Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Maciej Pawłowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 11-13)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Serial fabularny
  Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Sound design (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Udźwiękowienie, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 16-)
 • 2012
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2007
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Polska)
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Miks dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Sound design (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja nagrań, Efekty dźwiękowe, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2017
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  7, 8, 9, 10, 11, 12
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Montaż efektów, Dźwięk
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty dęte), Zgranie muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2017
  Film animowany
  Zgranie muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja nagrań, Efekty dźwiękowe, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Miks muzyki (5.1)
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2015
  Serial fabularny
  Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Miks muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja nagrań, Efekty dźwiękowe, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2018
  Serial fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • Sound design
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Sound design (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku
 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Udźwiękowienie, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (instrumenty dęte), Zgranie muzyki
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż i zgranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja nagrań, Efekty dźwiękowe, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • 2007
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Sound design (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także edycja i premiks), Postsynchrony (montaż), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Miks dźwięku
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (miks; odcinki: 1-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 1-6), Miks dźwięku (odcinki: 1-6), Sound design (odcinki: 1-6), Postprodukcja dźwięku
 • Czyszczenie dialogów
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Efekty synchroniczne (premix), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Montaż dialogów, Sound design, Czyszczenie dialogów, Dźwięk
 • Muzyka
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka
 • 2006
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Montaż dźwięku (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Muzyka
 • 1995
  Etiuda szkolna
  Muzyka
 • 1994
  Etiuda szkolna
  Muzyka
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Efekty synchroniczne (montaż i premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, premix), Efekty synchroniczne (montaż, premiks), Reżyseria dźwięku, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Montaż dialogów (i czyszczenie), Postprodukcja dźwięku (supervisor), Atmosfery dźwiękowe (premiks), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Montaż muzyki, Sound design, Dźwięk
 • Montaż efektów
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Montaż efektów, Dźwięk
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (miks), Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Udźwiękowienie, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2012
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Zgranie dźwięku, Miks muzyki, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja nagrań, Efekty dźwiękowe, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • 2006
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Montaż dźwięku (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Muzyka
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2014 - 2016
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Udźwiękowienie, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2006
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Montaż dźwięku (Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT), Muzyka
 • Koproducent
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Dźwięk
 • Aranżacja
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Aranżacja, Producent muzyczny
  odcinki:
 • Producent muzyczny
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Aranżacja, Producent muzyczny
  odcinki:
 • Edycja muzyki
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (obróbka), Edycja muzyki, Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie, Realizacja nagrań, Efekty dźwiękowe, Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku, Montaż muzyki

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2017
  Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda za dźwięk

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2018.03.21 03:48:33
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plAnna GostkowskaInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego