filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Matałowski Jerzy


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. BIULETYN INFORMACYJNY ZASP 1 artykuł z roku 2014
  2. FILM (1946-1973) 1 artykuł z roku 1969
  3. FILMOWY SERWIS PRASOWY 3 artykuły z lat 1969-1984
  4. KINO 1 artykuł z roku 2014
  5. MAGAZYN FILMOWY SFP 1 artykuł z roku 2014