filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Wrocław, Ogólnopol. Seminarium Filmowe DKF "90 lat kina-spojrzenia i refleksje"

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 2 artykuły z lat 1985-1986