Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

BABILON.PL

 • Serial dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 12 odcinków x ok. 28 min

Wojna w Iraku i obalenie reżimu Saddama Husajna stały się najważniejszym wydarzeniem 2003 r. na świecie. Polska poparła działania Stanów Zjednoczonych i nie ograniczyła się do politycznych deklaracji. Do Iraku wysłała, w ramach misji stabilizacyjnej, 2,5 tys. swoich żołnierzy. To najliczniejszy kontyngent wielonarodowej dywizji sił stabilizacyjnych, dowodzonej również przez polskich generałów. Polscy żołnierze wypełniają nad Tygrysem i Eufratem zadania nie tylko wojskowe: pełnią nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, wspierają odbudowę struktur administracyjnych i politycznych, koordynują prace służące odtworzeniu i rozbudowie infrastruktury kraju: dróg, mostów, szkół, szpitali, domów mieszkalnych. W zniszczonym wojną kraju, borykającym się z ogromną biedą, nękanym nieustającymi zamachami terrorystycznymi, rozdartym politycznie, narodowościowo i religijnie, jest to zadanie trudne, z czego wyjeżdżający tam Polacy zdawali sobie sprawę. Jak bardzo trudne - przekonali się naprawdę dopiero na miejscu. Mundur obcego żołnierza budzi wśród cywilów różne skojarzenia: dla jednych to gwarant bezpieczeństwa i spokoju, dla innych najeźdźca, okupant, nawet złodziej. Serial dokumentalny przybliża codzienne życie i pracę naszych żołnierzy przebywających w Iraku, pokazuje problemy, z jakimi się stykają, trudy służby i bytowania w warunkach całkowicie odmiennych od tego, z czym mieli do czynienia w kraju. Jak radzą sobie z kłopotami? Jak znoszą stres i życie w ciągłym zagrożeniu, oddalenie od rodziny? Co z kolei czują ich bliscy w Polsce, czekający na ich powrót? "Babilon.pl" realizują cztery ekipy filmowe, które od września na zmianę przebywają w Iraku. Ze względu na trudne warunki co miesiąc zastępują ich następni. Narratorem serialu jest Janusz Gajos, a bluesową balladę, która na pewno wpadnie widzom w ucho, napisał i wykonuje Sławek Wierzcholski oraz jego zespół Nocna Zmiana Bluesa.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Varia
pokaż

BABILON.PL w internecie

1

 • Odcinek serialu

W pierwszym odcinku poznajemy czworo głównych bohaterów serialu (w kolejnych odcinkach zobaczymy także ich kolegów z różnych baz i jednostek - w sumie około dziesięciu osób "pierwszoplanowych"): podpułkownika Adama Mazgułę, kapitana Wojciecha Fałata, majora Marka Dragana i kapitan Annę Glibowską. Ppłk Mazguła stacjonuje w Al Hilla, zajmuje się kontaktami pomiędzy tymczasową radą zarządzającą Irakiem a lokalnym samorządem i ludnością cywilną. Jednym z pierwszych jego zadań jest wypłata zasiłków dla bezrobotnych żołnierzy byłej armii irackiej. W kraju zostawił żonę Grażynę i córkę Kasię, uczennicę szkoły podstawowej. Kpt Fałat stacjonuje w Camp Babilon, gdzie dowodzi oddziałem 60. żołnierzy, którzy patrolują okolice, interweniują w przypadkach łamania prawa, starają się orientować w nastrojach miejscowej ludności. Patrol udaje się właśnie na stację benzynową, gdzie zatrzymano grupę przemytników. W kraju leżącym na oceanie ropy naftowej brak paliwa spowodował gwałtowny rozwój czarnego rynku i jest jednym ze źródeł napięć społecznych. W Polsce czekają na niego z niepokojem rodzice gospodarujący na pięciu hektarach ziemi. Mjr Dragan pełni służbę w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych. To nowa jednostka sformowana na potrzeby akcji informacyjnych i psychologicznych we współczesnej armii. Tłumacze z jego jednostki prowadzą nasłuch arabskojęzycznych stacji radiowych i telewizyjnych. W specjalnych pojazdach zainstalowane są urządzenia do składu i druku ulotek oraz materiałów informacyjnych. Żołnierze majora Dragana prowadzą właśnie akcję rozlepiania plakatów i rozdawania ulotek na ulicach. Na powrót majora czekają w kraju żona Halina i kilkuletnia córeczka Julia. Kpt Glibowska jest psychologiem, w Iraku dba o stan ducha żołnierzy. Często pomaga już sama jej obecność i fakt, że jest kobietą. Stara się zwalczać stres, rozładowywać napięcie psychiczne wojskowych, nieuniknione po niebezpiecznej akcji lub gdy ktoś zostaje ranny. Nawet najtwardsi mają wtedy prawo do chwili słabości. [PAT]

2

 • Odcinek serialu

Poznajemy kolejnych uczestników polskiej misji wojskowej w Iraku: kpt. Jana Sabiniarza, por. Artura Pińkowskiego, plut. Wojciecha Wójcińskiego, płk Lecha Zajdę, plut. Pawła Mariampolskiego. Kamera towarzyszy im podczas inspekcji, spotkań z mieszkańcami i patroli. Polscy żołnierze starają się kontaktować jak najczęściej z ludnością cywilną: to oswaja ludzi z ich obecnością, unormalnia stosunki, choć nie zawsze bywa łatwe i przyjemne. Zdarza się przecież, że polskie patrole są ostrzeliwane, nie dla wszystkich "Bolanda is good". Najtrudniej Polakom pojąć arabską mentalność, hierarchię wartości. Z jednej strony bardzo emocjonalni i ekspresyjni, Irakijczycy okazują się zarazem nieufni i pełni kompleksów. Próby rozsądzania sporów, łagodzenia konfliktów czasami tylko je zaogniają. Zawsze bowiem znajdą się niezadowoleni z jakiejś decyzji wojskowych, kierujących np. odbudową budynków mieszkalnych. W sytuacji, gdy wszystko jest zrujnowane, trudno zapewnić tysiącom potrzebujących odpowiednie warunki bytowe. Koniecznością stają się ustępstwa i kompromisy. Najłatwiej dotrzeć do dzieci: ufnych, otwartych. Żołnierze zawożą właśnie do jednej ze szkół transport zeszytów, kredek, pluszowych zabawek, układanek i słodyczy. Ustalają zasady rozdziału tych dóbr między uczniów. W innej szkole rozdają tornistry i wyprawki szkolne. Wierzą, że jeśli pozyskają sympatię młodego pokolenia, współpraca będzie łatwiejsza. Polscy żołnierze uczestniczą też w rozminowywaniu terenów: tu o porozumienie z miejscowymi łatwiej, chociaż praca jest skrajnie niebezpieczna. Uczestników misji stabilizacyjnej zaskoczył rozmiar biedy, jaką zastali w Iraku, i ogrom prac, które tam trzeba wykonać, aby kraj normalnie funkcjonował. Irakijczycy często bywają zupełnie bezradni wobec tych problemów. Przyzwyczaili się do rozdawnictwa, którym Saddam Husajn podtrzymywał bierność i uległość obywateli. Obecne administrowanie Irakiem to w dużym stopniu wskazywanie możliwości działania: naprawy, rozbudowy, usprawnienia. Ten kraj to jeden wielki plac budowy. Polscy żołnierze promują aktywność, inicjatywę, pomagają w realizacji zgłoszonych planów, zdobywając potrzebne środki i sprzęt. Chcą w ten sposób przekonać miejscowych, że ich los zależy także od nich samych. [PAT]

