Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MALARZ KRESÓW

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2004
  • Barwny, 30 min

Biografia artystyczna Jana Bułhaka, fotografika z Wilna, najwybitniejszego polskiego piktoralisty i twórcy polskiej fotografii artystycznej. Artysta urodził się w 1876 roku pod Nowogródkiem. Fotografią zainteresował się około roku 1905. Dwuletni pobyt w Dreźnie, jednym z ówczesnych centrów przemysłu fotograficznego, zaowocował ugruntowaniem wiedzy technicznej, mistrzostwem warsztatowym oraz znajomością kierunków artystycznych sztuki fotograficznej tamtych czasów. Pierwszym i najdłużej rozwijanym tematem fotografii Jana Bułhaka stało się Wilno. W swoich pierwszych pracach utrwalił klimat starego Wilna - panoramy Starego Miasta, zaułki, nielicznych wilnian. Ostatnią pracą wykonaną na Kresach przez Jana Bułhaka był zespół zdjęć Wilna z pierwszych dni po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej - 13 lipca 1944. W okresie od lipca do sierpnia 1944 r. powstał zbiór fotografii na zamówienie Wojennej Komendantury miasta Wilna. Zdjęcia te przedstawiają miasto wyludnione, w którym wojna całe ulice zmieniła w hałdy gruzów, grzebiąc pod nimi jedyny w swoim rodzaju klimat kresowej wielonarodowościowej metropolii. Tam, przy ulicy Orzeszkowej, znajdowała się kamienica, w której była pracownia artysty. Spłonęła ona w czasie działań wojennych, a wraz z nią cały artystyczny dorobek Jana Bułhaka - tysiące negatywów, sprzęt fotograficzny, albumy ze zdjęciami. Ze spalonego Wilna Jan Bułhak przeniósł się w 1945 roku do Warszawy. Po wojnie uznany już i uhonorowany artysta odbywał liczne wędrówki po całym kraju, dokumentując polski powojenny krajobraz. Zmarł na posterunku - podczas kolejnej swojej wyprawy po kraju z aparatem fotograficznym w Giżycku w 1951 roku. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:52:03
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych