filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Bałtyn Hanna

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KINO 1 artykuł z roku 1990
  2. KWARTALNIK FILMOWY 2 artykuły z lat 1994-1996
  3. TEATR 1 artykuł z roku 2007