Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Andrzej Wajda

Andrzej Wajda - galeria

 
zwiń

 • 1926. 03. 06
  Data urodzenia
  Suwałki
 • 1953
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Wydział Reżyserii PWSF w Łodzi; dyplom 1960
 • 1959
  Odznaczenie
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1959
  Debiut teatralny
  reżyserski; "Kapelusz pełen deszczu" Michaela Vincente Gazzo w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
 • 1969
  Nagroda
  Nagroda Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową i telewizyjną za rok 1968
 • 1971
  Nagroda
  Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną, I stopnia za twórczość reżyserską w ostatnim okresie
 • 1971
  Nagroda
  Złoty Medal za twórczość reżyserską na VII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie
 • 1972
  Nagroda
  medal XVII MFF w Valladolid za całokształt twórczości
 • 1972
  Nagroda
  za całokształt twórczości na MFF w Valladolid
 • 1974
  Nagroda
  Nagroda Państwowa I stopnia
 • 1975
  Nagroda
  tygodnika "Kultura" za rok 1974; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii filmowej i teatralnej
 • 1975
  Nagroda
  nagroda za reżyserię spektaklu "Sprawa Dantona" w Teatrze Powszechnym w Warszawie na XV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych
 • 1975
  Nagroda
  nagroda za reżyserię spektaklu "Sprawa Dantona" w Teatrze Powszechnym w Warszawie na I Opolskich Spotkaniach Teatralnych
 • 1975
  Odznaczenie
  Order Sztandaru Pracy II klasy z okazji 30-lecia kinematografii w Polsce Ludowej
 • 1976
  Nagroda
  Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji zespołowa za spektakl teatru tv "Pogarda"
 • 1976
  Nagroda
  Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury za granicą
 • 1976
  Nagroda
  nagroda za reżyserię spektaklu "Gdy rozum śpi..." w Teatrze na Woli w Warszawie na XVI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych
 • 1977
  Nagroda
  "Złote Grono" na IX Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za "pogłębianie i wzbogacanie moralnego aspektu układu człowiek-historia w nawiązaniu do najświetniejszych tradycji sztuki polskiej"
 • 1977
  Nagroda
  "Don Kichot", Nagroda Polskiej Federacji DKF-ów "Don Kichot" na IX Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za "całokształt twórczości reprezentującej powszechnie uznawane wysokie wartości ideowe, moralne i artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem filmu "Człowiek z marmuru", będącego w kinie Andrzeja Wajdy konsekwentną - zdaniem jury - kontynuacją wzorca bohatera romantycznego, ukazanego na tle doświadczeń naszego społeczeństwa"
 • 1977
  Nagroda
  nagroda za reżyserię spektaklu "Noc listopadowa" w Starym Teatrze w Krakowie na III Opolskich Spotkaniach Teatralnych
 • 1978
  Nagroda
  Premio David di Donatello
 • 1979
  Nagroda
  za całokształt twórczości na MFF w La Rochelle
 • 1979
  Nagroda
  nagroda za inscenizację spektaklu "Z biegiem lat, z biegiem dni..." w Starym Teatrze w Krakowie na V Opolskich Spotkaniach Teatralnych
 • 1979
  Odznaczenie
  Order Cyryla i Metodego w uznaniu zasług dla rozwoju polsko-bułgarskiej współpracy kulturalnej
 • 1980
  Nagroda
  Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji I stopnia za szczególnie cenną twórczość i współpracę artystyczną z TVP
 • 1980
  Nagroda
  Specjalne "Złote Grono" na XII LLF w Łagowie za odkrywanie nowych talentów aktorskich i konsekwentne stwarzanie im szans artystycznego rozwoju
 • 1980
  Nagroda
  nagroda za reżyserię spektaklu "Emigranci" w Starym Teatrze w Krakowie na Festiwalu Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili we Florencji i Turynie
 • 1981
  doktorat honoris causa American University w Waszyngtonie (17. 10)
 • 1982
  Nagroda
  "Cezar" za całokształt twórczości (luty)
 • 1982
  Nagroda
  Fundacji Onassisa "za pracę na rzecz praw ludzkich i godności" (4 listopada)
 • 1982
  Odznaczenie
  Krzyż Oficerski Legii Honorowej
 • 1985
  Nagroda
  im. Gottfrieda Herdera (Austria) za wkład w zacieśnianie stosunków kulturalnych z narodami wschodniej i południowej Europy
 • 1987
  Nagroda
