Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Tomasz Stefaniak

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Koordynacja produkcyjna
  schowaj

 • 2021
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna (w napisach: koordynacja planu)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna (PWSFTviT)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna (PWSFTViT)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Koordynacja produkcyjna
 • Kierownictwo produkcji II
  schowaj

 • 2021
  Film w produkcji
  Kierownictwo produkcji II (okres przygotowawczy)
 • Współpraca produkcyjna
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Współpraca produkcyjna
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Współpraca produkcyjna
 • Kierownictwo produkcji
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Kierownictwo produkcji
 • 2015
  Film dokumentalny
  Kierownictwo produkcji
 • 2014
  Film fabularny
  Kierownictwo produkcji
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji, Obsada aktorska
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2002
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2002
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2002
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2002
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2002
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2001
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2000
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2000
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2000
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2000
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1998
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1998
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1998
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1998
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1997
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1997
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1997
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1996
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1996
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1993
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1993
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1993
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1993
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1993
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1993
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1992
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1992
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1991
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1991
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1990
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1990
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1990
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1989
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 1989
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • Pomoc na planie
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Pomoc na planie
 • Nadzór produkcyjny
  schowaj

 • 2013
  Etiuda szkolna
  Nadzór produkcyjny
 • Organizacja produkcji
  schowaj

 • 2013
  Etiuda szkolna
  Organizacja produkcji
 • Opieka produkcyjna
  schowaj

 • 2010
  Etiuda szkolna
  Opieka produkcyjna
 • Oświetlenie
  schowaj

 • 2007
  Etiuda szkolna
  Oświetlenie
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2006
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji, Obsada aktorska
 • Współpraca
  schowaj

 • 1993
  Etiuda szkolna
  Współpraca
 • 1989
  Etiuda szkolna
  Współpraca
 • Współpraca realizatorska
  schowaj

 • 1988
  Etiuda szkolna
  Współpraca realizatorska

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2021.07.23 01:45:05
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor