Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie
Filmy z roku 2018

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ...

 • Film dokumentalny / Zbigniew Rytel
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Damian Kocur
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Agnieszka Holland i in.
 • 25 LAT TVP POLONIA patrz BARDZO MI CIEBIE BRAKUJE
  Film dokumentalny / Katarzyna Trzaska
 • zdjecie
  Film animowany / Aleksandra Brożyna
 • Film dokumentalny / Małgorzata Mazur
 • zwiastunzdjecie
  303. BITWA O ANGLIĘ patrz HURRICANE
  Film fabularny / David Blair
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Daniel Szajdek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Marek Koterski
 • zdjecie
  Film krótkometrażowy / Julia Ruszczyńska
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Piotr Bartos Agata Bartos
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Sobociński
 • zwiastunzdjecie
  AJKA patrz AYKA
  Film fabularny / Sergiej Dworcewoj
 • Film dokumentalny / Rafał Geremek
 • Film dokumentalny / Mariusz Malec
 • Film dokumentalny / Anna Zakrzewska
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Łukasz Wylężałek / Łukasz Wylężałek
 • Spektakl telewizyjny / Piotr Domalewski / Piotr Domalewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mahommed Almughanni
 • Etiuda szkolna / Julia Płoch
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Beata Hincke
 • Film w produkcji / Bogdan Dziworski
 • zwiastunzdjecie
  Film animowany / Raul de la Fuente Damian Nenow
 • ANTYTERAPIA patrz JAK POKONAĆ KACA
  Film fabularny / Bartosz Brzeskot
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Marcin Zasada Marcin Nowak
 • Etiuda szkolna / Aksel Oztas
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maria Ornaf Zuzanna Zachara
 • Etiuda szkolna / Michał Klimek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Maciej Kawalski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Adam Sikora
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Oliwia Twardowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marta Wnukiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Sergiej Dworcewoj
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tadeusz Chudy
 • Film dokumentalny / Raitis Abele Lauris Abele
 • Film dokumentalny / Katarzyna Trzaska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Natalia Koryncka-Gruz i in.
  1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970
 • zdjecie
  BAŚŃ TRAGIKOMICZNA patrz ALIBI
  Spektakl telewizyjny / Łukasz Wylężałek / Łukasz Wylężałek
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Kosma Kowalczyk
 • Etiuda szkolna / Weronika Kuc
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Iwona Kusiak / Justyna Nowak
 • Film dokumentalny / Gilles Lepore Maciej Mądracki Michał Mądracki
 • Etiuda szkolna / Adam Pietkiewicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Agnieszka Wanicka
 • Etiuda szkolna / Agnieszka Rogala
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zofia Kowalewska
 • Serial dokumentalny / Tomasz Knittel
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Mirosław Gronowski
  WESELE NA RATY (79), KAPITAN (80), NIE CHODZI O MNIE (81), POMYŁKA? (82), STARZY PRZYJACIELE (83), 84, CASTING NA RYCERZA (85), LIST Z PRZESZŁOŚCI (86), BRACIA MNIEJSI (87), SPISKI (88), FESTYN (89), TRUDNE WYBORY (90), 91
 • zdjecie
  Film animowany / Alicja Błaszczyńska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tomasz Jeziorski
 • zwiastun
  Serial fabularny / Patryk Vega
 • Spektakl telewizyjny / Wacław Niżyński / Piotr Tomaszuk
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Jurkowski
 • Serial fabularny / Alicja Szymura Tomasz Rudzki
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Monika Grzybowska
 • Film dokumentalny / Zbigniew Kowalewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Klaudia Kęska
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Stanisław Grochowiak / Robert Gliński
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Marcin Filipowicz
 • Etiuda szkolna / Kinga Pudełek
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Ewa Drzewicka
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Daniel Stopa
 • zdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Palkowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Borys Lankosz
 • Film dokumentalny / Karol Starnawski
 • Film dokumentalny / Jarosław Giermaziak
 • Film dokumentalny / Wojciech Szulczyński
 • zwiastunzdjecie
  Film animowany / Marcin Podolec
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Bartosz Cebula
 • zdjecie
  Film w produkcji / Łukasz Kośmicki
 • Film dokumentalny / Andrzej Mańkowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Łukasz Grzegorzek
 • Film animowany / Mariusz Wirski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Grzegorz Paprzycki
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Beata Hyczko Tomasz Drozdowicz / Tomasz Drozdowicz
 • Film dokumentalny / Kamila Bogulewska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Paweł Zabel
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Elżbieta Chowaniec / Katarzyna Łęcka
 • Etiuda szkolna / Andac Karabeyoglu
 • Film dokumentalny / Michał Muzyczuk
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Michał Otłowski Daniel Markowicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Ewa Podgórska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Xawery Żuławski Łukasz Palkowski Michał Otłowski Maciej Bochniak
  01/II (14), 02/II (15), 03/II (16), 04/II (17), 05/II (18), 06/II (19), 07/II (20), 08/II (21), 09/II (22), 10/II (23), 11/II (24), 12/II (25), 13/II (26), 01/III (27), 02/III (28), 03/III (29), 04/III (30), 05/III (31), 06/III (32), 07/III (33), 08/III (34), 09/III (35), 10/III (36), 11/III (37), 12/III (38), 13/III (39), ODCINEK SPECJALNY (40)