  im. Luigiego Pirandella za twórczość i działanie w dziedzinie teatru
 • 1987
  Nagroda
  nagroda Kyoto przyznawana przez Japońską Fundację Inamori za działalność na rzecz rozwoju nauki, techniki i myśli ludzkiej
 • 1989
  doctorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (13.04)
 • 1990
  Nagroda
  Felix - Europejska Nagroda Filmowa za całokształt twórczości
 • 1995
  Nagroda
  Nagroda Sekcji Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą
 • 1995
  Odznaczenie
  Srebrny Medal "Cracoviae Merenti - Zasłużeni dla Krakowa"; wspólnie z Krystyną Zachwatowicz (26.04)
 • 1995
  Odznaczenie
  Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą przyznane przez Cesarza Japonii (4.06)
 • 1996
  Nagroda
  "Praemium Imperiale" w kategorii: Film i Teatr, Nagroda Japońskiego Stowarzyszenia Artystów
 • 1997
  został członkiem francuskiej Akademii Sztuk Pięknych na miejsce zmarłego Federico Felliniego
 • 1998
  Nagroda
  "Złoty Lew" za całokształt twórczości na festiwalu w Wenecji (3.09)
 • 1998
  Nagroda
  nagroda telewizji "Polonia" za sławienie Polski i polskości na świecie
 • 1998
  Nagroda
  Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie filmu; przekazał ją na Fundusz Stypendialny PWST w Krakowie
 • 1998
  Honorowe Obywatelstwo miasta Łodzi
 • 1998
  16 października na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto gwiazdę Wajdy w Alei Gwiazd (w okolicach Hotelu Grand i kina "Polonia"
 • 1999
  Nagroda
  Kryształowy Irys za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Brukseli (21.01)
 • 1999
  Nagroda
  Nagroda Wolności przyznana po raz pierwszy na Freedom Film Festival w Berlinie (14.02)
 • 1999
  Nagroda
  nominacja do Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii: Nagroda za osiągnięcia życia (24.05)
 • 1999
  Honorowe Obywatelstwo miasta Krakowa (wręczone 2 kwietnia 2000)
 • 2000
  Nagroda
  tytuł "Małopolanina roku 1999" przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • 2000
  Nagroda
  Wielka Nagroda Fundacji Kultury za rok 1999 (3.02); za film "Pan Tadeusz" i spektakl teatru tv "Bigda idzie"
 • 2000
  Nagroda
  "SuperWiktor '99" za całokształt twórczości (5.02)
 • 2000
  Nagroda
  tytuł "Człowiek Życia '99" przyznany przez dziennik "Życie"
 • 2000
  Nagroda
  Polska Nagroda Filmowa "Orzeł" w kategorii: Nagroda za Osiągnięcia Życia; za rok 1999 (10.04; nagroda została ogłoszona 6.04)
 • 2000
  Nagroda
  "Złota Żaba" dla duetu reżyser-operator; wspólnie z Witoldem Sobocińskim na 8 Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" w Łodzi (2.12)
 • 2000
  Odznaczenie
  medal "Cztery Wieki Stołeczności Warszawy" (21.04)
 • 2000
  doctorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2.06)
 • 2000
  honorowe obywatelstwo Gdyni (20.09)
 • 2000
  honorowe obywatelstwo Suwałk (rodzinne miasto Wajdy) (25.10)
 • 2000. 03. 26
  Nagroda
  "Oscar" za całokształt twórczości
 • 2000. 10. 27
 • 2001
  Nagroda
  nagroda Fundacji "Pangea" w Pradze za "wysiłek dla naprawy spraw człowieczych" (1.04)
 • 2001
  Odznaczenie
  Komandoria Legii Honorowej Republiki Francuskiej (najwyższe odznaczenie francuskie); 21.06
 • 2001
  Odznaczenie
  Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (19.09)
 • 2001
  tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Filmowej (GITIS) w Moskwie (15.05)
 • 2001
  honorowe obywatelstwo Radomia (9.06)
 • 2002
  Nagroda
  statuetka "Gwiazda Telewizji Polskiej" wręczona z okazji 50-lecia TVP "za filmy telewizyjne i spektakle teatru telewizji" (26.10)
 • 2002
  tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego (24.05)
 • 2003
  tytuł Doctora Honoris Causa moskiewskiego WGiK-u
 • 2005
  Nagroda
  Nagroda Specjalna "Platynowe Lwy" na 30. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 2005
  Odznaczenie
  Złoty Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis"
 • 2005
  Odznaczenie
  Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (14.12)
 • 2005
  tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia "w zakresie sztuki filmowej i teatralnej, pogłębioną refleksję nad historią i człowiekiem oraz za nieustanne odnawianie znaczeń" (21.03)
 • 2005
  tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego (25.05)
 • 2006
  Nagroda
  "Złoty Niedźwiedź" na 56. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za całokształt twórczości
 • 2006
  Nagroda
  Nagroda Specjalna im. Jana Szczepanika za"wielki wkład w rozwój kinematografii polskiej" na XX Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej
 • 2006
  Nagroda
  "Złota Kamera" za całokształt twórczości na XIV Festiwalu "Art Film" w Trenczianskich Teplicach
 • 2006
  Nagroda
  Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska "Neptun"; wręczona podczas 11. Festiwalu Gwiazd
 • 2006
  Odznaczenie
  Krzyż Średni z Gwiazdą Orderu Republiki Węgierskiej
 • 2006
  List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczony 12 kwietnia
 • 2007
  Nagroda
  Nagroda Specjalna - statuetka "Turysty" - za "całokształt pracy twórczej oraz ogrom zasług dla promowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie" na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku
 • 2007
  Nagroda
  Nagroda im. Czesława Miłosza przyznana przez Ambasadę USA w Polsce za "umacnianie porozumienia między Polską a USA"
 • 2007
  Nagroda
  Nagroda Specjalna "Honorowa Kamera Dawida" "w podziękowaniu za jego dotychczasową twórczość i mistrzowskie spojrzenie, które stało się fundamentem polskiej i światowej kinematografii" na 5. Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej
 • 2007
  Odznaczenie
  Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 • 2008
  Nagroda
  Nagroda za całokształt twórczości na Batumi International Art-House Film Festival
 • 2008
  Nagroda
  Nagroda Specjalna "Kreator Kultury" przyznawana przez redakcję tygodnika "Polityka"
 • 2008
  Nagroda
  tytuł "Człowieka Roku Gazety Wyborczej"
 • 2008
  Nagroda
  Nagroda Specjalna za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sewilli
 • 2008
  Nagroda
  "Bałtycka Gwiazda" za zasługi w umacnianiu kontaktów i więzi kulturalnych państw regionu Morza Bałtyckiego przyznawana w Rosji
 • 2008
  Odznaczenie
  Order Jarosława Mądrego przyznany przez prezydenta Ukrainy
 • 2008
  Odznaczenie
  Krzyż Ziemi Maryjnej przyznany przez Prezydenta Estonii
 • 2009
  Nagroda
  Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą z Zabrzu
 • 2009
  Odznaczenie
  Order Sztuki i Literatury w randze Komandora Republiki Francji
 • 2009
  honorowe obywatelstwo Opola (11.11)
 • 2010
  Nagroda
  Nagroda Filmowa "Złota Fala" przyznana przez katalońskie Stowarzyszenia CinemaNet za całokształt twórczości w XIV edycji Nagród Filmowych "Rodzina"
 • 2010
  Odznaczenie
  Order Przyjaźni przyznany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej za "wielki wkład w rozwój rosyjsko-polskich stosunków w sferze kultury"
 • 2010
  Odznaczenie
  Order Chorwackiej Jutrzenki za szczególne zasługi w dziedzinie kultury
 • 2010
  doctorat honoris causa Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
 • 2011
  Nagroda
  Nagroda Primo Leviego przyznawana przez Centrum Kulturalne Primo Leviego w Genui
 • 2011
  Nagroda
  Nagroda za Całokształt Twórczości dla Polskiego Reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage" w Bydgoszczy
 • 2011
  Odznaczenie
  Order Orła Białego w uznaniu "znamienitych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej, za promowanie polskiej sztuki filmowej w świecie"
 • 2012
  Nagroda
  Specjalna "Złota Kaczka" za całokształt twórczości przyznawana przez redakcję miesięcznika "Film"
 • 2012
  Nagroda
  "Platynowe Koziołki" na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza "Ale Kino!" w Poznaniu
 • 2013
  Nagroda
  Nagroda Honorowa "Superbrands" za "budowanie marki Polski w kraju i za granicą"
 • 2013
  Nagroda
  Nagroda "Persol" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
 • 2013
  Nagroda
  Nagroda Specjalna "Skrzydła" za osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej odniesione poza Polską oraz promocję Polski w świecie na 25. Festiwalu Filmów Polskich w Ameryce w Chicago
 • 2014
  Nagroda
  Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC)
 • 2014
  Nagroda
  "SuperGwarancja Kultury" za "odwagę w artystycznym zmierzeniu się z legendą Lecha Wałęsy w filmie „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, za mistrzowskie połączenie zdjęć archiwalnych ze scenami fabularnymi. Za ciągłe poszukiwania artystyczne, za otwartość na nowy język filmowy, za dzieła pomagające zrozumieć naszą historię, które jednocześnie współtworzą narodowe mity"
 • 2014
  Nagroda
  Nagroda za całokształt twórczości na 33. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Stambule
 • 2014
  Nagroda
  Platynowa Szabla za całokształt twórczości na V Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych w Warszawie
 • 2014
  Nagroda
  Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za całokształt osiągnięć artystycznych
 • 2014
  tytuł "Wybitnego Polaka" przyznany przez Kapitułę Konkursu "Teraz Polska"
 • 2014
  doctorat honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • 2015
  Nagroda
  Nagroda Specjalna Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI wręczona podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Bari
 • 2015
  Honorowe Obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy
 • 2016
  Nagroda
  Nagroda im. Aleksandra Gieysztora przyznawana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowym za "wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego"; nagroda przyznana wspólnie z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą
 • 2016
  Nagroda
  Nagroda PEN Clubu im. Jana Parandowskiego "w uznaniu epokowego znaczenia jego dzieła dla kultury polskiej i jej miejsca w kulturze powszechnej, ze świadomością najgłębszej więzi jego dokonań filmowych i teatralnych z literaturą współczesną i wielkim kanonem klasyki, z wdzięcznością za godną Żeromskiego lekcję krytycznego patriotyzmu, której obraz i postać urastają do narodowego symbolu”
 • 2016
  Nagroda
  "Złoty Glan" na 21. Forum Kina Europejskiego "Cinergia" w Łodzi; przyznana pośmiertnie
 • 2016
  Nagroda
  Nagroda Honorowa Prezydenta i Rady Europejskiej Akademii Filmowej; wręczona pośmiertnie podczas gali Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu; nagrodę odebrali Agnieszka Smoczyńska i Bodo Kox, absolwenci Szkoły Wajdy
 • 2016
  Odznaczenie
  Złoty Medal Honorowy za zasługi dla Małopolski
 • 2016
  Odznaczenie
  Złoty Medal "Plus ratio quam vis" przyznawany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2016
  Honorowe Obywatelstwo Województwa Łódzkiego
 • 2016
  Honorowe Obywatelstwo Gdańska
 • 2016. 10. 09
  Data śmierci
  Warszawa; pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie (kwatera SC3 - 8 - 19)
 • 2016. 11. 04
  Sejm RP przez aklamację przyjął uchwałę "w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Wajdy" w brzmieniu:
  9 października 2016 r. zmarł Andrzej Wajda - wielki patriota, wybitny reżyser teatralny i filmowy, jeden z największych artystów w historii kina, zdobywca Złotej Palmy i Oscara, Kawaler Orderu Orła Białego, senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1991.
  Andrzej Wajda był inspiratorem i symbolem polskiej szkoły filmowej, a przy tym twórcą ponadczasowym i docenianym na całym świecie. Stworzone przez niego obrazy - między innymi "Kanał", "Popiół i diament", "Człowiek z marmuru", "Człowiek z żelaza", "Katyń", "Popioły", "Ziemia obiecana" - na stałe zapisały się w historii polskiego i światowego kina. Dzięki jego obrazom świat mógł lepiej poznać i zrozumieć zawiłości polskiej historii.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wspominając postać Andrzeja Wajdy, czci jego pamięć i oddaje mu hołd za jego ogromne zasługi dla historii kina i teatru oraz artystyczny kunszt na przestrzeni lat.

Reżyser filmowy i teatralny, także scenarzysta i scenograf.
Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Suwałkach, a następnie w Radomiu, dokąd został przeniesiony jego ojciec, zawodowy oficer Wojska Polskiego. Lata wojny spędził w Radomiu, gdzie uczęszczał na tajne komplety i krótko uczył się w prywatnej szkole malarskiej, pracując jednocześnie na kolei jako magazynier, tragarz, bednarz, ślusarz i kreślarz w biurze kolejowym. Studiował malarstwo na ASP w Krakowie (1946-50), następnie reżyserię w PWSF w Łodzi.
W 1972-83 kierownik Zespołu Filmowego "X", 1978-83 prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, później jego honorowy przewodniczący. W latach 1978-81 przewodniczący Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, od roku 1981 jej honorowy przewodniczący. Od 1977 honorowy członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 1989 roku członek Komitetu Kinematografii.
W latach 60. wykładowca na Wydziale Reżyserii PWSTiF w Łodzi. Założyciel działającej od 2002 w Warszawie Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
Jako reżyser teatralny szczególnie mocno związany był z krakowskim Starym Teatrem. W latach 1989-90 kierował warszawskim Teatrem Powszechnym.
Był inicjatorem powstania i fundatorem (za otrzymaną w 1987 nagrodę Kyoto) Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie otwartego w 1994.
W 1988 został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, gdzie przewodniczył komisji do spraw kultury i środków przekazu. W latach 1989-91 senator RP.

Brat plastyka i scenografa Leszka Wajdy, ojciec aktorki i asystentki reżysera Karoliny Wajdy.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2019
  Warszawa (Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Żydowskie Motywy") Nagroda im. Antoniego Marianowicza dla najlepszego filmu polskiego
 • 2017
  Toronto (Festiwal Polskich Filmów "Ekran") Nagroda dla najlepszego filmu
 • 2016
  Gdynia (Festiwal Filmowy) Nagroda pozaregulaminowa Jury
 • 2013
  Chicago (Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce) Nagroda Publiczności
 • 2013
  Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Złoty Bilet
 • 2011
  Kielce (Festiwal Form Dokumentalnych "Nurt") Nagroda Specjalna Dyrektora Artystycznego "Nurt" Krzysztofa Miklaszewskiego
  za "prawdziwą artystyczną lojalność wobec swoich najbliższych współpracowników i za budujący przykład zrozumienia zespołowej natury sztuki filmowej"
 • 2010
  Slnko v Sieti, Słowacka Nagroda Filmowa
  nominacja w kategorii: najlepszy film zagraniczny
 • 2010
  Moskwa (Festiwal Filmów Polskich "Wisła") Nagroda Specjalna
  za "mistrzostwo artystyczne i siłę ducha"
 • 2010
  Moskwa (Festiwal Filmów Polskich "Wisła") Nagroda Specjalna
  za "mistrzostwo artystyczne i siłę ducha"
 • 2009
  Europejska Nagroda Filmowa (dawniej "Felix") Nagroda FIPRESCI
 • 2009
  Berlin (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Srebrny Niedźwiedź - Nagroda im. Alfreda Bauera
 • 2008
  Waszyngton (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda Publiczności
 • 2008
  Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej)
  nominacja w kategorii: najlepszy film nieanglojęzyczny
 • 2008
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nagroda w kategorii: Najlepszy film
  za rok 2007
 • 2008
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: najlepsza reżyseria
 • 2008
  Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Bursztynowe Lwy
  dla filmu, który odniósł w kinach największy sukces frekwencyjny w okresie: wrzesień 2007 - sierpień 2008
 • 2008
  Denver (MFF) Nagroda Publiczności
 • 2007
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  "Złota Kaczka" 50-lecia dla sceny Poloneza w kategorii: Najlepszy taniec
 • 2007
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  "Złota Kaczka" 50-lecia w kategorii: Najlepszy film
 • 2007
  Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Diamentowy Bilet
 • 2006
  Houston (WorldFest-Houston International Film Festival) Platinum Remi
  w kategorii: INDEPENDENT THEATRICAL FEATURE FILMS & VIDEOS: Historical / Period Piece
 • 2003
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: najlepsza reżyseria
 • 2003
  Lubomierz (Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych) Brązowy Granat
 • 2002
  Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Złoty Bilet
  za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu oglądalności (ok. 2 mln widzów)
 • 2001
  Sopot (Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry") Grand Prix
  nagroda za adaptację i reżyserię spektaklu
 • 2000
  Złota Taśma (Nagroda Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP) w kategorii: film polski
  za rok 1999; ex aequo z filmem "Dług" (przyznane 25.01; wręczone 20.04)
 • 2000
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: najlepsza reżyseria; za rok 1999
 • 2000
