Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Michał Hudzikowski

Michał Hudzikowski
Fot. Daniel Raczyński

 
zwiń

 • 2011
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Promocja
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja (festiwalowa)
 • 2024
  Film dokumentalny
  Promocja (festiwalowa)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2023
  Film fabularny
  Promocja
 • 2023
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Promocja
 • 2022
  Film fabularny
  Dystrybucja, Promocja
 • 2022
  Film fabularny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2021
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny
  Promocja (festiwalowa)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2021
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2020
  Film fabularny
  Promocja (festiwalowa)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Promocja (festiwalowa)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Promocja (festiwalowa)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2019
  Film fabularny
  Dystrybucja (festiwalowa), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka; festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Promocja (festiwale)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny
  Dystrybucja, Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2018
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny
  Promocja (międzynarodowa; Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film krótkometrażowy
  Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Promocja
 • 2017
  Film dokumentalny
  Promocja
 • 2017
  Film dokumentalny
  Promocja (międzynarodowa)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2017
  Film dokumentalny
  Promocja
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Promocja
 • Dystrybucja
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2023
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny
  Dystrybucja, Promocja
 • 2022
  Film fabularny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2021
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2021
  Film animowany
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film fabularny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2021
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja, Promocja
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2020
  Film animowany
  Dystrybucja, Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny
  Dystrybucja (festiwalowa), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Dystrybucja (festiwale)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka; festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Dystrybucja (festiwalowa)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny
  Dystrybucja, Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dystrybucja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa; nie występuje w napisach)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Dystrybucja (festiwalowa)
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (sekretarz)
 • Koordynacja
  schowaj

 • 2015
  Etiuda szkolna
  Koordynacja (koordynacja festiwali filmowych)

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.04.05 13:14:56
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.