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Maciej Stuhr
 • Etiuda szkolna / Stanisław Bogdanowicz
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Dagmara Furgał
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Jurkiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Konrad Szołajski
 • Etiuda szkolna / Justyna Bącal-Ławińska
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • Serial fabularny / Kristoffer Rus
 • Film dokumentalny / Adam Kraśnicki
 • Etiuda szkolna / Agnieszka Nowosielska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Aleksiej German jr
 • zdjecie
  DRAMATURGIA POSTACI EKRANOWEJ patrz KANTOR X 12
  Etiuda szkolna / Marcin Wojciechowski Ignacy Ciunelis
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Stanisław Berbeka
 • Film dokumentalny / Anna Trzcińska
 • Film dokumentalny / Magdalena Raczkowska-Kazek
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Zdzisław Cozac
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Maciej Migas
 • zdjecie
  Serial fabularny / Tomasz Szafrański
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Katarzyna Krapacz
 • Film dokumentalny / Andrzej Dudziński
 • Film dokumentalny / Magdalena Kołodziejczyk Rafał Kołodziejczyk
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Denis Delić
 • Film dokumentalny / Grzegorz Mędrzejewski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jacek Piotr Bławut
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Daniel Banaczek
 • zdjecie
  Serial fabularny / Wojciech Adamczyk
  SEN MARA, BÓG WIARA (27), ROSYJSKI PACJENT (28), NARZECZONY...? BYLE NIE POLAK (29), KLACZ TROJAŃSKA (30), KAMYK ZACZYNA UWIERAĆ (31), MIEĆ TO COŚ (32), ZIMNA WOJNA (33), RODZINNE KŁOPOTY (34), WÓZ ALBO PRZEWÓZ (35), W CHMURZE (36), POWRÓT DO NORMY (37), BYĆ ALBO NIE BYĆ (38), ZEMSTA JEST ROZKOSZĄ BOGÓW (39)
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Kamila Chojnacka
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Subbotko
 • Film dokumentalny / Grzegorz Sieczkowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Le Jeong, Eun
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jędrzej Gorski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Wiktor Szenderowicz / Wojciech Adamczyk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Wojciech Klimala
 • zdjecie
  EMIGRANCI. URYWKI Z PAMIĘTNIKA patrz THE EMIGRANTS. EXCERPTS FROM THE DIARY
  Film dokumentalny / Mariusz Wirski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Mariusz Wirski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Ernest Wencel
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Krzysztof Zanussi
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Milena Milewska / Jakub Pączek
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Justyna Mytnik
 • Etiuda szkolna / Michał Mieszczyk
 • Film w produkcji / Alina Rudnitskaya
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Fryderyk Najda
 • Film fabularny
  KINDLER I DZIEWICA
 • zwiastunzdjecie
  FIGURY NIEMOŻLIWE I INNE HISTORIE III patrz III
  Film animowany / Marta Pajek
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Dominik Watin
 • Film dokumentalny / Krzysztof Piotrowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Klaudia Folga
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Przemysław Stański
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Stasik
 • zwiastunzdjecie
  Spektakl telewizyjny / Agnieszka Lipiec-Wróblewska / Agnieszka Lipiec-Wróblewska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Agnieszka Smoczyńska
 • Etiuda szkolna / Adam Uryniak
 • Film dokumentalny / Krzysztof Glondys
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Jarosław Jakubowski / Aleksandra Popławska Marek Kalita
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marcin Polar
 • zdjecie
  Film w produkcji / Clara Kleininger
 • Etiuda szkolna / Jerzy Tabor
 • Etiuda szkolna / Johan Erlandsson
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Cichoń
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Aleksandra Fronczak
 • Etiuda szkolna / Jakub Nurzyński
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Sebastian Weber
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tomáš Jurníček Andre Babaghasheh
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Karina Hajdamowicz
 • Film dokumentalny / Igor Chojna
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Julia Pełka
 • Film dokumentalny / Marzanna Grdeń Katarzyna Szczuka-Niezabitowska
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Jurkowski
 • Etiuda szkolna / Matt Bazarnik
 • Film dokumentalny / Julita Wołoszyńska-Matysek
 • zdjecie
  Film fabularny / Claire Denis
 • HISTORIA NAJWIĘKSZEGO MAGNATA PRASOWEGO II RP patrz PRZEPIS NA SUKCES
  Film dokumentalny / Rafał Geremek
 • Serial dokumentalny / Natalia Chojna
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Marta Sokołowska / Tomasz Cyz
 • Film dokumentalny / Paulina Ibek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / David Blair
 • Film dokumentalny / Wojciech Sarnowicz
 • zwiastunzdjecie
  Film animowany / Marta Pajek
 • Film dokumentalny / Jakub Piątek
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Marta Magnuska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Arkadiusz Powałka
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Grzegorz Królikiewicz Jacek Raginis-Królikiewicz / Jacek Raginis-Królikiewicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Roman Dziadkiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film animowany / Wes Anderson
 • Film dokumentalny / Jan Grzyb
 • Film dokumentalny / Katarzyna Michałkiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Janusz Kondratiuk
 • Film fabularny / Bartosz Brzeskot
 • Film dokumentalny / Sławomir Koehler
 • Etiuda szkolna / Jakub Grabarczyk
 • Film dokumentalny / Cyprian Ziąbski
 • Film dokumentalny / Adela Kaczmarek
 • zdjecie
  Film w produkcji / Ewa Kochańska
 • Film dokumentalny / Robert Kaczmarek
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Małecki
 • zwiastunzdjecie
  JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA patrz ANOTHER DAY OF LIFE
  Film animowany / Raul de la Fuente Damian Nenow
 • Etiuda szkolna / Bogna Kowalczyk
 • Film dokumentalny / Piotr Szalsza
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Aleksander Pietrzak
 • Etiuda szkolna / Justyna Pazdan
 • Etiuda szkolna / Paulina Wielgopolan
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Filip Bajon
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Mateusz Dettlaff
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Aleksandra Świerk
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jan Hryniak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marcin Wojciechowski Ignacy Ciunelis
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Krzysztof Guzek
 • Film dokumentalny / Grażyna Czermińska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Andrzej Święch
 • Film dokumentalny / Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • zdjecie
  KAWKI NA DRODZE patrz VSECHNO BUDE
  Film fabularny / Olmo Omerzu
 • zwiastunzdjecie
  KIEDY PADAJĄ DRZEWA patrz KOLY PADAYUT DEREVA
  Film fabularny / Marysia Nikitiuk
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Lech Zdunkiewicz
 • zdjecie
  Nowela / Agnieszka Smoczyńska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Paweł Karpiński i in.
  3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419
 • zdjecie
  Film w produkcji / Konrad Maximilian
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Paweł Łukomski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Nawojka Wierzbowska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Wojciech Smarzowski
 • Serial dokumentalny / Jerzy Morawski Michał Matys
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Robert Wichrowski
 • zwiastun
  Serial fabularny / Patryk Vega
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Patryk Vega
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Borys Lankosz
 • Etiuda szkolna / Emma Lindahl
 • Film dokumentalny / Zbigniew Gajzler
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Marysia Nikitiuk
 • Etiuda szkolna / Weronika Banasińska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Robert Wichrowski i in.
  BRATERSTWO KRWI (131), MAESTRO (132), IMIONA GWIAZD (133), ŹLI CHŁOPCY (134), MOTOCYKLIŚCI (135), KAMERA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO (136), ZAGADKA CZASU (137), ZAMKNIĘTA SPRAWA (138), KOCIE OCZY (139), ZESPÓŁ GRA ROCKA (140), AMNEZJA (141), KLĄTWA CARAVAGGIA (142), BRACIA (143)
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Drozdowicz
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jarosław Wszędybył
 • Film dokumentalny / Dorota Petrus
 • Etiuda szkolna / Natasza Parzymies
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Brunon Hawryluk
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Wojciech Pacyna i in.
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Anna Drozdek
 • Spektakl telewizyjny / Kornel Makuszyński / Jarosław Kilian
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Maciej Marciński
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Rafał Bryll
 • zdjecie
  Film fabularny / Bartosz Konopka
 • zdjecie
  Serial dokumentalny - fabularyzowany / Jan Peter Frederic Goupil
 • Spektakl telewizyjny / Janusz Korczak / Konrad Dworakowski
 • Etiuda szkolna / Julia Sadowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Chiang Ming Wei
 • Film dokumentalny / Maria Dłużewska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Pieprzyca
 • Etiuda szkolna / Krzysztof Świderski
 • zwiastun
  Serial fabularny / Abelard Giza
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Anna Gawlita
 • zwiastunzdjecie
  KTO NAPISZE NASZĄ HISTORIĘ patrz WHO WILL WRITE OUR HISTORY
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Roberta Grossman
 • Etiuda szkolna / Yelyzaveta Pysmak
 • Film dokumentalny / Dagmara Spolniak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Specht
 • Film dokumentalny / Julian Rachwał
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Agata Urban
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Tadeusz Rittner / Jan Englert
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Aleksandra Mazoń
 • Film dokumentalny / Adam Wasiak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Julian Tałandziewicz
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Żak Marcin Ziębiński Radosław Dunaszewski
  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mo Tan
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Kornel Makuszyński / Anna Wieczur-Bluszcz
 • Etiuda szkolna / Burak Kavuncu
 • zwiastunzdjecie
  LITOŚĆ patrz PITY
  Film fabularny / Babis Makridis
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Agata Baumgart
 • zwiastunzdjecie
  LOVE EXPRESS. PRZYPADEK WALERIANA BOROWCZYKA patrz LOVE EXPRESS. THE DISAPPEARANCE OF WALERIAN BOROWCZYK
  Film dokumentalny / Jakub Mikurda
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Jakub Mikurda
 • Cykl dokumentalny / Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • Film dokumentalny / Andrzej Sapija
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Waldemar Szarek i in.
  1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408
 • Etiuda szkolna / Weronika Krupa
 • Etiuda szkolna / Zuzanna Sorówka
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Natalia Koryncka-Gruz
 • Etiuda szkolna / Aleksandra Ślusarczyk
 • MAM NA IMIĘ SARA patrz MY NAME IS SARA
  Film w produkcji / Steven Oritt
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Mariusz Wojtowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Wincenty Wiktorczyk
 • Film dokumentalny / Maciej Gawlikowski
 • Film dokumentalny / Dagmara Drzazga
 • zdjecie
  Film animowany / Ewa Drzewicka i in.
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Adam Bortnowski Jacek Wasilewski
 • Spektakl telewizyjny / Patrycja Dołowy / Paweł Passini
 • Serial fabularny / Aleksander Gawek
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Dagmara Spolniak
 • Film dokumentalny / Jarosław Piskozub Mikołaj Bielawski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Patryk Olasek
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Rafał Łysak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Małgorzata Imielska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Michał Kwieciński
 • Film dokumentalny / Andrzej Ciecierski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Kacper Lisowski
 • zwiastunzdjecie
  MOJA POLSKA DZIEWCZYNA patrz MY FRIEND THE POLISH GIRL
  Film fabularny / Ewa Banaszkiewicz Mateusz Dymek
 • Film krótkometrażowy / Magdalena Cybulska
 • Film dokumentalny / Katarzyna Michałkiewicz
 • Etiuda szkolna / Mateusz Lachowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Gaweł Dykas
 • zdjecie
  Film fabularny / Jagoda Szelc
 • Film dokumentalny / Monika Skwirtniańska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Julia Orlik
 • Etiuda szkolna / Jakub Prysak
 • zdjecie
  Film animowany / Artur Marcol
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Ewa Banaszkiewicz Mateusz Dymek
 • Film w produkcji / Steven Oritt
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tadeusz Kabicz
 • zdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Lewandowski i in.
  POWIEDZ PRAWDĘ (691), ŚLEPY UPÓR (692), CZYNNIK LUDZKI (693), ŻEBY NIE BOLAŁO (694), DZIECI SWOICH RODZICÓW (695), STRACH MA WIELKIE OCZY (696), TO CHYBA MIŁOŚĆ (697), MISTRZ CZY UCZEŃ? (698), NAJGORSZY DZIEŃ W ROKU (699), SŁABOŚĆ (700), GORZEJ BYĆ NIE MOŻE (701), IRONIA LOSU (702), DLA CIEBIE WSZYSTKO (703), SEKRETY I KŁAMSTWA (704), SEKS, KŁAMSTWA I GRA POZORÓW (705), CIEŃ PODEJRZENIA (706), JESTEŚ LEKIEM NA CAŁE ZŁO (707), NA ZAKRĘCIE (708), DZIĘKUJĘ (709), DIABELSKIE DYLEMATY (710), JESTEŚMY RODZINĄ (711), T JAK TATO (712), TO CO NAJCENNIEJSZE (713), CHOROBA LĄDOWA (714), GDZIE NASZ DOM? (715), KTO JEST KIM? (716), ŻYCIE PO ŻYCIU (717), PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO (718), LOLITA (719), WSZYSTKO SIĘ UŁOŻY (720), CHOROBA: MIŁOŚĆ (721), SKAZANI NA SIEBIE (722), POZA ZASIĘGIEM (723), MOJE CUDZE DZIECKO (724), PO NITCE DO KŁĘBKA (725)
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Kasior Leszek Korusiewicz i in.
  TO ŻADEN WSTYD (172), ANIOŁ I DIABEŁ (173), QUAD (174), TERRORYSTA (175), MNIEJSZE ZŁO (176), MOJA KREW (177), SEKS I CAŁA RESZTA (178), DOŚĆ (179), TO JUŻ NIE MA SENSU (180), WSZYSTKO, TYLKO NIE TO (181), PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA (182), PRAWDA ZA DRZWIAMI (183), TOPIELEC (184), WIARA CZYNI CUDA (185), RYZYKOWNA GRA (186), WZOROWY OJCIEC (187), TRUPOSZ (188), SZAŁ (189), NIC Z TEGO NIE BĘDZIE (190), ROZSTANIE (191), SKALPEL (192), ZŁAMANE SERCE (193), MARTWI NIE MAJĄ GŁOSU (194), WINNI NIEWINNI (195), SAMOTNI (196), PRÓBA SIŁ (197), ZŁOTA KARETKA (198), PATRZ I UCZ SIĘ (199), PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ (200), FARCIARZE Z FERAJNY (201), STRASZNA RZECZ (202), PIERWSZE SKRZYPCE (203), HAPPY END (204), RODZINKA (205), BEZ ODBIORU (206), NIEPRAWDA (207), SKRAWKI PAMIĘCI (208), AŻ PO GRÓB (209), BIEG PATRIOTY (210), POJEDYNEK (211)
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jacek Gąsiorowski i in.
  2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Paulina Ziółkowska
 • Film animowany / Urszula Palusińska
 • Film dokumentalny / Andreas Hoessli
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Damian Kosowski
 • Film dokumentalny / Grzegorz Styła
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Bartosz Prokopowicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Agata Urban
 • Film dokumentalny / Lidia Duda
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Grzegorz Lewandowski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Cezary Grzesiuk
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Katarzyna Dąbkowska-Kułacz
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Agnieszka Gomułka
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Jurkowski
 • Film dokumentalny / Tadeusz Arciuch Maciej Wojciechowski
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Kamil Choroszewski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Leszek Dawid Jan P. Matuszyński
 • Film dokumentalny / Mateusz Buława
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Krzysztof Talczewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Nadim Suleiman
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Beniamin M. Bukowski / Beniamin M. Bukowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Jan Brzyszko
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Ewa Wikieł
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Olga Chajdas
 • Etiuda szkolna / Aleksandra Filipowicz Konrad Ożgo
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Alicja Kot
 • Film dokumentalny / Maciej Pawlenia
 • Film dokumentalny / Marcin Tomaszewski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Michał Rogalski Filip Zylber i in.
  SEZON VIII ODCINEK 1 (92), SEZON VIII ODCINEK 2 (93), SEZON VIII ODCINEK 3 (94), SEZON VIII ODCINEK 4 (95), SEZON VIII ODCINEK 5 (96), SEZON VIII ODCINEK 6 (97), SEZON VIII ODCINEK 7 (98), SEZON VIII ODCINEK 8 (99), SEZON VIII ODCINEK 9 (100), SEZON VIII ODCINEK 10 (101), SEZON VIII ODCINEK 11 (102), SEZON VIII ODCINEK 12 (103), SEZON VIII ODCINEK 13 (104), SEZON IX ODCINEK 1 (105), SEZON IX ODCINEK 2 (106), SEZON IX ODCINEK 3 (107), SEZON IX ODCINEK 4 (108), SEZON IX ODCINEK 5 (109), SEZON IX ODCINEK 6 (110), SEZON IX ODCINEK 7 (111), SEZON IX ODCINEK 8 (112), SEZON IX ODCINEK 9 (113), SEZON IX ODCINEK 10 (114), SEZON IX ODCINEK 11 (115), SEZON IX ODCINEK 12 (116), SEZON IX ODCINEK 13 (117)
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Alicja Pytka
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Anna Konik
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jakub Półtorak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tomasz Bolek
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny
  PISZĘ DO CIEBIE, KOCHANIE
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Jerzy Oleszkowicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Emilia Zielonka
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Beata Dzianowicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Filip Drzewiecki
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Andrzej Kostenko i in.
  HIPISI (239), BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ (240), REMONT (241), FILMOWCY (242), NARZECZONA (243), SPARING (244), SALOWY (245), POLOWANIE NA JELENIE (246), WYZWOLENIE ŁAZARZA (247), WINA (248), MRÓZ (249), NIKOTYNA (250), JAKI OJCIEC... (251), VISTULA BEACH (252), UFO (253), GANG BUCIARUKA (254), EL GRECO (255), PIŁKARSKI PASJANS (256), CYTRYNY (257), ZABÓJCZY INSTYNKT (258), ZŁY LOS (259), ODPOWIEDNI MOMENT (260), TAJEMNICA CHEMIKA (261), BEZ HAMULCÓW (262), ŁOPIANOWO (263), POWOŁANIE (264)
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Wojciech Solarz
 • Etiuda szkolna / Justyna Nowak
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Władysław Szlengel / Artur Hofman
 • Serial fabularny / Krzysztof Kasior
 • zdjecie
  OPERACJA patrz AMALYYA
  Etiuda szkolna / Mahommed Almughanni
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Anna Fam
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Agnieszka Niemiec
 • Film dokumentalny / Krzysztof Kunert
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Filip Luft
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Krzysztof Magowski / Krzysztof Magowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Anna Urbańczyk
 • OSTATNI POGANIE EUROPY patrz BALTU CILTIS
  Film dokumentalny / Raitis Abele Lauris Abele
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Janusz Sozański
 • Film dokumentalny / Hanna Etemadi
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Magdalena Seweryn Igor Połaniewicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Grzegorz Zariczny
 • Etiuda szkolna / Burak Kavuncu
 • Film fabularny / Emir Baigazin
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Krystian Kamiński
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Ignacy Szczepański
 • zwiastunzdjecie
  Spektakl telewizyjny / Aleksander Fredro / Artur Żmijewski
 • Film dokumentalny / Wojciech Walkiewicz
 • Spektakl telewizyjny / Jan Brzechwa / Anna Seniuk
 • zdjecie
  Film w produkcji / Paweł Żukowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Ryszard Zatorski
 • Serial fabularny / Adek Drabiński
 • zdjecie
  Etiuda szkolna
 • zdjecie
  Serial fabularny / Okił Khamidow Krzysztof Łebski i in.
  2600, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791
 • Film fabularny / Piotr Matwiejczyk
 • PIOTREK TRZYNASTEGO 3. DZIECKU ROZMARYN patrz PIOTREK THE 13TH III. DZIECKU ROZMARYN
  Film fabularny / Piotr Matwiejczyk
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Marcin Biegański
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Magdalena Szymków
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Władysław Pasikowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Babis Makridis
 • Etiuda szkolna / Chiang Ming-Wei
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Patryk Vega
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Kinga Dębska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Sam Akina
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Piotr Sułkowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Rafał Łysak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Joanna Satanowska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Borys Lankosz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Bartłomiej Ignaciuk
 • Film dokumentalny / Alina Suworow
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Rafał Samusik
 • Etiuda szkolna / Zuzanna Sorówka
 • Serial dokumentalny / Dominika Roman Rafał Skalski Katarzyna Krapacz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Matt Bazarnik
 • Serial fabularny
  DER FALL SIKORSKA
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Nawojka Wierzbowska
 • Serial dokumentalny / Anna Chyłkowska Kamil Fortuna Agnieszka Bujas i in.
 • zdjecie
  Serial dokumentalny / Rymwid Błaszczak
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • Film dokumentalny / Adrianna Borowicz
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Dáša Raimanová
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aleksandra Maciejczyk
 • POMIĘDZY patrz IN BETWEEN
  Film dokumentalny / Jakub Piątek
 • zwiastunzdjecie
  Spektakl telewizyjny / Konrad Szczebiot Janina Żukiewicz Jan Nowara / Jan Nowara
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Błażej Kujawa
 • zdjecie
  Film fabularny / Magdalena Łazarkiewicz
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Paweł Różycki
 • Spektakl telewizyjny / Stanisław Dygat / Agnieszka Glińska
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Mateusz Gołębiewski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Wojciech Kuczok / Michał Zdunik
 • zwiastun
  Film fabularny - krótkometrażowy / Krzysztof Poczęty
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Paweł Woldan / Paweł Woldan
 • Etiuda szkolna / Helena Oborska
 • Film w produkcji / Agnieszka Chmura
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Andrzej Duda
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Olga Kłyszewicz
 • Film dokumentalny / Rafał Geremek
 • Film dokumentalny / Petro Aleksowski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Kuczeriszka
  123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bartosz Reetz
 • Serial dokumentalny / Grzegorz Dębowski i in.
 • Etiuda szkolna / Haukur M. Hrafnsson
 • zdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Palkowski
 • Film dokumentalny / Barbara Włodarczyk
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Teresa Czepiec
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bruno Brejt
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Piotr Rajnert
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Agnieszka Elbanowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Magdalena Synoradzka
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Jakub Pączek Piotr Derewenda / Jakub Pączek
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Marek Kochan / Redbad Klynstra-Komarnicki
 • Etiuda szkolna / Jojan Erlandsson Nicolas Reza
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Patrick Yoka i in.
  MIŁOŚĆ POTRAFI ZMIENIĆ (228), DENNA RYBA (229), OBLIGATORYJNE FIGLE (230), PRANIE NIE JEST SEXY (231), WILGOTNA SZEHEREZADA (232), PRZESZŁOŚCI NIE ZMIENISZ (233), SŁONA ZUPA (234), MAŁE PRZYJEMNOŚCI (235), STYMULUJEMY SIĘ INTELEKTUALNIE (236), GIŻYCKO W ZIMOWEJ SZACIE (237), DWA W JEDNYM (238), JEDZIEMY NA ANTYPODY (239), MOŻE BY TAK ŻETEM? (240), MAREK DO DOMU (241), RODZINNA KOLACJA (242), KRUCHE SZKŁO (243), ZABAWA W CHOWANEGO (244), KUBEK Z SYRENKĄ (245), FRANCUSKI Z WINOBRANIA (246), KOBITA MI ZWARIOWAŁA (247), ŻURAW I CZAPLA (248), NASZA KLASA (249), PING-PONG (250), ESTETYCZNIE I HIGIENICZNIE (251), KALEJDOSKOP (252)
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jan Holoubek
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Marczak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Zuzanna Solakiewicz
 • Film animowany / Michał Socha
 • Serial dokumentalny - fabularyzowany / Maja Baczyńska Andrzej Mańkowski
 • zdjecie
  ROZBITE MARZENIA. 1918-1939 patrz KRIEG DER TRÄUME. 1918-1939
  Serial dokumentalny - fabularyzowany / Jan Peter Frederic Goupil
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Jaworski
 • RZEKA patrz OZEN
  Film fabularny / Emir Baigazin
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marcin Giżycki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Katarzyna Lesisz
 • zdjecie
  Film w produkcji / Micheley Angelina
 • Etiuda szkolna / Emma Lindhal
 • zwiastunzdjecie
  SIEDEM UCZUĆ patrz 7 UCZUĆ
  Film fabularny / Marek Koterski
 • zdjecie
  Film animowany / Edyta Adamczak
 • zdjecie
  Film animowany / Damian Krakowiak
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Karolina Lisowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Kamil Bukłaha
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Magdalena Drab / Arkadiusz Biedrzycki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Natasza Parzymies
 • Etiuda szkolna
 • Etiuda szkolna / Mateusz Motyka
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Jonathan L. Ramsey
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Piotr Szczepanowicz
 • Film dokumentalny / Krystian Kornel
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Alan Ruczyński Eliza Godlewska
 • Etiuda szkolna / Andrzej Brzózka
 • Etiuda szkolna / Wincenty Wiktorczyk
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Arkadiusz Bartosiak
 • Etiuda szkolna / Marcin Magiera
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zuzanna Karpińska
 • Etiuda szkolna / Michał Edelman
 • STO LAT POLSKIEGO SPORTU patrz 100 LAT POLSKIEGO SPORTU
  Film dokumentalny / Zbigniew Rytel
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Olga Kłyszewicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Inga Hajdarowicz
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Ireneusz Dobrowolski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Alessandro Leone
 • zwiastunzdjecie
  STUDNIÓWKA patrz STUDNIÓWK@
  Film fabularny / Alessandro Leone
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Damian Kosowski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Jaśmina Wójcik
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maciej Buchwald
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jagoda Madej
 • SZLAKIEM WILEŃSKIEJ KADRÓWKI patrz TRZYNASTACY
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Dorota Kosierkiewicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
 • zdjecie
  Serial fabularny / Okił Khamidow i in.
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 • Film dokumentalny / Paulina Ibek
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Krzysztof Korwin-Piotrowski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Skonieczny
 • Spektakl telewizyjny / Witold Gombrowicz / Anna Augustynowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Michał Chmielewski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Olga Korotkaya
 • Film dokumentalny / Mirosław Krzyszkowski
 • zdjecie
  Film animowany / Wojciech A. Hoffmann
 • zdjecie
  Serial fabularny / Okił Khamidow Patrick Yoka
  MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU (529), PIES OGRODNIKA (530), BANKOMAT (531), PACYNKA (532), CIUCIUBABKA (533), GRZMOT (534), ZMIANA (535), KTO PIERWSZEN TEN LEPSZEN (536), BOŻE SKRAWKI (537), TRUDNO POWIEDZIEĆ (538), PACO RABACO (539), PAŹ KRÓLOWEJ (540)
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Piotr Weychert
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Siostry Bui
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Paweł Sroka
 • Cykl dokumentalny / Zdzisław Cozac
  DROGA DO KRÓLESTWA
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Natalia Koniarz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Pat Howl Kostyszyn
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Katarzyna Lesisz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Kacper Anuszewski
 • zdjecie
  Film animowany / Tessa Was
 • Film dokumentalny / Konrad Kultys
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Iwo Kondefer
 • zdjecie
  Serial fabularny / Peter Gornstein
 • Etiuda szkolna / Zuzanna Sorówka
 • Etiuda szkolna / Michalina Musialik
 • Film dokumentalny / Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Małgorzata Goździk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Michał Hubala
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Karolina Ford
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Kristoffer Rus
 • Film dokumentalny / Leszek Wiśniewski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jacek Januszyk
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Dorota Kosierkiewicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Robin Lipo
 • Film dokumentalny / Kinga Dębska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Sylwia Rosak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Agnieszka Arnold
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / David Tejer
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jeremi Skrodzki
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jan Jakub Kolski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Knittel
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marcin Sauter
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jakub Piątek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Klara Kochańska Kasper Bajon
 • zdjecie
  Film fabularny / Olmo Omerzu
 • Etiuda szkolna / Ahnieszka Rogala
 • Film dokumentalny / Marta Pietrasiewicz
 • zdjecie
  Serial fabularny / Piotr Wereśniak i in.
  ROZKOPANY GRÓB (14), TRUDNA SYTUACJA (15), KŁOPOTLIWY SEKRET (16), PRZYJACIÓŁKA TATY (17), GRZECHY PRZESZŁOŚCI (18), ROZSTANIE (19), TAJEMNICZY WIELBICIEL (20), W POTRZASKU (21), WIĘZY KRWI (22), ROMEO I JULIA (23), TRUDNO BYĆ TATĄ (24), ŚMIERTELNE WYZWANIE (25), OSTATECZNE STARCIE (26), W PUŁAPCE (27), CZARNA OWCA (28), NIESPODZIEWANE SPOTKANIE (29), TO SKOMPLIKOWANE (30), JAKBY NIE BYŁO JUTRA (31), ZAGINIONY (32), SZKOŁA PRZETRWANIA (33), PRZYJACIEL OD SERCA (34), WSZYSTKO ZOSTAJE W RODZINIE (35), NIEWINNY (36), TRUDNY WYBÓR (37), AKCJA SERCA (38), PORWANIE (39)
 • zdjecie
  W ZAMKNIĘCIU patrz INSIDE
  Etiuda szkolna / Arkadiusz Powałka
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Filip Bojarski
 • zwiastun
  WALKA. ŻYCIE I ZAGINIONA TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA SZUKALSKIEGO patrz STRUGGLE. THE LIFE AND LOST ART OF SZUKALSKI
  Film dokumentalny / Ireneusz Dobrowolski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Józef Tischner Wanda Czubernatowa / Artur Więcek "Baron"
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Brunon Hawryluk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Grzegorz Paprzycki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jan Bujnowki
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Stanisław Wyspiański / Wawrzyniec Kostrzewski
 • Spektakl telewizyjny / Włodzimierz Staniewski / Włodzimierz Staniewski
 • Serial dokumentalny / Monika Jargot i in.
 • Serial dokumentalny / Sandra Andrzejewska i in.
 • zdjecie
  Film fabularny / Julian Pörksen
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Roberta Grossman
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Monika Siara / Ewa Małecki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Ewa Borysewicz
 • Cykl fabularny
  BÓG VS SZATAN
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Izabela Pająk
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Grzegorz Gajewski
 • Film dokumentalny / Tomasz Miegoń Aleksander Gosk
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Katarzyna Trzaska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Mateusz Dettlaff
 • Etiuda szkolna / Veronica Andersson
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Adrian Panek
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Karol Lindholm
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Michał Rogalski
  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Jędrzej Lipski Piotr Mielech
 • Film dokumentalny / Arkadiusz Gołębiewski
 • Etiuda szkolna / Julia Sadowska
 • CZYLI WOLNOŚĆ IMPROWIZOWANA patrz JAZZ NA KALATÓWKACH
  Film dokumentalny / Robert Kaczmarek
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Anastazja Dąbrowska
 • Film dokumentalny / Andrzej Moś
 • Spektakl telewizyjny / Tomasz Śpiewak / Michał Borczuch
 • WYPRAWA DO MAGICZNEGO WODOSPADU patrz JOURNEY TO THE MAGIC WATERFALL
  Etiuda szkolna / Bogna Kowalczyk
 • zwiastunzdjecie
  WYSPA PSÓW patrz ISLE OF DOGS
  Film animowany / Wes Anderson
 • Film dokumentalny / Gabriela Mruszczak
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Łukasz Patera
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Magdalena Kołodziejczyk Rafał Kołodziejczyk
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Olga Chajdas i in.
  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Agata Urban
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Linda Zgutka
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Kinga Dębska
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Dominika Łapka / Tomasz Jurkiewicz
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Małgorzata Szubartowska
 • Spektakl telewizyjny / Jerzy Pilch / Jacek Głomb
 • Film dokumentalny / Ewa Lewandowska
 • Film dokumentalny / Piotr Kuciński
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Tadeusz Kabicz
 • Film dokumentalny / Marcin Tomaszewski
 • Film dokumentalny / Anna Zakrzewska
 • Etiuda szkolna / Aleksandra Rylewicz
 • Etiuda szkolna / Andrzej Woźniakiewicz Jakub Jakubik
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zuzanna Matusik
 • zdjecie
  ZIMNA GRA patrz THE COLDEST GAME
  Film w produkcji / Łukasz Kośmicki
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Paweł Pawlikowski
 • zwiastun
  Serial w produkcji / Jarosław Marszewski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Wojciech Klimala
 • zwiastun
  Serial fabularny / Jakub Miszczak Marcin Ziębiński Monika Filipowicz
 • Etiuda szkolna / Dominika Gnatek
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Gabriela Zapolska / Anna Wieczur-Bluszcz
 • Serial dokumentalny / Joanna Pawlikowska
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor