Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZBIGNIEW DŁUBAK. POSTRZEGAJĄC

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2007
  • Barwny, 38 min

Będzie to opowieść, wypowiedziana głównie w pierwszej osobie, o tym, jak się zmieniało i kształtowało postrzeganie i rozumienie świata przez Zbigniewa Dłubaka. Poczynając od intuicyjnego zachwytu 14-latka nad reprodukcją obrazu, poprzez dawne kontakty ze Strzemińskim i sztuką jego kręgu - aż po świadome wybory i działania na-stępnych dziesięcioleci. Ograniczone ramy filmu w zestawieniu z tak długim życiorysem artystycznym narzucają ograniczenia i konieczność wyboru. Wydaje się, że trzeba będzie odrzucić wątek społecznych zaangażowań i działań artysty, które przynosiły tak znaczące skutki w obronie praw do istnienia awangardy w warunkach ustroju zwanego socjalizmem. Owa gra z władzą, ta niewątpliwie pasjonująca i pełna interesujących faktów aktywność - mniej jest sposobna do prezentacji filmowej. Formuła tego filmu zakładało pominięcie udziału krytyków, niewątpliwie przenikliwych i życzliwych, ale dostrzegających twórczość z nadmiernie oddalonej perspektywy syntez i uogólnień. Chodziło szczególnie, by zbudować ten film na kanwie monologu - o przemyśleniach, o wnioskach, o tym wszystkim, co wraz z malarstwem i fotografią stanowi "trzeci filar" działań Dłubaka, co jest jego refleksją o sztuce. I aby uniknąć raf kostycznego teoretyzowania - materiałem dowodowym będą także zachwycenia i emocje, które stymulowały artystę. Ujmując rzecz po prostu i roboczo, będzie to zwierzenie - "jak się zmieniało moje postrzeganie świata i jak to próbowałem przekazywać w mojej twórczości". Oczywiście - nie ma to być tłumaczenie, jak "pojmować" poszczególne fotogramy czy obrazy. Chodzi o rozmowę na temat pewnych obszarów wrażliwości (oka, umysłu - i serca), z takim odbiorcą - telewizyjnym, który zapewne po północy zechce w takiej rozmowie z artystą uczestniczyć. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:08:23
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych