Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Maciej Pawłowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2023
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Zgranie dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Sound design (odcinki: 1-5), Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premix dialogów), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Mikser muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki (Atmos)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja dialogów (oraz premiks)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (nie występuje w napisach), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (supervisor), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2017
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Polska)
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2017
  Film animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku (odcinki: 1-13), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-13)
 • 2016
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Dźwięk (seria 1-2), Montaż dźwięku (seria 1-2), Zgranie dźwięku (seria 1-2), Postprodukcja dźwięku (seria 1-2), Sound design (seria 1-2)
 • 2014
  Serial animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  1, 2, 3, 4, 5
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premix dialogów), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki (Atmos)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja dialogów (oraz premiks)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Czyszczenie dialogów
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (nie występuje w napisach), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (supervisor), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2017
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  7, 8, 9, 10, 11, 12
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Dźwięk (seria 1-2), Montaż dźwięku (seria 1-2), Zgranie dźwięku (seria 1-2), Postprodukcja dźwięku (seria 1-2), Sound design (seria 1-2)
 • 2014
  Serial animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Zgranie muzyki, Sound design
 • Sound design
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2023
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Zgranie dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Sound design (odcinki: 1-5), Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premix dialogów), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Mikser muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki (Atmos)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja dialogów (oraz premiks)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (nie występuje w napisach), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (supervisor), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Sound design, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Dźwięk (seria 1-2), Montaż dźwięku (seria 1-2), Zgranie dźwięku (seria 1-2), Postprodukcja dźwięku (seria 1-2), Sound design (seria 1-2)
 • 2014
  Serial animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2023
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Zgranie dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Sound design (odcinki: 1-5), Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premix dialogów), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Mikser muzyki
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki (Atmos)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Montaż dialogów (oraz edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Montaż dialogów (i edycja)
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Montaż dialogów (i edycja)
 • 2020
  Serial dokumentalny
  Montaż dialogów
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Sound design, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Miks muzyki (Dolby Atmos)
 • 2023
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2023
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2022
  Film animowany
  Miks muzyki
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki (Atmos)
 • 2021
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film dokumentalny
  Miks muzyki (5.1)
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2015
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2023
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Czyszczenie dialogów
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (supervisor), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty dęte), Zgranie muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2017
  Film animowany
  Zgranie muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Miks muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Zgranie dźwięku (Dolby Atmos; odcinki: 1-5), Sound design (odcinki: 1-5), Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2022
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki (Atmos)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premiks)
 • 2017
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Miks dźwięku (odcinki: 1-13), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-13)
 • 2016
  Serial animowany
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6)
 • 2014
  Serial animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premix dialogów), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż i zgranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • 2007
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design, Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Mikser muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja i premix dialogów), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Czyszczenie dialogów
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (nie występuje w napisach), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2017
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 11-13)
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Dźwięk (seria 1-2), Montaż dźwięku (seria 1-2), Zgranie dźwięku (seria 1-2), Postprodukcja dźwięku (seria 1-2), Sound design (seria 1-2)
 • 2014
  Serial animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 16-)
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Miks muzyki
 • 2011
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (serie 1-3)
 • 2010
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • 2007
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premix)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Sound design
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Miks muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • 2006
  Film dokumentalny
  Muzyka, Montaż dźwięku (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Udźwiękowienie (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT)
 • Mikser muzyki
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Mikser muzyki
 • Edycja dialogów
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja dialogów (oraz premiks)
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (nie występuje w napisach), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (producent), Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja oraz premiks), Miks muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Montaż muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (i czyszczenie), Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • Czyszczenie dialogów
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku, Czyszczenie dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • Mikrofoniarz
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Mikrofoniarz
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (supervisor), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Dźwięk (seria 1-2), Montaż dźwięku (seria 1-2), Zgranie dźwięku (seria 1-2), Postprodukcja dźwięku (seria 1-2), Sound design (seria 1-2)
 • 2014
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Sound design
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • 2006
  Film dokumentalny
  Muzyka, Montaż dźwięku (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Udźwiękowienie (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT)
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk na planie
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty dęte), Zgranie muzyki
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów, Miks muzyki, Czyszczenie dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6)
 • 2014
  Serial animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Sound design
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Montaż dialogów (także edycja i premiks), Miks muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • Muzyka
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka
 • 2006
  Film dokumentalny
  Muzyka, Montaż dźwięku (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Udźwiękowienie (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT)
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Muzyka
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Muzyka
 • Koproducent
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Zgranie muzyki, Sound design
 • Aranżacja
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Aranżacja, Producent muzyczny
 • Producent muzyczny
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Aranżacja, Producent muzyczny
 • Edycja muzyki
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (obróbka), Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Edycja muzyki
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Montaż muzyki

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2020
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nagroda w kategorii: Najlepszy dźwięk
 • 2019
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nagroda w kategorii: Najlepszy dźwięk
 • 2018
  Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda za dźwięk
 • 2017
  Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda za dźwięk

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.02.22 02:29:41
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.