Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

JAN PAWEŁ WORONICZ. CZŁOWIEK TRUDNYCH CZASÓW

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2004
  • Barwny, 25 min

Żyjący w latach 1757-1829 Jan Paweł Woronicz - biskup krakowski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego, poeta, senator i mecenas sztuki, był znaną i znaczącą postacią swojej epoki, a dziś jest postacią właściwie zapomnianą. Oprócz historyków i badaczy literatury mało kto pamięta o jego dorobku literackim, społecznym i politycznym. Należał do generacji, której losy w szczególny sposób zdeterminowała historia. Urodził się bowiem w I Rzeczpospolitej, jednym z największych krajów ówczesnej Europy, przeżył dramat rozbiorów i powstanie kościuszkowskie, euforię uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, a w końcu ostateczny upadek ojczyzny. Umiał jednak przystosować się do uprawiania działalności publicznej pod władzą zaborcy. Wznowił działalność założonego przez Piotra Skargę Towarzystwa Dobroczynności, był współzałożycielem Towarzystwa Biblijnego. Jako biskup Krakowa odnowił Pałac Biskupi i uczynił go miejscem pamięci narodowej. Zgromadził tam dzieła malarskie przypominające najwspanialsze lata Rzeczypospolitej, organizował spotkania literackie. Przyczynił się do sprowadzenia na Wawel szczątków dwóch wielkich bohaterów narodowych: księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Nad ich trumnami wygłosił płomienne kazania, a same pogrzeby stały się wielkimi manifestacjami patriotycznymi. W swoich kazaniach podkreślał szczególną rolę Polski, wyznaczoną jej przez samego Boga. Wierzył w idee, które często okazywały się niemożliwe do zrealizowania. Zarzucano mu też nadmierną ugodowość, ustępliwość wobec zaborcy. A on miał jedynie tragiczną świadomość, że rozbity naród i kraj rozdarty między trzy mocarstwa nie miał jeszcze wtedy szans wybicia się na niepodległość. Ale wiedział zarazem, że wolność nie będzie możliwa bez zachowania polskości, wiary, pamięci o chlubnej przeszłości. Film przybliża postać tego niezwykłego człowieka poprzez miejsca związane z jego życiem i działalnością: Warszawę, Powsin, Puławy i Kraków. Ukazuje koleje jego losów na tle historii Polski przełomu XVIII i XIX w. O najważniejszych etapach biografii Jana Pawła Woronicza mówią: prymas Józef Glemp, kardynał Franciszek Macharski, prof. Tadeusz Kizwalter - historyk, prof. Andrzej Bobrowski i dr Eligiusz Szymanis - literaturoznawcy, ks. dr Józef Nowobilski - historyk sztuki i inni. W poszukiwaniu śladów prymasa Woronicza autorzy filmu odwiedzają Wawel, gdzie został on pochowany, Bibliotekę i Muzeum Czartoryskich, Biblioteki: Jagiellońską i Uniwersytetu Warszawskiego. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:56:43
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor