Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Michał Fojcik

 

 • 1980. 10. 13
  Data urodzenia
  Bielsko-Biała

Reżyser dźwięku. Członek amerykańskiego stowarzyszenia Motion Picture Sound Editors (MPSE).

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2017
  Film animowany
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Atmosfery dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film animowany
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca), Reżyseria dźwięku, Sound design, Dźwięk (II ekipa)
 • 2013
  Film animowany
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Realizacja nagrań, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2017
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Atmosfery dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2016
  Film animowany
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (Nagrania, montaż i premiks efektów dźwiękowych), Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2013
  Film animowany
  Nagranie dźwięku (w napisach określenie funkcji: Nagranie partii wokalnych), Dźwięk
 • 2013
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2012
  Film animowany
  Dźwięk
 • Sound design
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Sound design (dodatkowy)
 • 2016
  Film fabularny
  Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Miks dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca), Reżyseria dźwięku, Sound design, Dźwięk (II ekipa)
 • 2014
  Film animowany
  Udźwiękowienie, Sound design
 • 2009
  Film fabularny
  Sound design
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Atmosfery dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (Nagrania, montaż i premiks efektów dźwiękowych), Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Realizacja nagrań, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2017
  Film animowany
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca), Reżyseria dźwięku, Sound design, Dźwięk (II ekipa)
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2017
  THE GENERAL AND ME
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Film animowany
  Udźwiękowienie, Sound design
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2011
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2017
  WOŁCZE SOŁNCE
  Serial fabularny
  Postsynchrony
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Atmosfery dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks)
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Miks dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Miks dźwięku, Sound design
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku, Sound design
 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Muzyka
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (asystent)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Realizacja nagrań, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • 2008
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • Edycja dźwięku
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Edycja dźwięku (dodatkowa edycja)
 • Współpraca
  schowaj

 • 2014
  Film animowany
  Współpraca
 • Dźwięk (II ekipa)
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca), Reżyseria dźwięku, Sound design, Dźwięk (II ekipa)
 • Nagranie dźwięku
  schowaj

 • 2013
  Film animowany
  Nagranie dźwięku (w napisach określenie funkcji: Nagranie partii wokalnych), Dźwięk
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Realizacja nagrań, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku
 • Muzyka
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Muzyka

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2015
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja w kategorii: Najlepszy dźwięk
 • 2014
  Budaörs (World Festival of First Animations "Primanima") Nagroda za najlepszy dźwięk

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2018.01.18 03:18:55
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl