Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Digital 35

Również jako: D35, Divizion Studio Filmowe

Digital 35

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (odcinki: 1-6)
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Serial animowany
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Serial animowany
  Postprodukcja obrazu (odcinki: 3-10)
 • 2013
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu (cyfrowa)
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna, Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamera), Postprodukcja obrazu
 • Sprzęt
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (kamery)
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (czołowe), Sprzęt (kamerowy), Obsługa plikowa
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (obiektywy)
 • 2015
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2014
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu (cyfrowa)
 • 2013
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2013
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2013
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2012
  Film fabularny
  Sprzęt (kamera RED MX)
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamera), Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2010
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamery Red One), Digital Intermediate
 • 2010
  Film fabularny
  Współfinansowanie, Korekcja barwna (cyfrowa), Sprzęt (kamery), Konforming
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamera Red One)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Wsparcie produkcyjne
  z cyklu DEKALOG 89+
 • Koprodukcja
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Koprodukcja
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2013
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna, Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2010
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamery Red One), Digital Intermediate
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja
 • 2009
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna
 • Produkcja
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • Korekcja barwna
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Korekcja barwna
 • 2013 - 2014
  Serial fabularny
  Korekcja barwna (odcinki: 6-13)
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna, Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2010
  Film fabularny
  Współfinansowanie, Korekcja barwna (cyfrowa), Sprzęt (kamery), Konforming
 • 2009
  Film fabularny
  Koprodukcja, Korekcja barwna
 • Napisy
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (czołowe), Sprzęt (kamerowy), Obsługa plikowa
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (czołowe), Sprzęt (kamerowy), Obsługa plikowa
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2010
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamery Red One), Digital Intermediate
 • Efekty komputerowe
  schowaj

 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty komputerowe (odcinki: 1-5)
 • Technika zdjęciowa
  schowaj

 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Technika zdjęciowa
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne
 • Współpraca produkcyjna
  schowaj

 • 2012
  Serial fabularny
  Współpraca produkcyjna
 • Współfinansowanie
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Współfinansowanie, Korekcja barwna (cyfrowa), Sprzęt (kamery), Konforming
 • Konforming
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Współfinansowanie, Korekcja barwna (cyfrowa), Sprzęt (kamery), Konforming
 • Wsparcie produkcyjne
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Wsparcie produkcyjne
  z cyklu DEKALOG 89+

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.01.01 00:34:43
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.