filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Szatrow Igor

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 6 artykułów z lat 1971-1972
  2. MAGAZYN FILMOWY 1 artykuł z roku 1971