filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Kurz Iwona

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. DIALOG 12 artykułów z lat 1997-2015
  2. DWUTYGODNIK. STRONA KULTURY (pismo internetowe) 2 artykuły z roku 2010
  3. EKRANY 1 artykuł z roku 2011
  4. KINO 59 artykułów z lat 1997-2021
  5. KWARTALNIK FILMOWY 4 artykuły z lat 2001-2008
  6. PANOPTIKUM 1 artykuł z roku 2004
  7. PLEOGRAF 3 artykuły z lat 2017-2019