filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Aktorstwo - metoda Stanisławskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. DIDASKALIA 1 artykuł z roku 2013
  2. EKRAN 1 artykuł z roku 1957
  3. EKRANY 1 artykuł z roku 2016
  4. FORUM 1 artykuł z roku 2013