Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Michał Żytkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Montaż
  schowaj

 • 2024
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  2911, 2912, 2913, 2928, 2938, 2939, 2940, 2950, 2951, 2952, 2962, 2963, 2964, 2974, 2975, 2976, 2986, 2987, 2988
 • 2023
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  2731, 2732, 2733, 2743, 2744, 2745, 2755, 2756, 2757, 2767, 2768, 2769, 2779, 2780, 2781, 2791, 2792, 2793, 2803, 2804, 2805, 2815, 2816, 2817, 2827, 2828, 2829, 2839, 2840, 2841, 2851, 2852, 2853, 2863, 2864, 2865, 2875, 2876, 2877, 2887, 2888, 2889, 2899, 2900, 2901
 • 2022 - 2024
  Serial fabularny
  Montaż
 • 2022
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  2551, 2552, 2553, 2578, 2579, 2580, 2584, 2585, 2586, 2593, 2594, 2595, 2605, 2606, 2607, 2623, 2624, 2625, 2638, 2639, 2640, 2647, 2648, 2649, 2662, 2663, 2664, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2683, 2684, 2685, 2695, 2696, 2697, 2707, 2708, 2709, 2719, 2720, 2721
 • 2022
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1628, 1629, 1631, 1635, 1636, 1637, 1641, 1642, 1643, 1647, 1662, 1663
 • 2021 - 2022
  Serial fabularny
  Montaż
 • 2021
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  2362, 2363, 2364, 2374, 2375, 2376, 2389, 2390, 2391, 2401, 2402, 2403, 2488, 2489, 2490, 2500, 2501, 2502, 2524, 2525, 2526, 2542, 2543, 2544
 • 2021
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1559, 1560, 1561, 1565, 1566, 1567, 1577, 1578, 1579, 1583, 1584, 1585, 1589, 1590, 1591, 1595, 1596, 1597, 1609, 1610, 1611, 1612, 1616, 1617, 1618, 1623, 1624
 • 2021
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40
 • 2020
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  2188, 2189, 2190, 2200, 2201, 2202, 2206, 2207, 2208, 2221, 2222, 2223, 2227, 2228, 2229, 2236, 2237, 2238, 2245, 2246, 2247, 2257, 2258, 2259, 2269, 2270, 2271, 2281, 2282, 2283, 2285, 2293, 2294, 2295, 2299, 2300, 2301, 2311, 2312, 2313, 2326, 2327, 2328, 2335, 2336, 2337
 • 2020
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1487, 1488, 1489, 1493, 1494, 1495, 1497, 1499, 1500, 1501, 1504, 1506, 1507, 1511, 1512, 1513, 1517, 1518, 1519, 1523, 1524, 1525, 1529, 1530, 1531, 1535, 1536, 1537, 1541, 1542, 1543, 1547, 1548, 1549, 1553, 1554, 1555
 • 2020
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
 • 2019
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1978, 1979, 1980, 1993, 1994, 1995, 2011, 2012, 2013, 2023, 2024, 2025, 2026, 2035, 2036, 2037, 2050, 2051, 2052, 2063, 2064, 2080, 2081, 2082, 2092, 2093, 2094, 2104, 2105, 2106, 2110, 2111, 2112, 2152, 2153, 2154, 2161, 2162, 2163, 2176, 2177, 2178
 • 2019
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1427, 1428, 1429, 1433, 1434, 1435, 1439, 1440, 1441, 1445, 1446, 1447, 1452, 1453, 1458, 1459, 1462, 1463, 1467, 1468, 1469, 1472, 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483
 • 2019
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  12, 16, 18
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1772, 1773, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1798, 1799, 1800, 1804, 1805, 1806, 1810, 1811, 1816, 1817, 1818, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1852, 1853, 1858, 1859, 1860, 1870, 1871, 1872, 1888, 1889, 1890, 1894, 1895, 1896, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1927, 1928, 1929, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1957, 1958, 1959
 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1342, 1343, 1347, 1348, 1349, 1353, 1354, 1355, 1359, 1360, 1361, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379, 1380, 1384, 1385, 1386, 1391, 1394, 1395, 1398, 1399, 1402, 1403, 1406, 1407, 1408
 • 2018
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Montaż
 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  7, 9, 11, 13
 • 2017
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1711, 1712, 1713, 1717, 1718, 1719, 1732, 1733, 1734, 1740, 1747, 1748, 1749, 1756, 1757, 1758, 1771
 • 2017
  Film dokumentalny
  Montaż
 • 2017
  Serial fabularny
  Montaż (odcinki: 11-12, 17-18, 24-26, 35-36, 43-44, 51-52)
 • 2017
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1270, 1271, 1272, 1285, 1286, 1287, 1297, 1298, 1299, 1303, 1304, 1305, 1306, 1310, 1311, 1312, 1316, 1317, 1322, 1323, 1324, 1328, 1329, 1330, 1335, 1336, 1337, 1341
 • 2017
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  3, 5
 • 2016
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1200, 1201, 1202, 1206, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1224, 1225, 1228, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1243, 1244, 1245, 1248, 1252, 1253, 1254, 1258, 1259, 1260, 1264, 1265, 1266
 • 2015
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1117, 1118, 1122, 1123, 1124, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1140, 1141, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1158, 1159, 1160, 1164, 1165, 1166, 1170, 1171, 1172, 1176, 1177, 1178, 1182, 1183, 1184, 1188, 1189, 1190, 1194, 1195, 1196
 • 2015
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  JESZCZE NIE CZAS (591), OPIEKUNKI (592), KŁAMCA (619)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Opracowanie muzyczne, Montaż
 • 2014
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  1039, 1040, 1044, 1045, 1046, 1050, 1051, 1052, 1056, 1057, 1058, 1062, 1064, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076, 1080, 1081, 1082, 1086, 1087, 1088, 1092, 1093, 1094, 1098, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1115, 1116
 • 2014
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  TRAUMA (583)
 • 2013
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  970, 971, 975, 976, 977, 981, 982, 983, 987, 988, 989, 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1010, 1014, 1015, 1016, 1020, 1021, 1022, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1038
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2012 - 2014
  Serial animowany
  Montaż (odcinki: 1-13)
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Montaż
 • 2012
  Serial animowany
  Montaż
 • 2012
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  882, 883, 887, 888, 889, 893, 894, 895, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 909, 910, 911, 915, 916, 917, 921, 922, 923, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 939, 940, 941, 951, 952, 955, 957, 958, 959, 963, 964, 965, 969
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż
 • 2011
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  821, 822, 831, 832, 837, 840, 841, 842, 843, 846, 847, 848, 855, 856, 861, 862, 865, 866, 867, 870, 881
 • 2010
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  725, 726, 729, 730, 735, 736, 741, 742, 747, 748, 751, 752, 753, 754, 755, 761, 762, 764, 767, 768, 773, 774, 779, 780, 785, 786, 787, 788, 793, 794, 795, 799, 800, 803, 804, 811, 812, 819, 820
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż
 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  655, 656, 659, 660, 667, 668, 669, 676, 677, 682, 683, 688, 689, 694, 695, 696, 701, 707, 708, 713, 714, 719, 720
 • 2008
  Serial fabularny
  Montaż
 • 2008
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  571, 572, 575, 576, 579, 580, 583, 584, 587, 588, 589, 590, 591, 595, 598, 601, 602, 607, 608, 613, 614, 619, 620, 624, 627, 628, 631, 632, 637, 638, 639, 643, 644, 645, 646, 647
 • 2007 - 2024
  Serial fabularny
  Montaż
 • 2007
  Serial fabularny
  Montaż
  odcinki:
  521, 522, 529, 530, 533, 537, 538, 545, 546, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 561, 562, 565, 567, 568, 569
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Montaż
  odcinki:
  ĆWICZENIE DRUGIE
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Montaż (nie występuje w napisach)
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Montaż
  odcinki:
  SADOWNIK
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2005
  Film dokumentalny
  Montaż
 • 2005
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2003
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • Opracowanie muzyczne
  schowaj

 • 2014
  Etiuda szkolna
  Opracowanie muzyczne, Montaż
 • Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2009
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2007
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2000 - 2024
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 169-)

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2007
  Offskar (Polskie Nagrody Kina Niezależnego) Nominacja
  w kategorii: Najlepszy montaż

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.04.22 02:33:28
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.