliczny handel. Uruchomiono komunikację, nierzadko konną. Wkrótce w ocalałych parterach zburzonych budynków zapłonęły światłem okna wystawowe coraz liczniejszych sklepów. Obok sklepów z artykułami spożywczymi i galanetrią pojawiły się księgarnie. W końcu lat czterdziestych w Biurze Odbudowy Stolicy opracowano plan przebudowy Marszałkowskiej. Ulica miała być znacznie poszerzona, by dać miejsce masowym zgromadzeniom i manifestacjom. Miały przy niej stanąć gmachy służące krzewieniu kultury, organizacjom zawodowym i społecznym, mieszczące centralne urzędy i instytucje państwowe". Planu tego nigdy nie zrealizowano. Jedynym śladem dawnych zamysłów pozostaje do dziś plac MDM. Opowiadając o dziejach Marszałkowskiej autor filmu wykorzystuje archiwalną ikonografię i materiały filmowe i zestawia je ze zdjęciami kręconymi współcześnie. Uderza w nich to, że na przestrzeni dziesięcioleci, w sprzyjających warunkach ulica przeobrażała się z jednakową dynamiką.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:15:47
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl