Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Andrzej Artymowicz

Andrzej Artymowicz

 
zwiń

 • 1968. 03. 25
  Data urodzenia
  Warszawa
 • 1993
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Wydział Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie
 • 2016
  stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: reżyseria dźwięku

Operator dźwięku, specjalista w dziedzinie miksowania filmów w systemach przestrzennego dźwięku. Wykładowca Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiej Akademii Filmowej.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2010
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX; współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital Surround EX; współpraca)
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2007
  Film animowany
  Zgranie dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2005
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2005
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Digital; Studio 1 WFDiF)
 • 2005
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2005
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2004
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2004
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital; WFDiF)
 • 2004
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (mix Dolby Digital)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2003
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby SR; Studio WFDiF)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2002
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty specjalne (dźwiękowe), Zgranie dźwięku (Dolby Digital; Studio 1 WFDiF), Nadzór dźwięku
 • 2002
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (zgranie Dolby)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Stereo)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Stereo)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (WFDiF)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (zgranie Dolby)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Stereo)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (mix)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film animowany
  Zgranie dźwięku
 • 2000
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2000
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (Dolby Stereo; zgrania dokonano w Barrandov Studios)
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1998
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1998
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1997
  OKRĄGŁY STÓŁ
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1997
  ORZEŁ
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1997
  RZECZPOSPOLITA 2.5
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  BARAŃCZAK
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (nie występuje w napisach)
 • 1995
  DZIŚ SĄ MOJE URODZINY
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  NA WSCHÓD OD ZBRUCZA
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (w technice cyfrowej)
 • 1995
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (w technice cyfrowej)
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  WIELKI TYDZIEŃ
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  WSPÓLNOTA JEROZOLIMSKA
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1995
  WYRWAĆ SIĘ Z SZAROŚCI
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1994
  FOLKLOR
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 1994
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (w technice cyfrowej)
 • 1993 - 1994
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 7-9), Zgranie dźwięku (odcinki: 10-12)
 • 1993
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (nie występuje w napisach)
 • Premiks
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (współpraca)
 • Asystent operatora dźwięku
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Asystent operatora dźwięku
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Realizacja dźwięku (współpraca)
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Realizacja dźwięku (komputerowa)
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Realizacja dźwięku (komputerowa)
 • 1998
  Spektakl telewizyjny
  Realizacja dźwięku (komputerowa)
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Realizacja dźwięku (komputerowa)
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2000 - 2024
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 1-2)
 • 2000
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (komputerowe)
  odcinki:
  NAIWNE PYTANIA (21), MIŁOŚĆ TO TYLKO OBIETNICA (22), KOLEJKA DO ŻYCIA (23), DROGA NA SKRÓTY (24), DZIŚ KAŻDY MA DWADZIEŚCIA LAT (25)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Udźwiękowienie
 • 1997
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (komputerowe)
  odcinki:
  KOMU GRA TA ORKIESTRA (17), TRZECIE KŁAMSTWO (18), JESTEM DLA CIEBIE NIEDZIELĄ (19), POWRÓT Z DALEKIEJ PODRÓŻY (20)
 • 1997
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 1996
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie
  odcinki:
  COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA (13), TA MAŁA WIOLONCZELISTKA (14)
 • 1996
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (komputerowe)
  odcinki:
  DŁUGA KSIĘŻYCOWA NOC (15), PRZED MIŁOŚCIĄ NIE UCIEKNIESZ (16)
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Udźwiękowienie
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2006
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2006
  Film fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2006
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2004
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2003
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2002
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty specjalne (dźwiękowe), Zgranie dźwięku (Dolby Digital; Studio 1 WFDiF), Nadzór dźwięku
 • 2000
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2000
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (Dolby Stereo; zgrania dokonano w Barrandov Studios)
 • 1999
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 1999
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (odcinki: 1-2)
 • 1998
  Film dokumentalny
  Dźwięk (komputerowe zgranie dźwięku)
 • 1997
  Serial animowany
  Dźwięk
  odcinki:
  BULBER (1)
 • 1997
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 1997
  Serial animowany
  Dźwięk
  odcinki:
  NIEZŁE ZIÓŁKO (12), WIOSENNE POCZĄTKI (13)
 • 1997
  Film dokumentalny
  Dźwięk (komputerowa realizacja dźwięku)
 • 1996
  Serial animowany
  Dźwięk
  odcinki:
  3, 10, 11, 12, 13
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk
 • 1996
  Serial animowany
  Dźwięk
  odcinki:
  JEGO WYSOKOŚĆ (3), DZIURA W CAŁYM (4), WIĘCEJ ŚWIATŁA (5), PO NITCE DO KŁĘBKA (6), ŹRÓDŁO CZASU (7), NIE DO PARY (8), GWIAZDKA Z NIEBA
 • 1995
  Serial animowany
  Dźwięk
  odcinki:
  9
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk
 • 1995
  Serial animowany
  Dźwięk
  odcinki:
  WODNE IGRASZKI (2)
 • 1995
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk
 • 1994
  Serial dokumentalny
  Dźwięk
  odcinki:
  PERFOROWANA PĘPOWINA (1), FILMÓWKA (2), ASYSTENTURA (3), DEBIUT (4), AKTOR (5), TEATR (6), TEATR TV (7), FILM TV (8)
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2006
  Film fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2005
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Digital; Studio 1 WFDiF)
 • 1999
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (komputerowy)
 • 1996
  Film fabularny
  Montaż dźwięku
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2003
  Film fabularny
  Miks dźwięku (Dolby SR)
 • 2003
  Film fabularny
  Miks dźwięku
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2002
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty specjalne (dźwiękowe), Zgranie dźwięku (Dolby Digital; Studio 1 WFDiF), Nadzór dźwięku
 • Nadzór dźwięku
  schowaj

 • 2002
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty specjalne (dźwiękowe), Zgranie dźwięku (Dolby Digital; Studio 1 WFDiF), Nadzór dźwięku
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 1999
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • 1999
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • 1997
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • 1996
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca dźwiękowa
 • 1995
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • 1994 - 1995
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-4)
 • 1993 - 1994
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 7-9), Zgranie dźwięku (odcinki: 10-12)
 • 1993
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca dźwiękowa
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 1999
  Serial fabularny
  Montaż muzyki (nie występuje w napisach)
 • 1998
  Film fabularny
  Montaż muzyki
 • 1997
  Film fabularny
  Montaż muzyki
 • 1997
  Film fabularny
  Montaż muzyki (nie występuje w napisach)
 • 1995
  Film fabularny
  Montaż muzyki (nie występuje w napisach)
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 1997
  Serial fabularny
  Realizacja nagrań
 • Rekonstrukcja dźwięku
  schowaj

 • 1995
  Film fabularny
  Rekonstrukcja dźwięku (nie występuje w napisach)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 1995
  Film fabularny
  Konsultacja (techniczna)

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.04.25 01:41:14
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.