Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Grzegorz Koniarz

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

    Efekty synchroniczne
    schowaj

  • 2022
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie)
  • 2022
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2022
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2022
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2022
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2022
    Film fabularny
    Wykonanie muzyki (gitara), Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2022
    Etiuda szkolna
    Efekty synchroniczne (montaż, edycja, nagranie)
  • 2022
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2022
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2022
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021 - 2022
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Etiuda szkolna
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Etiuda szkolna
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2021
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2021
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2021
    Etiuda szkolna
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja i montaż)
  • 2021
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2021
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2021
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2021
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2020
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2020
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2020
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja i montaż)
  • 2020
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2020
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2020
    Etiuda szkolna
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2020
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2020
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2020
    Etiuda szkolna
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2020
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2020
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, edycja oraz montaż; współpraca)
  • 2019
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2019
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2019
    Serial animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2019
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2018 - 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2018
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2018
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2018
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (asystent)
  • 2018
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Efekty synchroniczne
  • 2018
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2018
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2018
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
  • 2017 - 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2017
    Serial animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2017
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2017
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Efekty synchroniczne
  • 2017
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
  • 2017
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
  • 2017
    Film animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2017
    Film dokumentalny
    Efekty synchroniczne
  • 2016 - 2019
    Serial animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki (odcinki: 3-)
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
  • 2016
    Serial animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2016
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
  • 2015
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2015
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2015
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2015
    Film animowany
    Efekty synchroniczne (nagranie)
  • 2014 - 2019
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (odcinki: 1-18)
  • 2014 - 2018
    Serial animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2014
    Serial animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2014
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Efekty synchroniczne
  • 2014
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie)
  • 2014
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie)
  • 2014
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2013
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2012 - 2015
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2012 - 2014
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne (odcinki: 16-)
  • 2012
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2012
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2012
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Efekty synchroniczne
  • 2011
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2011
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2011
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2010 - 2021
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2010
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2010
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2009
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2008
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie), Postsynchrony (rejestracja gwaru), Dźwięk na planie
  • Wykonanie muzyki
    schowaj

  • 2022
    Film fabularny
    Wykonanie muzyki (gitara), Efekty synchroniczne (nagranie, edycja, montaż)
  • 2019
    Film fabularny
    Wykonanie muzyki (gitary)
  • 2018
    Film fabularny
    Wykonanie muzyki (gitary)
  • 2016
    Film fabularny
    Wykonanie muzyki (gitary)
  • Nagranie muzyki
    schowaj

  • 2018
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (asystent)
  • 2017
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
  • 2017
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki (odcinki: 3-)
  • 2016
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki
  • Postprodukcja dźwięku
    schowaj

  • 2018
    Serial fabularny
    Efekty synchroniczne, Nagranie muzyki, Postprodukcja dźwięku (asystent)
  • 2015
    Etiuda szkolna
    Postprodukcja dźwięku
  • 2015
    Serial fabularny
    Postprodukcja dźwięku (asystent)
  • 2014
    Etiuda szkolna
    Postprodukcja dźwięku
  • Efekty dźwiękowe
    schowaj

  • 2012
    Film animowany
    Efekty dźwiękowe (nagranie)
  • 2008 - 2009
    Serial fabularny
    Efekty dźwiękowe (seria 2)
  • Opracowanie muzyczne
    schowaj

  • 2011
    Serial fabularny
    Opracowanie muzyczne
  • Obsada aktorska
    schowaj

  • 2010
    Serial fabularny
    Obsada aktorska (członek zespołu muzycznego na scenie)
    odcinki:
    19
  • 2008
    Serial fabularny
    Obsada aktorska (gitarzysta)
    odcinki:
    2, 3
  • Postsynchrony
    schowaj

  • 2008
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie), Postsynchrony (rejestracja gwaru), Dźwięk na planie
  • Dźwięk na planie
    schowaj

  • 2008
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne (nagranie), Postsynchrony (rejestracja gwaru), Dźwięk na planie

Varia
schowaj

  • 2019
    Piosenka: I ŻYWY STĄD NIE WYJDZIE NIKT - Wykonanie
  • 2019
    Piosenka: KIEDY BYŁEM MAŁYM CHŁOPCEM - Wykonanie (gitara)
    Piosenka: LA CUCARACHA - Wykonanie (gitara
    gitara basowa)
    Piosenka: PALI SIĘ - Wykonanie (gitara
    perkusja)
    Piosenka: KOCHAĆ - Wykonanie (gitara)
  • 2018
    Piosenka: KISS ME - Producent
    Piosenka: KISS ME - Aranżacja
  • 2017
    PRZYJACIÓŁKI
    Piosenka: DREAMING OF LOVE - Muzyka
  • 2014
    Piosenka: WSZYSCY KOCHAJĄ WODZA - Wykonanie (gitary)
2022.12.06 01:23:45
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski