Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

W PÓŁ SŁOWA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1993
  • Barwny, 28 min

Inspiracją do filmu stał się tomik Anny Kamińskiej pt. "W pół słowa" (1983), zawierający m.in. wiersze napisane w noc po śmierci męża Jana Śpiewaka (zm. 22 grudnia 1967) oraz "Notatniki" poetki, w tym i nie wydany dotąd III ich tom zdeponowany w wydawnictwie poznańskich Dominikanów. Film w zamyśle miał być opowieścią o wielkiej, pełnej oddania miłości. Zapisane relacje odsłoniły jednak także poczucie osamotnienia poetki, osoby w życiu, z pogodzenia się z tym, z "drugiego rzędu". Boleśnie przeżyła nie tylko śmierć męża. Trudno jej było pogodzić się także z wyjściem z domu dorosłych synów. Odnajdowała się w głębokiej wierze, w poezji i w wiernych przyjaźniach, zwłaszcza z poetą ks. Janem Twardowskim i również poetka i tłumaczką Ludmiłą Marjańską. - Oboje, wraz z synem Pawłem Śpiewakiem są narratorami filmu. Wiersze i fragmenty "Notatników" recytują i czytają - dialog ze sobą prowadząc (alter ego Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka) aktorzy: Halina Winiarska i Władysław Kowalski.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:22:57
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman