Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

NATAN MĘDRZEC

  • Spektakl telewizyjny
  • Rok produkcji:
    1992
  • 81 min

"Był założycielem nowej, oryginalnej niemieckiej literatury. W jego wszystkich utworach wyczuwa się wielką społeczną myśl, ten sam postępowy humanizm i tę samą "dobrą nowinę", dla której on "prostował ścieżki". Jego styl jest podobny do stylu rzymskich budowli: największa trwałość przy największej prostocie" - z entuzjazmem pisał o autorze Heinrich Heine. Nazwisko Gottholda Ephraima Lessinga (1729-81) wymienia się często obok Goethego i Schillera, choć jego utwory gorzej zniosły próbę czasu niż dzieła jego wielkich następców. Szczytowym osiągnięciem w dorobku Lessinga jest dramat "Natan mędrzec" (1779), głoszący idee tolerancji religijnej ponad podziałami rasowymi i wyznaniowymi.
Miejscem akcji jest średniowieczna Jerozolima z okresu wojen krzyżowych, Święta Miasto, w którym spotykają się trzy wielkie systemy religijne i trzy kultury: chrześcijańska, żydowska i mahometańska. Tytułowy bohater, bogaty i mądry Żyd, wychowuje chrześcijańską sierotę, która zresztą okaże się bratanicą sułtana i siostrą krzyżowca. Natan mędrzec potrafi przekonać i patriarchę jerozolimskiego, i sułtana, że nie ma "ważniejszej" religii, bo każda zawiera w sobie pierwiastek boskiej mądrości. Nie ma "lepszej" wiary, bo dla każdego człowieka najlepsza jest ta, która jest mu najbliższa. I każdy powienien być przede wszystkim człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, a dopiero potem wyznawcą jakiejś religii.
Przygotowany w gdańskim ośrodku telewizyjnym spektakl Krzysztofa Babickiego to pierwsza w powojennej Polsce inscenizacja dramatu Lessinga. Ma on typową dla oświeceniowej przypowiastki filozoficznej luźną kosntrukcję postaci i zdarzeń. Ten charakter dzieła podkreślają wykorzystane w widowisku rozwiązania formalne. Reżyser przyjął konwencję próby teatralnej - tylko część spektaklu rozgrywa się na scenie, pozostałe fragmenty tekstu aktorzy "przepowiadają" sobie w garderobie, w bufecie, jakby prywatnie, zerkając do egzemplarza sztuki. Jednocześnie na zainstalowanych w teatrze monitorach oglądają obrazy ze współczesnej Jerozolimy, co formalny dodatkowo uzmysławia wciąż aktualny wydźwięk osiemnastowiecznego dramatu - filozoficznej przypowieści o potrzebie tolerancji wobec odmiennych poglądów religijnych i politycznych, cudzych uczuć, innego sposobu życia. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Pierwowzory
schowaj

Pierwowzór
NATAN MĘDRZEC
AutorGotthold Ephraim Lessing
PrzekładAnastazy Kwiryn
2017.02.11 01:37:41
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych