Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Tomasz Leśniak

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Reżyseria
  schowaj

 • 2021
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 2), Czołówka (reżyseria, montaż), Storyboard (odcinki: 2), Animatik (odcinki: 2)
 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Storyboard
  schowaj

 • 2021
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 2), Czołówka (reżyseria, montaż), Storyboard (odcinki: 2), Animatik (odcinki: 2)
 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Oświetlenie
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Oświetlenie
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Oświetlenie
 • 2019
  Film fabularny
  Oświetlenie
 • Czołówka
  schowaj

 • 2021
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 2), Czołówka (reżyseria, montaż), Storyboard (odcinki: 2), Animatik (odcinki: 2)
 • 2012
  Serial animowany
  Projekty plastyczne, Czołówka
 • Animatik
  schowaj

 • 2021
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 2), Czołówka (reżyseria, montaż), Storyboard (odcinki: 2), Animatik (odcinki: 2)
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Wózkarz
  schowaj

 • 2020
  Etiuda szkolna
  Wózkarz
 • 2019 - 2021
  Serial fabularny
  Wózkarz (asystent)
 • Animacja
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • 2014
  Film animowany
  Animacja
 • Współpraca scenariuszowa
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Projekty plastyczne
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • 2012
  Serial animowany
  Projekty plastyczne, Czołówka
 • Obsada aktorska (głos postaci animowanej)
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Montaż
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • Projekty plastyczne postaci
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • Kompozycja obrazu
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • Teksturowanie
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: 5), Montaż (odcinki: 5), Animacja (2D; odcinki: 1, 4-5), Współpraca scenariuszowa (odcinki: 1, 8-9, 11), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: 4), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: 9), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: 1-2, 5, 9-10), Teksturowanie (odcinki: 1-6, 8-12, "Geneza")
 • Gwary
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Gwary
 • Rysunki
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Catering
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Reżyseria dialogów
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Promocja
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Nadzór prac rysunkowych
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych

Varia
schowaj

 • 2015
  Cytat filmowy: JEŻ JERZY - Reżyseria

Pierwowzory i ekranizowane sztuki
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2017
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA Nagroda w konkursie "Teraz Dzieci!" Wyróżnienie; kategoria wczesnoszkolna; za odcinek "On ma, a ja nie"
 • 2014
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA Nagroda w konkursie "Teraz Dzieci!" za odcinek "Najlepiej być sobą"
 • 2014
  Kraków (Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA) Srebrna Kreska w kategorii filmu profesjonalnego dla najlepszego filmu o tematyce dziecięcej; za odcinek "Najlepiej być sobą"
 • 2012
  Seul (Seoul International Cartoon & Animation Festival) Grand Prix
 • 2012
  Nowy Jork (Brooklyn Film Festival) Nagroda Specjalna "Spirit Award"
2021.12.02 01:45:28
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor