Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Piotr Krzyczmonik

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Efekty pirotechniczne
  schowaj

 • 2024
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Efekty specjalne (sfx), Efekty pirotechniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie; koordynator), Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Efekty pirotechniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 14-26)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynacja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx), Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (wsparcie)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (body shot)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator), Efekty pirotechniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (dodatkowe)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 7)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynacja; odcinki: 1-5)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynacja; odcinki: 1-13)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2017
  AMERICAN ASSASSIN
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Spektakl telewizyjny
  Efekty pirotechniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 1-6)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (pirotechnik)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne, Broń
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (nie występuje w napisach)
 • 2009
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2008
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2007
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 1-3)
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2006 - 2016
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (w napisach nazwisko: Krzyczmaniuk; seria I)
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Efekty pirotechniczne
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 13-)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx; koordynator)
 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Efekty specjalne (sfx), Efekty pirotechniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynacja sfx)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie; koordynator), Efekty pirotechniczne (koordynator)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator fx)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx; odcinki: 1-3, 6)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx; koordynacja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator fx)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (fx)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynacja; nie występuje w napisach)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx), Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
  odcinki:
  MOCNO, NOCNA ZMIANA
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx; nie występuje w napisach)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynator), Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (asystent)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (mgła)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx; koordynacja)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx; koordynator)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx; koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx; koordynacja, technik)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (odcinki: 5-6)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (SFX)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx; odcinki: 1)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (koordynacja)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2016
  THE LOST CITY OF Z
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynacja)
 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty specjalne
 • 2014
  HALLO: NIGHTFALL
  Serial fabularny
  Efekty specjalne
 • 2014
  PLAYHOUSE PRESENTS
  Serial fabularny
  Efekty specjalne
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty specjalne (współpraca)
 • 2012
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (współpraca)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2009
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (odcinki: 8)
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty specjalne (śnieg; polska ekipa)
 • 2008 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (seria XXIX-XXX)
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2006
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2005
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (w napisach nazwisko: Kryczmoniuk)
 • 2004
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (SFX Group)
 • 2004
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2004
  Film fabularny
  Efekty specjalne (deszcz f/x)
 • Broń
  schowaj

 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne, Broń
2024.04.16 01:17:25
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.