Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Jacek Tarkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Producent muzyczny
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2018
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2018
  Serial fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian), Producent muzyczny
 • 2017
  Film fabularny
  Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017
  Film animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, gitara basowa, perkusja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film dokumentalny
  Nagranie muzyki, Producent muzyczny, Miks muzyki
 • 2016
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, gitara basowa, perkusja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Dyrygent, Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Obsada aktorska (klawiszowiec (hammond) w zespole Piotra), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2015
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe; chórki; programowanie instrumentów), Dyrygent, Producent muzyczny, ADR (seria 1)
 • 2014
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, ukulele), Producent muzyczny
 • 2014
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Orkiestracja, Kopista
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian), Producent muzyczny
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Producent muzyczny
 • 2012
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Dialogi boczne
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Producent muzyczny
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, perkusja, programowanie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks
 • 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Nagranie muzyki (mix i mastering), Producent muzyczny
 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne, Producent muzyczny
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Producent muzyczny
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Producent muzyczny
 • 2010
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Producent muzyczny
 • 2010
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Aranżacja (na big band), Producent muzyczny
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Producent muzyczny
 • 2009
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (klarnet), Producent muzyczny
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017 - 2018
  Serial fabularny
  Konsultacja (gra na perkusji; odcinki: 29), Realizacja nagrań (ADR)
 • 2017
  Film fabularny
  Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań
 • 2017
  Film dokumentalny
  Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017
  Film animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Orkiestracja
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Dyrygent, Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Obsada aktorska (klawiszowiec (hammond) w zespole Piotra), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2015
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Realizacja nagrań, Miks muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Orkiestracja, Kopista
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Kopista
 • 2014
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Postsynchrony, Realizacja nagrań, Kopista
 • 2012
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Dialogi boczne
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, perkusja, programowanie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks
 • 2007
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty klawiszowe), Dyrygent, Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Orkiestracja
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Postsynchrony, Nagranie muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2018
  Serial fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2017
  Serial fabularny
  Postsynchrony, Nagranie muzyki
 • 2017
  Serial fabularny
  Nagranie muzyki
 • 2016
  Film dokumentalny
  Nagranie muzyki, Producent muzyczny, Miks muzyki
 • 2016
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Nagranie muzyki
 • 2016
  Serial fabularny
  Nagranie muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film animowany
  Nagranie muzyki (realizacja)
 • 2015
  Film animowany
  Nagranie muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Nagranie muzyki
 • 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Nagranie muzyki (mix i mastering), Producent muzyczny
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Postsynchrony, Nagranie muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2018
  Serial fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2018
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie, montaż), Dialogi boczne (wykonanie), Dialogi boczne
 • 2017
  Serial fabularny
  Postsynchrony
 • 2017
  Serial fabularny
  Postsynchrony, Nagranie muzyki
 • 2016
  Serial fabularny
  Postsynchrony (nagranie)
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Dyrygent, Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Postsynchrony (nagranie; odcinki: 7-12)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Postsynchrony (nagranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Kopista
 • 2014
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Postsynchrony, Realizacja nagrań, Kopista
 • Dialogi boczne
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie, montaż), Dialogi boczne (wykonanie), Dialogi boczne
 • 2018
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie, montaż), Dialogi boczne (wykonanie), Dialogi boczne
 • 2012
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Dialogi boczne
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian), Producent muzyczny
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian)
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017
  Film animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Orkiestracja
 • 2017
  Film animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, gitara basowa, perkusja), Producent muzyczny
 • 2016
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Nagranie muzyki
 • 2016
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, gitara basowa, perkusja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Dyrygent, Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Obsada aktorska (klawiszowiec (hammond) w zespole Piotra), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2015
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Nagranie muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Realizacja nagrań, Miks muzyki
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe; chórki; programowanie instrumentów), Dyrygent, Producent muzyczny, ADR (seria 1)
 • 2014
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, ukulele), Producent muzyczny
 • 2014
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Orkiestracja, Kopista
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian), Producent muzyczny
 • 2014
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Postsynchrony, Realizacja nagrań, Kopista
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Producent muzyczny
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian)
 • 2012
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Dialogi boczne
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Producent muzyczny
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, perkusja, programowanie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks
 • 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Nagranie muzyki (mix i mastering), Producent muzyczny
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Producent muzyczny
 • 2010
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Producent muzyczny
 • 2010
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Aranżacja (na big band), Producent muzyczny
 • 2009
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (klarnet), Producent muzyczny
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Produkcja muzyczna
 • 2008
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów perkusyjnych), Aranżacja (partie wokalne), Dyrygent, Produkcja muzyczna, Edycja muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty klawiszowe), Dyrygent, Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Orkiestracja
 • 2004
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, aranżancja)
 • Dyrygent
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2017
  Film animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Orkiestracja
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, organy), Dyrygent, Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Nagranie muzyki (realizacja), Producent muzyczny
 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Obsada aktorska (klawiszowiec (hammond) w zespole Piotra), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2015
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe; chórki; programowanie instrumentów), Dyrygent, Producent muzyczny, ADR (seria 1)
 • 2012
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Dialogi boczne
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2008
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów perkusyjnych), Aranżacja (partie wokalne), Dyrygent, Produkcja muzyczna, Edycja muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty klawiszowe), Dyrygent, Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Orkiestracja
 • Orkiestracja
  schowaj

 • 2017
  Film animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Orkiestracja
 • 2014
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Orkiestracja, Kopista
 • 2007
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty klawiszowe), Dyrygent, Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Orkiestracja
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Realizacja nagrań, Montaż muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty klawiszowe), Dyrygent, Realizacja nagrań, Montaż muzyki, Orkiestracja
 • Muzyka
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Muzyka
 • 2006
  Film dokumentalny
  Muzyka
 • 1999
  Etiuda szkolna
  Muzyka
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Nagranie muzyki, Producent muzyczny, Miks muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki, Realizacja nagrań, Miks muzyki
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Obsada aktorska (klawiszowiec (hammond) w zespole Piotra), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny
 • 2015
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (klawiszowiec w zespole Wiktora Brzozowskiego)
  odcinki:
  1
 • Mastering muzyki
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów), Dyrygent, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Dialogi boczne
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, perkusja, programowanie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks
 • Kopista
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Orkiestracja, Kopista
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Realizacja nagrań, Kopista
 • 2014
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Postsynchrony, Realizacja nagrań, Kopista
 • ADR
  schowaj

 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe; chórki; programowanie instrumentów), Dyrygent, Producent muzyczny, ADR (seria 1)
 • Premiks
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, perkusja, programowanie), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks
 • Programowanie instrumentów
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Mastering muzyki, Premiks, Programowanie instrumentów
 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • Mastering
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe), Wykonanie muzyki (chórki), Dyrygent (orkiestra), Mastering, Realizacja nagrań, Producent muzyczny, Premiks, Programowanie instrumentów
 • Opracowanie muzyczne
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne, Producent muzyczny
 • Aranżacja
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Aranżacja (na big band), Producent muzyczny
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Aranżacja, Produkcja muzyczna
 • 2008
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów perkusyjnych), Aranżacja (partie wokalne), Dyrygent, Produkcja muzyczna, Edycja muzyki
 • Produkcja muzyczna
  schowaj

 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian), Produkcja muzyczna
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Aranżacja, Produkcja muzyczna
 • 2008
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów perkusyjnych), Aranżacja (partie wokalne), Dyrygent, Produkcja muzyczna, Edycja muzyki
 • 2007
  Serial fabularny
  Produkcja muzyczna
 • Edycja muzyki
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie instrumentów perkusyjnych), Aranżacja (partie wokalne), Dyrygent, Produkcja muzyczna, Edycja muzyki
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2017 - 2018
  Serial fabularny
  Konsultacja (gra na perkusji; odcinki: 29), Realizacja nagrań (ADR)

Varia
schowaj

 • 2017
  Piosenka: THERE WAS SOMETHING MISSING - Producent muzyczny
  Piosenka: THERE WAS SOMETHING MISSING - Muzyka
  Piosenka: WHAT THE WORLD NEEDS NOW (IS LOVE SWEET LOVE) - Producent
  Piosenka: GIBON - Producent muzyczny
  Piosenka: JINGLE BELLS (ONE HORSE OPEN SLEIGH) - Producent
  Piosenka: MR SANDMAN (aka MR SANTA) - Aranżacja
  Piosenka: MR SANDMAN (aka MR SANTA) - Producent
 • 2016
  Utwór muzyczny: LASCIO CH'IO PIANGA - Wykonanie (dyrygent)
  Utwór muzyczny: LASCIO CH'IO PIANGA - Aranżacja
 • 2016
  Piosenka: NIEBEZPIECZNA KOBIETA - Wykonanie (instrumenty klawiszowe i programowanie instrumentów perkusyjnych)
  Piosenka: NIEBEZPIECZNA KOBIETA - Mastering muzyki
  Piosenka: NIEBEZPIECZNA KOBIETA - Realizacja nagrań
  Piosenka: NIEBEZPIECZNA KOBIETA - Miks muzyki
  Piosenka: NIEBEZPIECZNA KOBIETA - Producent muzyczny
 • 2016
  Piosenka: CELITO LINDO - Aranżacja
  Piosenka: CELITO LINDO - Producent muzyczny
  Piosenka: MITJA MA MAMMA - Producent muzyczny
  Piosenka: DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY - Aranżacja
  Piosenka: DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY - Producent muzyczny
 • 2015
  Piosenka: WHAT THE WORLD NEEDS NOW (IS LOVE SWEET LOVE) - Producent muzyczny
  Piosenka: JINGLE BELLS (ONE HORSE OPEN SLEIGH) - Producent muzyczny
 • 2014
  Piosenka: AGI BAGI - Wykonanie (fortepian
  instrumenty klawiszowe)
 • 2011
  Piosenka: EASTER BUNNY - Producent muzyczny
  Piosenka: SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN - Producent muzyczny
  Piosenka: TANGO NIEPRZYPADKIEM - Producent muzyczny
  Piosenka: WHAT THE WORLD NEEDS NOW (IS LOVE SWEET LOVE) - Producent muzyczny
  Piosenka: JINGLE BELLS (ONE HORSE OPEN SLEIGH) - Producent muzyczny
  Piosenka: STILLE NACHT - Producent muzyczny
  Piosenka: TURN ME ON - Producent muzyczny
 • 2008
  Piosenka: TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE - Aranżacja

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2018.09.24 13:15:08
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl