Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna (Łódź)

Również jako: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa (Łódź), Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa (Łódź), studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi, PWSF (Łódź), PWSFTviT (Łódź), PWSTiF (Łódź)

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna (Łódź)

 
zwiń

 • 1945. 03
  w Łodzi powstaje Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej nawiązujący do przedwojennego PIST; dyrektorem zostaje Aleksander Zelwerowicz
 • 1945. 05
  w Krakowie powstaje Warsztat Filmowy Młodych działający pod kierownictwem Antoniego Bohdziewicza; kontynuacją Warsztatu jest Kurs Przysposobienia Filmowego prowadzony przez krakowski oddział Instytutu Filmowego, działający do roku 1947
 • 1945. 11. 30
  powstaje Instytut Filmowy w Łodzi podległy Przedsiębiorstwu Państwowemu "Film Polski"
 • 1946
  w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi powstaje Wydział Filmowy; w roku 1948 studenci tego wydziału zostają przyjęci na II lub III rok nowopowstałej WSF
 • 1946. 10. 01
  powstaje Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie z siedzibą w Łodzi; oznacza to likwidację PIST reaktywowanego w 1945 przez Aleksandra Zelwerowicza; rektorem zostaje Leon Schiller; uczelnia zostaje w roku 1949 przeniesiona do Warszawy
 • 1947
  przy Instytucie Filmowym w Łodzi powstaje Studium Filmowe
 • 1948. 07. 16
  Studium Filmowe w Łodzi zostaje przekształcone w Wyższą Szkołę Filmową
 • 1948. 10. 17
  uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Filmowej
 • 1949
  powstaje Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska w Łodzi, od roku 1954 nosząca imię Leona Schillera; pierwszym rektorem zostaje Zdzisław Żygulski
 • 1950. 01. 03
  WSF zostaje przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Filmową, która otrzymuje prawa akademickie
 • 1958. 12. 01
  na mocy Uchwały Rady Ministrów z 16 października 1958, z połączenia PWSF i PWST powstaje Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa im. L. Schillera
 • 1970. 01. 16
  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1969 r. (Dz.U. 1970 nr 1 poz. 3) zmiana nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera
 • 1993. 03. 03
  uroczystość nadania pierwszego w historii uczelni tytułu Doctora Honoris Causa Jerzemu Toeplitzowi
 • 2000. 10. 27
  uroczystość nadania tytułów Doktora Honoris Causa uczelni Wojciechowi Jerzemu Hasowi (pośmiertnie), Jerzemu Kawalerowiczowi, Romanowi Polańskiemu i Andrzejowi Wajdzie
 • 2001. 12. 06
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni operatorowi Vittorio Storaro
 • 2006. 10. 05
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Jerzemu Mierzejewskiemu
 • 2008. 06. 06
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Zbigniewowi Rybczyńskiemu
 • 2010
  Nagroda
  Dyplom Jury za najlepszy program filmów na Międzynarodowym Festiwal Młodego Kina w Sankt Petersburgu
 • 2010. 10. 04
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Tadeuszowi Różewiczowi
 • 2011. 12. 09
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Martinowi Scorsese
 • 2013
  Nagroda
  Specjalny "Złoty Dinozaur" dla najczęściej nagradzanej szkoły filmowej w 20-letniej historii Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Etiuda & Anima" w Krakowie
 • 2013. 10. 11
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Michaelowi Haneke
 • 2015
  Nagroda
  Nadzwyczajna łódzka "Złota Maska" w sezonie 2014/2015 za – atrakcyjną w formie i treści – różnorodność scenicznych realizacji dyplomowych oraz jakość i oryginalność pierwszego w dziejach pełnometrażowego filmu dyplomowego „Śpiewający obrusik” w reżyserii Mariusza Grzegorzka
 • 2016
  Nagroda
  Specjalny "Złoty Dinozaur" dla najlepszej szkoły filmowej na 23. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Etiuda&Anima" w Krakowie
 • 2016. 10. 07
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Januszowi Gajosowi
 • 2017. 06. 08
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Kazimierzowi Karabaszowi
 • 2018. 12. 13
  uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa uczelni Kazimierzowi Kutzowi i Jerzemu Wójcikowi
 • 2020
  Nagroda
  Animafest Zagreb 2020 Best Animation School Award na Światowym Festiwalu Filmów Animowanych "Animafest Zagreb" w Zagrzebiu
 • 2023
  6 grudnia na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi została odsłonięta gwiazda Uczelni w Alei Gwiazd (w okolicach Hotelu Grand i kina "Polonia")
 • 2023. 10. 12
  uroczystość nadania tytułów Doktora Honoris Causa uczelni Agnieszce Holland, Mai Komorowskiej, Ewie Puszczyńskiej i Evie Rubinstein

Dyrektorzy: Marian Wimmer (1948), Jerzy Toeplitz (1.01.1949 - 1951), Czesław Kacperski (1951 - 1952).
Rektorzy: Roman Ożogowski (1952 - 1957), Jerzy Toeplitz (1957 - 30.04.1968), Bolesław W. Lewicki (1.09.1968 - 31.03.1971), Jerzy Kotowski (1.05.1971 - 1972), Stanisław Kuszewski (1.02.1973 - 30.11.1980), Roman Wajdowicz (15.12.1980 - 15.02.1982), Henryk Kluba (16.02.1982 - 1990), Wojciech J. Has (1990 - 1996), Henryk Kluba (1996 - 2002), Jerzy Woźniak (2002 - 2008), Robert Gliński (2008 - 2012), Mariusz Grzegorzek (2012-2020), Milenia Fiedler (2020- ).

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń