Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

NATURA 2000

 • Cykl dokumentalny
 • Rok produkcji:
  2004

"Natura 2000" to nowy system ochrony przyrody wprowadzany od dziesięciu lat w Unii Europejskiej. Po naszym przystąpieniu do Unii zaczynamy go implementować w Polsce. Nie zastępuje on naszego systemu ochrony, a jest "nakładką" na istniejące przepisy i rozwiązania. Zgodnie z Dyrektywą Ptasią i Siedliskową wyznaczono już obszary proponowane do Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000". [TVP]

ZALEW WIŚLANY

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 20 min

Jednym z nich jest Zalew Wiślany. W zamyśle ma być cały objęty ochroną jako Ostoja Ptasia, czyli Obszar Specjalnej Ochrony. Program opisuje walory przyrodnicze Zalewu, jego genezę geologiczną, problemy związane z ochroną ptaków, współistnienie ludzi i przyrody oraz nieuchronne pola konfliktów. Jednocześnie przybliżamy widzom podstawowe zasady "Natury 2000". [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

ZATOKA PUCKA

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 19 min

Przewodnikiem po terenach wokół Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego będzie Ludwik Bach - Kaszub z dziada pradziada, od lat pracujący w Domu Kultury w Rumii. Z nastaniem wiosny pan Ludwik wywiesza na drzwiach Domu Kultury kartę z informacją o cosobotnich wycieczkach rowerowych po okolicy. Ludwik Bach uważa, ze dzieci i młodzież powinny poznać piękno i zalety rodzinnych stron. Punktualnie o 8 rano spod Domu Kultury wyrusza peleton młodych i starych rowerzystów, a Ludwik Bach wiodąc ich co raz to inną trasą, opowiada, pokazuje, gawędzi. Taka właśnie wycieczka będzie motywem przewodnim naszego poznawania terenów nad Zatoką wchodzących w skład Natury 2000. Pokażemy słynny rezerwat Beka, życie podwodne Zatoki Puckiej - flagowego miejsca morskiej różnorodności biologicznej w Europie (program BIOMARE), połowy rybaków, klif w Osłoninie. Odpowiemy na pytania - dlaczego chronimy ptaki w rezerwacie Beka i dlaczego jest on tak cenny; czy na przyrodzie ludzie nad Zatoką mogą zarabiać pieniądze; jakie formy turystyki (ich głównego źródła utrzymania) najmniej szkodzą przyrodzie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

NA KASZUBACH

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 18 min

Kaszubski Park Krajobrazowy i jego otoczenie także weszły w skład obszarów chronionych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Miejsca, które chcemy pokazać, to: Jar Raduni, Staniszewskie Zdroje z ich chronioną roślinnością i polodowcowym krajobrazem oraz Piaśnickie Łąki i rezerwat Zielone. Krajowy Konsultant programu "Natura 2000", prof Jacek Herbich, wytłumaczy, co cennego jest w wielkich skrzypach w Staniszewskich Zdrojach, czy na Łąkach Piaśnickich. Pokażemy także jedną z największych bolączek tego rejonu - antropopresję. O jej skutkach mówić będą tamtejszy samorządowiec i poeta Andrzej Grzyb. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

BORY TUCHOLSKIE

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 19 min

Bory Tucholskie są wynikiem działalności człowieka. Paląc i wycinając puszczę pod pola i osady, doprowadził do wyjałowienia gleby i na prawie lotnych piaskach w początkach XIX wieku sadzić można było tylko iglaste gatunki drzew. Tylko one tam przetrwały. Przewodnikiem po Borach Tucholskich będzie nadleśniczy Krzysztof Frydel. Różnorodność biologiczna Borów Tucholskich zależy od stosunków wodnych. Przez ostatnie 20 lat Bory zostały dotknięte klęską suszy; zanikały bagna, mokradła, ale i całe jeziora. Realizowany od kilku lat program małej retencji pozwolił odtworzyć wyschłe jeziora i oczka wodne w części terenu, a co za tym idzie, życie z całym swoim bogactwem wróciło do "wyschniętego" lasu.. Autorzy programu pokażą cenne przyrodniczo ostoje ptactwa i roślin, wpływ człowieka na strukturę lasu, ciekawy układ rzek sandrowych. Rzeki te to ostoje życia. Ogromne znaczenie mają także tamtejsze rezerwaty. Bory Tucholskie są planowanym rezerwatem biosfery. Widzowie dowiedzą się, co ten fakt oznacza dla zarządzających ochroną przyrody, oraz dla ludzi żyjących, pracujących i wypoczywających na tym terenie. Opowiemy też o obawach leśników, czy sieć ekologiczna Natura 2000 pozwoli im gospodarować w lesie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

DOLINA DOLNEJ WISŁY

 • Film dokumentalny
 • Rok produkcji:
  2004

Dolina dolnej Wisły i ujście Wisły. Tu przewodnikiem widzów będzie profesor Jacek Herbich - botanik i Tomasz Mokwa - ornitolog. Program pokaże dolinę Wisły, jej wysokie brzegi, tereny zalewowe i ich znaczenie dla ptactwa. Zobaczymy fragmenty rzeki regulowane przez człowieka od wieków. Mowa będzie także o zagrożeniach powodziowych oraz Lesie Mątowskim i Lesie Łęgowym nad Nogatem. Autorzy programu przedstawią wpływ działalności człowieka na skład roślin na wiślanych skarpach, opiszą ptaki gniazdujące i odpoczywające w dolinie Wisły. Na statku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku sfilmowana została dyskusja nad sposobem zagospodarowania i zarządzania rzeką. Mowa będzie także o właściwym przepływie informacji jako antidotum na lęki i niechęć towarzyszące w niektórych środowiskach wdrażaniu "Natury 2000". [TVP]

JEZIORA DRUZNO I KARAŚ

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 20 min

Jeziora Druzno i Karaś są niezwykle cennymi obszarami chronionymi ze względu na ptactwo wodno-błotne. Karaś jest chroniony również w ramach międzynarodowej konwencji Ramsar. O jeziorach, ich faunie i florze będą opowiadali naukowcy prowadzący tam od lat badania. Jednym z przewodników będzie też strażnik Druzna Zefiryn Pągowski.Pokażemy młodzież pracującą na obozie obrączkarskim, podkreślimy walory przyrodnicze obu jezior, ich miejsce w polskim systemie ochrony przyrody. Powiemy też, co nowy system ochrony Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 wnosi do naszych przepisów. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.05.01 01:02:49
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl