filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Podolec Marcin


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. IMAGES 2 artykuły z roku 2017
  2. KINO 2 artykuły z lat 2019-2021
  3. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 2020
  4. MAGAZYN FILMOWY SFP 3 artykuły z lat 2015-2020
  5. POLITYKA 1 artykuł z roku 2017