3

 • Odcinek serialu

Z upływem czasu polscy żołnierze stacjonujący w Iraku coraz lepiej poznają tamtejszą rzeczywistość i coraz mocniej uświadamiają sobie ogrom stojących przed nimi zadań. Zajmują się m.in. rozminowywaniem terenów. Wiedzą, że nawet jeśli wojna się skończy, jeszcze przez 20-30 lat na irackich ziemiach będzie się znajdowało jej ślady. Co i raz natrafiają na nielegalne magazyny broni i materiałów wybuchowych, których ogromne ilości znajdują się w rękach mieszkańców. Sytuacja w irackich miastach przez cały czas jest bardzo napięta. Miejscem nieustannych bójek i przepychanek są np. stacje benzynowe, pod którymi ustawiają się kolejki czekających na dowóz paliwa. Irakijczyków irytuje, że w ich kraju będącym jedną z naftowych potęg, paliwo jest dobrem tak deficytowym. Na widok kamery zaczynają wyrzucać z siebie słowa nienawiści i wściekłości na wojska koalicyjne, czują się oszukani i ograbieni. Obiecywano im dobrobyt i demokrację, nie mają ani jednego, ani drugiego. Polscy oficerowie prowadzą rekrutację kandydatów do irackiej armii. Wcielają mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat, cieszących się dobrym stanem zdrowia, umiejących czytać i pisać. Większość z nich służyła wcześniej w armii saddamowskiej. Problemem nie jest ich przygotowanie wojskowe, ale zmiana ich mentalności, nastawienia do służby. Wśród amerykańskich żołnierzy filmowcy spotykają Łukasza Andrzejewskiego, Amerykanina polskiego pochodzenia, który od 9 lat służy pod amerykańską flagą. W USA zostawił żonę Murzynkę i dwoje dzieci. Ma również krewnych w Polsce, gdzie się urodził i wychował. Nadal doskonale mówi po polsku, ale czuje się już Amerykaninem. [PAT]

4

 • Odcinek serialu

Patrol polskich żołnierzy składa niezapowiedzianą wizytę w więzieniu w Al Hilla. Mężczyźni stłoczeni w celach wyciągają ręce przez kraty, wykrzykując na zmianę prośby i pogróżki. Młodzi chłopcy, często 11-, 12-letni odbywają kary razem z dorosłymi mężczyznami. Choć cele są obskurne i brudne, nie ma warunków do mycia, więźniowie nie skarżą się: ponoć i tak są to komfortowe warunki w porównaniu z tymi, w jakich przebywali skazańcy w czasach saddamowskich. Chorąży sztabowy Dariusz Klimczak wyjaśnia, że polscy żołnierze starają się nawet w takich miejscach wprowadzać cywilizowane normy, ale skromne możliwości ograniczają ich działania do niezbędnego minimum. Pułkownik Adam Mazguła i miejscowe władze odwiedzają miejsce kaźni z 1991 r. - w zbiorowym grobie znaleziono szczątki kilkudziesięciu osób. Egzekucje z czasów reżimu Saddama Husajna, ale również zdjęcia ofiar obecnej wojny - Irakijczyków i Amerykanów - ogląda w internecie żona pułkownika, Grażyna Mazguła. Nie kryje strachu i wątpliwości, jakie ogarniają ją w takich chwilach. Atmosfera w Iraku jest coraz bardziej napięta. Major Dragan koordynuje akcję zrzucania z helikoptera ulotek adresowanych do miejscowej ludności. O codziennym życiu irackich rodzin opowiada Anna Jochman-Faddel, Polka mieszkająca od 18 lat w Iraku. Cieszy się z obalenia dyktatora, ale ma świadomość, że droga do normalności w jej drugiej ojczyźnie jest jeszcze bardzo długa. Starszy sierżant Łukasz Andrzejewski, Amerykanin polskiego pochodzenia służący w amerykańskiej armii, jest oddany całym sercem sprawie misji w Iraku. Jego ojciec, były senator RP, starał się wpoić swoim dzieciom jasne zasady moralne. Sierżant Andrzejewski rusza ze swoimi kolegami na kolejny nocny patrol do dzielnicy znanej z częstych zamieszek. [PAT]

5

 • Odcinek serialu

Szykująca się do wyjazdu do Iraku kolejna grupa polskich żołnierzy wzięła wcześniej udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Wojskowi modlili się o powodzenie swojej misji w Iraku i szczęśliwy powrót do domu. Pani Grażyna Mazguła stale myśli o mężu przebywającym tysiące kilometrów od niej. Wspomina, że dała mu na drogę medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. Pułkownik przypiął go do swojego "nieśmiertelnika" i stale nosi przy sobie, niczym talizman. Ekipa filmowa odwiedza dom Anny Jochman-Faddel, Polki mieszkającej w Iraku od 18 lat. Pani Anna opowiada o swoim życiu wzorowej muzułmanki, jakie wiedzie w nowej ojczyźnie, o stosunku do religii, do Boga, o wymaganiach, jakie islam stawia wiernym. Żołnierze mjr. Dragana zawieszają w irackiej szkole wielką mapę Europy. Przybyła z wizytą do tej szkoły delegacja polskich wojskowych pod dowództwem gen. bryg. Edwarda Pietrzyka oraz parlamentarzystów (m.in. Marek Jurek, Bogdan Lewandowski, Bogusława Towalewska) rozdaje dzieciom tornistry, zeszyty, kredki. Agnieszka Dybzińska, polski ekspert sądowy, odwiedza jedno z irackich więzień. Sprawdza, w jakich warunkach przetrzymywani są więźniowie (w niektórych celach siedzi nawet po ok. 120 skazańców), rozmawia też z czterema kobietami odbywającymi tam karę. Chce się dowiedzieć, czy prawdziwe są doniesienia o seksualnym wykorzystywaniu więźniarek przez strażników. W utrzymywaniu porządku w irackich miastach Amerykanom coraz częściej pomagają iraccy policjanci. Sierżant Andrzejewski kieruje jedną z takich wspólnych akcji. [PAT]

