Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

WSZYSTKO CO WARTOŚCIOWE

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2000
  • Barwny, 24 min

    Film powstał w ramach cyklu "Małe Ojczyzny".

Pewnego dnia Andrzej Biernacki zlikwidował swoją pracownię malarską w Warszawie i opuścił miasto. Jego żona, Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka, zaaprobowała tę decyzję, choć urodziła się w stolicy, i bardziej niż męża wiązały ją z nią sprawy zawodowe: wykładała na ASP. Biernaccy osiedli w okolicach Łowicza. Powrót artysty w rodzinne strony odmienił jego życie, rozbudził pasje inne niż artystyczne, pozwolił odkryć, ile można zrobić dla małej ojczyzny i jej mieszkańców.
Jeszcze w czasach uczniowskich Biernackiego irytowało, że w powszechnej świadomości Łowicz funkcjonował głównie jako centrum folkloru. W Boże Ciało, kiedy z całej okolicy ściągały tłumy i ulicami ruszała - w asyście turystów - barwna procesja ludzi odzianych w tradycyjne pasiaki, uciekał w inną stronę. Szukał w Łowiczu śladów odmiennej tradycji: tego, co pozostało z czasów prymasów-interrexów, dzieł wybitnych artystów o randze krajowej i europejskiej, miejsc, w których żyli. Z tym miastem, i pobliskim Nieborowem, byli związani m.in. świetni kompozytorzy doby baroku Mikołaj Zieleński i Damian Stachowicz, architekci Tomasz Poncino i Tylman z Gameren, malarz Michał Anioł Palloni, rzeźbiarze Jan Jerzy Plersch i Hieronim Canavesi.
Do tego nurtu w dziejach Łowicza pragnął nawiązać Andrzej Biernacki, kiedy podjął się ogromnego dzieła odbudowy zboru ewangelickiego, wzniesionego niegdyś przez Henryka Marconiego. Świątyni, która od lat służyła ludziom z miejscowego półświatka za melinę, groziła całkowita zagłada. Dziś, pięknie odrestaurowana, mieści w sobie Galerię "Browarna". Artysta zaczął również wydawać własne pismo - "CDN Browarna" - w którym starał się lokalnej społeczności przywrócić tradycje w czasie odległe i nieco bliższe, te z międzywojnia, a także zaprezentować twórców młodych, dopiero debiutujących.
Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka natomiast z inicjatywy dyrekcji łowickiego muzeum stworzyła pracownię konserwacji zabytków. Ponadto prowadzi nieodpłatnie zajęcia plastyczne z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W społecznej pracy sekunduje mężowi, który swych pasji nie ogranicza do kwestii artystycznych. Wraz z Pawłem Lisowskim, znającym dobrze niezwykle trudną sytuację materialną wielu rodzin z Łowicza i okolicy, założyli Mazowiecką Fundację Społeczno-Kulturalną. Dzięki niej dzieci z najuboższych rodzin nieodpłatnie wypoczywają na koloniach letnich i otrzymuj obiady w stołówkach szkolnych. Odwiedza też Biernacki miejscowe więzienie, by ze skazanym rozmawiać o wolności i jej granicach- w sztuce.
W filmie pokazującym pasje i dzieło Andrzeja Biernackiego, o swoim życiu na prowincji opowiadają artysta i jego żona. Ich dokonania oceniają mieszkańcy Łowicza: psycholog Małgorzata Buczyńska, Paweł Lisowski, dyr. Łowickiego Ośrodka Kultury Maciej Manlangiewicz, nauczycielka Barbara Kędzierska oraz Maria i Halina Pągowskie, a także Walerian Warchałowski - dyrektor muzeum w Łowiczu, który nie podziela niezwykle pozytywnych opinii innych o malarzu. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:15:56
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl