filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

DZIEŃ OCZYSZCZENIA


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 6 artykułów z lat 1969-1970
  2. FILMOWY SERWIS PRASOWY 1 artykuł z roku 1969
  3. KINO 1 artykuł z roku 1970
  4. MAGAZYN FILMOWY 1 artykuł z roku 1969