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: najlepszy film; za rok 1999
 • 2000
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: najlepszy scenariusz; za rok 1999
 • 2000
  Opole (Opolskie Konfrontacje Teatralne) nagroda honorowa za najlepszą realizację klasyki polskiej w teatrze telewizji
 • 2000
  Nagroda im. Konrada Swinarskiego (przyznawana przez redakcję "Teatru")
 • 2000
  Nagroda Wielkiej Fundacji Kultury Polskiej nagroda za reżyserię
 • 1999
  Koniec wieku - ankieta "Polityki"
  4 miejsce w ankiecie "Najciekawsze filmy polskie XX wieku"
 • 1999
  Koniec wieku - ankieta "Polityki"
  7 miejsce w ankiecie "Najciekawsze filmy polskie XX wieku"
 • 1999
  Koniec wieku - ankieta "Polityki"
  9 miejsce w ankiecie "Najciekawsze filmy polskie XX wieku"
 • 1999
  Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Brylantowy Bilet
  dla filmu, który przyciągnął do kin najwięcej widzów
 • 1997
  Troia (MFF) nagroda za reżyserię
 • 1996
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  specjalna "Złota Kaczka" dla najlepszego filmu z okazji 50-lecia pisma "Film"; przyznana w 1997
 • 1991
  Nagroda Szefa Kinematografii (Przewodniczącego Komitetu Kinematografii) za twórczość filmową w dziedzinie filmu fabularnego
 • 1990
  Cannes (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Specjalne Uznanie Jury
  za "wyjątkowe osiągnięcia, postawę artystyczną i za pokazanego poza konkursem "Korczaka"
 • 1987
  Złota Taśma (Nagroda Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP) w kategorii: film polski
  za rok 1986
 • 1987
  Tarnów (Tarnowska Nagroda Filmowa) Nagroda Jury
 • 1984
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda Dziennikarzy
 • 1984
  BAFTA (Nagroda Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej)
  w kategorii: Najlepszy film obcojęzyczny
 • 1982
  Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej)
  nominacja w kategorii: film obcojęzyczny
 • 1982
  Nagroda "Louis Delluc"
 • 1982
  Nagroda "Unifrance Film"
 • 1982
  Cezar (Nagroda Francuskiej Akademii Sztuki Filmowej)
  w kategorii: reżyseria
 • 1981
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Srebrne Grono
  nagroda specjalna przyznana przez społeczeństwo Łagowa oraz dyrekcję LLF
 • 1981
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku
 • 1981
  Fotel Widza (nagroda ZRF) dla filmu polskiego mającego największą frekwencję w pierwszym roku eksploatacji
  przyznany podczas FPFF w Gdańsku
 • 1981
  Cannes (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda Jury Ekumenicznego
 • 1981
  Cannes (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Złota Palma
 • 1981
  Belgrad (MFF "FEST") Nagroda Główna
 • 1980
  San Sebastian (MFF) nagroda Baskijskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • 1980
  San Sebastian (MFF) nagroda FIPRESCI
 • 1980
  San Sebastian (MFF) nagroda OCIC (Międzynarodowa Organizacja Katolicka d/s Filmu)
 • 1980
  Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej)
  nominacja w kategorii: film obcojęzyczny
 • 1980
  Kartagena (MFF) nagroda specjalna jury
 • 1979
  Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego
 • 1979
  Kartagena (MTF Morskiego) Srebrna Karawela
 • 1979
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda Specjalna Jury
 • 1979
  Cannes (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda Jury Ekumenicznego
 • 1979
  Belgrad (MFF "FEST") Nagroda Główna
 • 1978
  Szczecin (MPF Marynistycznych) Złota Fregata (nagroda widzów)
 • 1978
  Samowar, Nagroda Entuzjastów Kina (przyznawana przez DKF w Świebodzinie)
 • 1978
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Wielka Nagroda Festiwalu "Złote Lwy Gdańskie"
 • 1978
  Cannes (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda FIPRESCI
 • 1978
  Avellino (MFF Neorealistycznego) I Nagroda "Złote Laceno"
 • 1977
  Łódź (Przegląd Filmów Społeczno-Politycznych) Główna Nagroda
 • 1977
  Kartagena (MFF) I nagroda
 • 1977
  Kartagena (MFF) nagroda za reżyserię
 • 1977
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda Dziennikarzy
 • 1976
  Valladolid (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Wielka Nagroda "Złotego Kłosa"
 • 1976
  Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej)
  nominacja w kategorii: film obcojęzyczny
 • 1976
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda Główna "Srebrne Lwy Gdańskie"
 • 1976
  Bruksela (MFF) II nagroda dziennikarzy
 • 1975
  Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego
  przyznana podczas VII Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie
 • 1975
  Nagroda "Filmcritica" (pismo)
 • 1975
  Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
  I stopnia
 • 1975
  Moskwa (MFF) Złoty Medal
 • 1975
  Mediolan (MFF) "Złota Pieczęć" (nagroda miasta Mediolanu)
  nagroda VII MFF zorganizowanym przez Filmotekę Włoską w Mediolanie
 • 1975
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda Koordynacyjnej Rady Artystycznej Kin Studyjnych
  za "wybitne walory poznawcze, ideowe, artystyczne, a szczególnie za wyrażenie w skondensowanej, wysoce emocjonalnej formie najistotniejszych problemów kształtowania się kapitalizmu na ziemiach polskich, na przykładzie rozwoju przemysłowej Łodzi"
 • 1975
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Złote Grono
  nazwa nagrody: Wyróżnienie I stopnia; za "wybitne walory artystyczne, za wielostronne ukazanie procesu historycznego w jego aspektach - politycznym, ekonomicznym i kulturalno-obyczajowym, i wreszcie za odważną, za wskroś nowoczesną interpretację pierwowzoru literackiego"
 • 1975
  Lublin (Międzynarodowe Forum Filmowe "Człowiek-Praca-Twórczość") nagroda publiczności
 • 1975
  Gdańsk (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Wielka Nagroda Festiwalu "Złote Lwy Gdańskie"
 • 1975
  Chicago (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Złoty Hugo
 • 1974
  Złota Kamera (przyznawana przez pismo "Film")
  w kategorii: najlepszy film polski; za rok 1973
 • 1974
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda za debiut XXX-lecia
 • 1973
  San Sebastian (MFF) Srebrna Muszla
 • 1973
  Nagroda Fińskiego Stowarzyszenia Filmowców "Filmaur" dyplom honorowy
 • 1973
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda Koordynacyjnej Rady Artystycznej Kin Studyjnych
 • 1973
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Złote Grono
 • 1972
  Kolombo (MFF) I nagroda
 • 1971
  Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego
  przyznana podczas III Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie
 • 1971
  Mediolan (MFF) Złoty Globus
 • 1971
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda Publiczności
 • 1971
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda za reżyserię
 • 1971
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda za reżyserię
 • 1970
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  w kategorii: najlepszy film polski; przyznana w 1971
 • 1970
  Sitges (MFF Fantastycznych i Grozy) medal specjalny
 • 1970
  Mediolan (Międzynarodowe Targi Filmu Dokumentalnego i Telewizyjnego MIFED) nagroda FIPRESCI
 • 1969
  Złoty Ekran (przyznawany przez pismo "Ekran")
  za rok 1968; w kategorii: film telewizyjny
 • 1969
  Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego
  przyznane przez jury I Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie
 • 1968
  Nagroda Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji
 • 1967
  Addis Abeba (MFF) Wyróżnienie
 • 1965
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  w kategorii: najlepszy film polski; przyznana w 1966
 • 1965
  Nagroda Czechosłowackiej Krytyki Filmowej
 • 1962
  Nagroda "Srebrny Laur D. O. Selznicka"
 • 1961
  Rio de Janeiro (MFF) wyróżnienie Brazylijskiego Związku Krytyków Filmowych
 • 1961
  Nagroda Zachodnioniemieckiej Krytyki Filmowej
 • 1961
  Ibadan (MFF) Dyplom Uznania
 • 1961
  Ibadan (MFF) Dyplom Uznania
 • 1961
  Edynburg (MFF) dyplom
 • 1960
  Vancouver (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) nagroda Kanadyjskiej Federacji Stowarzyszeń Filmowych
 • 1959
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  w kategorii: najlepszy film polski; za rok 1958; wręczona 26 listopada 1959
 • 1959
  Wenecja (MFF) nagroda FIPRESCI
 • 1958
  Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film")
  w kategorii: najlepszy film polski; za rok 1957; wręczona 26 listopada 1959
 • 1957
  Moskwa (Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów) Złoty Medal
  w kategorii filmów fabularnych młodych reżyserów
 • 1957
  Cannes (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda Jury
 • 1955
  Nagroda Państwowa
  wyróżnienie zespołowe

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2023.11.28 01:05:59
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.