Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Tomasz Leśniak

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Reżyseria
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Animacja
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • 2014
  Film animowany
  Animacja
 • Współpraca scenariuszowa
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Projekty plastyczne
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • 2012 - 2014
  Serial animowany
  Projekty plastyczne (odcinki: 1-13), Czołówka (odcinki: 1-13)
 • Storyboard
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Obsada aktorska (głos postaci animowanej)
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Montaż
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • Projekty plastyczne postaci
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • Kompozycja obrazu
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • Teksturowanie
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Reżyseria (odcinki: "Porządny bałagan"), Montaż (odcinki: "Porządny bałagan"), Animacja (2D; odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Najlepiej być sobą", "Porządny bałagan"), Współpraca scenariuszowa (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Według planu"), Projekty plastyczne, Storyboard (odcinki: "Najlepiej być sobą"), Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (tata Eryka; odcinki: "On ma, a ja nie"), Projekty plastyczne postaci, Kompozycja obrazu (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Porządny bałagan", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb"), Teksturowanie (odcinki: "Pierwsze wrażenie", "Takie buty", "Słucham?", "Najlepiej być sobą", "Król imprezy", "Porządny bałagan", "Prawie prawda", "On ma, a ja nie", "Ukryty skarb", "Według planu", "Wspólny front", "Geneza")
 • Gwary
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Gwary
 • Czołówka
  schowaj

 • 2012 - 2014
  Serial animowany
  Projekty plastyczne (odcinki: 1-13), Czołówka (odcinki: 1-13)
 • Rysunki
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Catering
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Reżyseria dialogów
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Promocja
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Animatik
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych
 • Nadzór prac rysunkowych
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria, Rysunki, Współpraca scenariuszowa, Storyboard (także brudny story-board), Catering, Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (prezenter Ciuoa Show, dodatkowe głosy i gwary), Reżyseria dialogów, Promocja (facebook), Animatik, Nadzór prac rysunkowych

Varia
schowaj

 • 2015
  Cytat filmowy: JEŻ JERZY - Reżyseria

Pierwowzory i ekranizowane sztuki
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2017
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA Nagroda w konkursie "Teraz Dzieci!" Wyróżnienie; kategoria wczesnoszkolna; za odcinek "On ma, a ja nie"
 • 2014
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA Nagroda w konkursie "Teraz Dzieci!" za odcinek "Najlepiej być sobą"
 • 2014
  Kraków (Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA) Srebrna Kreska w kategorii filmu profesjonalnego dla najlepszego filmu o tematyce dziecięcej; za odcinek "Najlepiej być sobą"
 • 2012
  Seul (Seoul International Cartoon & Animation Festival) Grand Prix
 • 2012
  Nowy Jork (Brooklyn Film Festival) Nagroda Specjalna "Spirit Award"
2018.08.25 02:59:08
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor