Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Robert Docew

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty synchroniczne (premiks), Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks; odcinki: 17-)
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne (nagraie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 7-), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 7-)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinek: 1)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 13-18), Montaż muzyki (odcinki: 13-18), Miks muzyki (odcinki: 13-18)
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Serial fabularny
  Nagranie muzyki (mix i mastering), Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (serie 4-5), Zgranie dźwięku (serie 4-5), Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja), Miks muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks; odcinki: 17-)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne (nagraie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 7-), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 7-)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2017
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design (odcinki: 19-20, 26), Miks muzyki (odcinki: 1-13)
 • 2016
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 13-18), Montaż muzyki (odcinki: 13-18), Miks muzyki (odcinki: 13-18)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Montaż dźwięku (seria 2), Zgranie dźwięku (seria 2-3)
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (serie 4-5), Zgranie dźwięku (serie 4-5), Postprodukcja dźwięku
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja), Miks muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design (odcinki: 19-20, 26), Miks muzyki (odcinki: 1-13)
 • 2016
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Miks muzyki
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 13-18), Montaż muzyki (odcinki: 13-18), Miks muzyki (odcinki: 13-18)
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Miks muzyki
 • 2012
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe (montaż), Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Mastering, Realizacja nagrań, Premiks, Miks muzyki
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks; odcinki: 17-)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2017
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design (odcinki: 19-20, 26), Miks muzyki (odcinki: 1-13)
 • 2016
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film animowany
  Miks dźwięku
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (serie 4-5), Zgranie dźwięku (serie 4-5), Postprodukcja dźwięku
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Montaż dialogów
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty synchroniczne (premiks), Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja), Miks muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2022
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Montaż dialogów (i edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks; odcinki: 17-)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty synchroniczne (premiks), Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks; odcinki: 17-)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  13, 14, 15, 16, 17, 18
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty synchroniczne (premiks), Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne (nagraie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 7-), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 7-)
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2012
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe (montaż), Miks muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (technika nagrania tanecznych efektów dźwiękowych)
 • Sound design
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design (odcinki: 19-20, 26), Miks muzyki (odcinki: 1-13)
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2022
  Film animowany
  Realizacja nagrań
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Mastering, Realizacja nagrań, Premiks, Miks muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie muzyki
 • Mastering dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i edycja), Mastering dźwięku, Miks muzyki
 • 2020
  Cykl
  Mastering dźwięku
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2020
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne (nagraie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Miks muzyki
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 13-18), Montaż muzyki (odcinki: 13-18), Miks muzyki (odcinki: 13-18)
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne (nagraie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (wibrafon)
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (konsultacja), Mastering muzyki, Premiks
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Montaż dźwięku (seria 2), Zgranie dźwięku (seria 2-3)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Koproducent
 • Premiks
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Mastering, Realizacja nagrań, Premiks, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (konsultacja), Mastering muzyki, Premiks
 • Mastering muzyki
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (konsultacja), Mastering muzyki, Premiks
 • Mastering
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Mastering, Realizacja nagrań, Premiks, Miks muzyki
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Nagranie muzyki (mix i mastering), Postprodukcja dźwięku
 • Aranżacja
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Aranżacja, Producent muzyczny
 • Producent muzyczny
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Aranżacja, Producent muzyczny
 • Konsultacja muzyczna
  schowaj

 • 2007
  Serial fabularny
  Konsultacja muzyczna
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja muzyczna
 • Muzyka
  schowaj

 • 2006
  Film dokumentalny
  Muzyka
 • Realizacja muzyki
  schowaj

 • 2004
  Film fabularny
  Realizacja muzyki
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. postsynchronów)

Varia
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.02.20 01:20:39
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.