Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

BRONISŁAW HUBERMAN CZYLI ZJEDNOCZENIE EUROPY I SKRZYPCE

  • Film dokumentalny - fabularyzowany
  • Produkcja:
    Polska, Izrael
  • Rok produkcji:
    2010
  • Barwny, 50 min

Śledząc koleje życia Bronisława Hubermana można stwierdzić, że było ono podzieloną na szereg etapów, rozłożoną na kilkadziesiąt lat wędrówką przez kilka krajów. Każdemu z tych krajów Huberman coś zawdzięczał, z kolei każdy z nich, dzięki obecności i różnorodnej aktywności wielkiego artysty, wiele zyskał. Film przebiega chronologicznie i opowiada o życiu i działalności wybitnego skrzypka w następujących krajach: Polska - to kraj, w którym w roku 1882 Huberman się urodził (Częstochowa). W Warszawie rozpoczęła się jego wielka kariera, wtedy jeszcze "cudownego dziecka". Niemcy - w roku 1892 okazało się, że 10 - letni Huberman reprezentuje już taki poziom wykonawczy, że dalszy rozwój artystyczny dziecka wymaga opieki ze strony jakiegoś wybitnego pedagoga. Wybór pada wówczas na Berlin. Tam bowiem żyje i działa słynny wirtuoz - przyjaciel Johannesa Brahmsa - Josef Joachim. Berlin stanie się więc bazą dla młodego Hubermana, także dla organizowania niezliczonych tras koncertowych w całej Europie i Ameryce. Austria - Już w latach 1891 - 1892 występował młodziutki wirtuoz na estradach Karlowych Varów i Mariańskich Łaźni, wzbudzając powszechny zachwyt. Wkrótce także cesarza Franciszka Józefa, który 12 - letniemu Hubermanowi podaruje drogocenne włoskie skrzypce. Wielki Johannes Brahms, w roku 1896, po wysłuchaniu w sali wiedeńskiego Musikverein własnego koncertu skrzypcowego w wykonaniu Hubermana dozna szczególnego wzruszenia. Jego pobyt w Austrii wiąże się niepodzielnie z pełną zaangażowania działalnością w międzynarodowym ruchu paneuropejskim, którego siedziba znajdowała się właśnie w Wiedniu - w Hofburgu. Ruch za cel stawiał sobie zjednoczenie krajów Europy. Izrael - W Palestynie artysta jako wielki wizjoner dokonał czegoś nadzwyczajnego - założył Palestyńską Orkiestrę Symfoniczną w Tel Awiwie, czyli dzisiejszą Filharmonię Izraelską. Był to czyn potwierdzający w całej pełni tezę o Hubermanie - społeczniku i humaniście, który odznaczał się dużym wyczuciem politycznego realizmu. Szwajcaria - W roku 1936, w związku z sytuacją w Austrii, przewidujący Huberman opuścił Wiedeń i przeniósł się właśnie do Szwajcarii, do Corsier sur Vevey, gdzie zakupił dom. Przebywał tam do roku 1940. W tym okresie, po jednym z tournees w USA, artysta pozostał za Oceanem aż do końca wojny. W roku 1947, po krótkiej i ciężkiej chorobie, Bronisław Huberman zmarł i został pochowany w Vevey. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.03.01 01:48:10
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.