Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Grzegorz Koniarz

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (gitara), Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż, edycja, nagranie)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja i montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja i montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, edycja oraz montaż; współpraca)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
 • 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
 • 2017
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki (odcinki: 3-)
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
 • 2016
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film animowany
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (odcinki: 1-18)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2014
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (odcinki: 16-)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2011
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2011
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2011
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2009
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Postsynchrony (rejestracja gwaru), Dźwięk na planie
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (gitara)
 • 2022
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (gitara), Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (gitary)
 • 2018
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (gitary)
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (gitary)
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
 • 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki (odcinki: 3-)
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2012
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe (nagranie)
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (seria 2)
 • Opracowanie muzyczne
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2010
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (członek zespołu muzycznego na scenie)
  odcinki:
  19
 • 2008
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (gitarzysta)
  odcinki:
  2, 3
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Postsynchrony (rejestracja gwaru), Dźwięk na planie
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Postsynchrony (rejestracja gwaru), Dźwięk na planie

Varia
schowaj

 • 2022
  Piosenka: JESTEM MAŁY - Wykonanie (gitary)
  Piosenka: DWA SŁOWA - Wykonanie (gitary)
 • 2019
  Piosenka: I ŻYWY STĄD NIE WYJDZIE NIKT - Wykonanie
 • 2019
  Piosenka: KIEDY BYŁEM MAŁYM CHŁOPCEM - Wykonanie (gitara)
  Piosenka: LA CUCARACHA - Wykonanie (gitara
  gitara basowa)
  Piosenka: PALI SIĘ - Wykonanie (gitara
  perkusja)
  Piosenka: KOCHAĆ - Wykonanie (gitara)
 • 2018
  Piosenka: KISS ME - Producent
  Piosenka: KISS ME - Aranżacja
 • 2017
  PRZYJACIÓŁKI
  Piosenka: DREAMING OF LOVE - Muzyka
 • 2014
  Piosenka: WSZYSCY KOCHAJĄ WODZA - Wykonanie (gitary)
2024.04.13 03:42:19
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.