6

 • Odcinek serialu

Polscy żołnierze, wespół z żołnierzami z Fidżi, nadzorują akcję wymiany starych irackich banknotów z wizerunkiem Saddama Husajna na nowe. Wspólnie konwojują transporty banknotów przeznaczonych do zniszczenia. Płk Adam Mazguła wizytuje jeden z banków, gdzie można wymienić pieniądze wycofane z obiegu. Pracują tam głównie kobiety, które zajmują się ich liczeniem i pakowaniem. Z budynku zabarykadowanej i zamaskowanej ambasady Polski w Bagdadzie Anna Jochman-Faddel, Polka mieszkająca od 18 lat w Iraku, usiłuje dodzwonić się do siostry w Polsce. Beata Hejczyk bardzo tęskni za siostrą mieszkającą w odległym kraju. Zarówno jej, jak i reszcie rodziny do dziś trudno się pogodzić z decyzją pani Anny, która wyszła za mąż za Irakijczyka i przeniosła się do jego ojczyzny. Okazuje się, że burmistrz jednej z dzielnic Bagdadu, dr Ziad Cattan, który towarzyszy Amerykanom podczas patrolu, dobrze mówi po polsku. Mieszkał w naszym kraju przez 21 lat, teraz chce służyć swojej ojczyźnie. Kpt Jan Sabiniarz stara się wybadać możliwości naprawy zniszczonego mostu. Prace mogą potrwać bardzo długo, jeśli nie uda się zdobyć znacznych sum na remont. Sierżant Łukasz Andrzejewski wizytuje przedsiębiorstwo zajmujące się sprzątaniem i wywozem śmieci. Firma, choć opłacana przez Amerykanów, kiepsko wywiązuje się ze swoich obowiązków, na ulicach jest brudno. Sierżant jest przekonany, że kierownictwo oczekuje łapówki. Tymczasem mieszkający w Polsce ojciec Łukasza, senator Piotr Andrzejewski, z dumą pokazuje dyplom pochwalny przyznany synowi za wzorową służbę. [PAT]

7

 • Odcinek serialu

Zaprowadzanie demokracji i ładu w Iraku jest procesem wyjątkowo trudnym: właśnie aresztowano 13 policjantów oskarżonych o korupcję. Gubernator prowincji Babil, Iscander Witwit, podczas narady ostro krytykuje działania policji. Praca w irackiej administracji wymaga wiele odwagi. Burmistrz Ziad Cattan otrzymał zaadresowaną do siebie przesyłkę zawierającą karabinową kulę. Doskonale wie, że to ostrzeżenie. Na co dzień porusza się wszędzie z kilkuosobową ochroną, w skład której wchodzą także jego kuzyni. Burmistrz wizytuje ubogą dzielnicę Bagdadu. Wiele ulic jest tam pokrytych tak grubą warstwą gruzu, że ich poziom znajduje się powyżej poziomu domów. Woda wlewa się do prowizorycznych mieszkań, nie ma żadnej kanalizacji. Sierżant Łukasz Andrzejewski dostaje wiadomość o prawdopodobnym zaminowaniu mostu. Jedzie na miejsce sprawdzić tę informację. Ekipa filmowa odwiedza go także w koszarach, pokazuje w otoczeniu kolegów, którzy nazywają go "Polish Hurricane". Pozostawieni w Polsce koledzy podpułkownika Mazguły, zapaleni myśliwi, rozmawiają o nim przy ognisku. Tymczasem w Bagdadzie, podczas przyjęcia u gubernatora Witwita, myśliwską piosenkę intonuje też podpułkownik Mazguła. [PAT]

8

 • Odcinek serialu

Na cmentarzu niedaleko Bagdadu pochowanych jest wielu polskich żołnierzy, którzy polegli tam w okresie II wojny światowej. Z okazji Święta Zmarłych ppłk Adam Mazguła odwiedza wraz z kolegami ich groby. W tym czasie jego żona i córka idą na groby bliskich w Polsce. Anna Jochman, która po ślubie z Irańczykiem została szyitką, wspomina swoją rodzinę w kraju. Nie widziała krewnych od wielu lat, nigdy dotąd nie była na grobie matki. Kwiaty w jej imieniu zanosi na cmentarz mieszkająca w Łodzi siostra. Obie bardzo za sobą tęsknią, ze łzami w oczach zastanawiają się, czy jeszcze będzie im w życiu dane się spotkać. Polscy lekarze wojskowi przyjmują miejscowych pacjentów. Wiele osób kwalifikuje się do leczenia w szpitalu. Jeden z takich remontowanych szpitali w Al Hilla odwiedza ppłk Mazguła. Reporterzy TVP i Polskiego Radia relacjonują śmierć pierwszego polskiego żołnierza w Iraku mjr Kupczyka. Po tej tragedii psycholog kpt Anna Glibowska rozmawia z żołnierzami na temat motywów, jakimi kierowali się, przyjeżdżając do Iraku, i sposobów radzenia sobie ze strachem o swoje życie. Ksiądz odprawia mszę polową za poległego oficera. Aby rozwiać obawy żony, że poległym oficerem mógł być on, ppłk Mazguła wkrótce po śmierci majora dzwonił do domu. Przeżywszy chwile tak wielkiej niepewności, pani Grażyna podejmuje ważną decyzję: postanawia odwiedzić męża w Iraku. [PAT]

9

 • Odcinek serialu

Sytuacja w Iraku staje się coraz bardziej napięta. O konieczności umocnień antyterrorystycznych opowiada pułkownik Andrzej Rzeźniczak. Baza wojskowa w Babilonie przemienia się w twierdzę. Pani Grażyna wspomina, jak mąż wspierał ją w ciężkich chwilach. Jej stara matka nie zgadza się jednak na jej wyjazd do męża do Iraku. Grażyna podjęła już jednak decyzję: podejmuje trud tej dalekiej podróży. Woda pitna jest wielkim problemem w Iraku. Pułkownik Mazguła wizytuje ujęcie wymagające remontu i ustala warunki jego użytkowania. Major Krzysztof Stypurski zajmuje się szkoleniem irackich policjantów. Są wśród nich także pierwsze kobiety-policjantki, które przeszły kurs. W końcu każdego tygodnia u gubernatora Witwita odbywa sie obiad dla ważnych gości, na którym zawiązują się znajomości pomiędzy miejscowymi a wojskowymi, dokonuje się uzgodnień i interesów. Po długiej podróży pani Grażyna dociera do bazy wojskowej. Pan Adam nie wierzy własnym oczom, widząc tuż koło siebie swoją żonę. [PAT]

10

 • Odcinek serialu

Pani Grażyna i pan Adam jedzą razem obiad w wojskowej stołówce. Rozmawiają o służbie, wolnym czasie. Nareszcie pan Adam będzie miał okazję zwiedzić zabytki z epoki Babilonu. Psycholog, kpt Anna Glibowska, prowadzi rozmowy z żołnierzami na temat ich motywacji pobytu w Iraku i tęsknoty za domem. Jednym z zadań płk. Mazguły jest współpraca z Demokratyczną Organizacją Kobiet w Iraku. Wojsko pomaga im rozwinąć działalność organizacyjną, a także społeczną. Wzmocni to walkę na rzecz praw kobiet muzułmańskich. Mąż Anny Jochman wyjaśnia, że w islamie kobieta traktowana jest jak drogi klejnot, który lepiej ukrywać w domu niż chełpić się nim na zewnątrz. Rodzina to rzecz święta. Widzimy jak w urzędzie zawierane są kontrakty małżeńskie. Potem dopiero następuje tradycyjna ceremonia ślubna i huczne wesele. Razem z żoną pan Adam ubiera małą plastikową choinkę, którą pani Grażyna przywiozła z Polski. [PAT]

2017.02.11 03:48:06
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego