Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Mateusz Irisik

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2024
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2023
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagrania)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagrania)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (odcinki: 13-)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2020
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2020
  O2
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (artist)
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty synchroniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Efekty boczne
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2016 - 2020
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne (odcinki: 14-39, 53-)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (także montaż)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk (II ekipa)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2011
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (współpraca)
 • 2011
  Film animowany
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Orosik)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (nie występuje w napisach)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  325, 326
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty synchroniczne
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach nazwisko: Irysik)
  odcinki:
  1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (odcinki: 1-7)
 • 2017
  Serial fabularny
  Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 15-16, 20)
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2013
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  WIELBICIELKA Z WARSZAWY (79)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • Edycja dialogów
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Edycja dialogów
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk na planie
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk na planie
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk na planie
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2014 - 2024
  Serial fabularny
  Dźwięk na planie (odcinki: 149-159)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Dźwięk na planie
 • Imitator dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Imitator dźwięku
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe
 • 2018
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Korekcja barwna, Postsynchrony
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (w napisach nazwisko: Irysik)
  odcinki:
  ERZAC, NIE ŻYCIE (9), PO BALU (12)
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca dźwiękowa
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-13)
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Współpraca dźwiękowa
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Realizacja dźwięku
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • Muzyka
  schowaj

 • 2019
  Film animowany
  Muzyka, Sound design
 • Sound design
  schowaj

 • 2019
  Film animowany
  Muzyka, Sound design
 • Efekty boczne
  schowaj

 • 2019
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Efekty boczne
 • Mikrofoniarz
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Mikrofoniarz
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mikrofoniarz
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mikrofoniarz
 • Dźwięk (II ekipa)
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk (II ekipa)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk (II ekipa)
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Udźwiękowienie (odcinki: 4)
 • Premiks
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks
 • Korekcja barwna
  schowaj

 • 2013
  Etiuda szkolna
  Korekcja barwna, Postsynchrony
 • Operator dźwięku II
  schowaj

 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Operator dźwięku II (odcinki: 40-)
 • Mastering dźwięku
  schowaj

 • 2008
  Film dokumentalny
  Mastering dźwięku
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 2007
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Dźwięk na planie

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.02.22 02:44:20
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.