Katalog Filmów


Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

:

Szkolne Archiwum Filmowe

Głównym zadaniem Szkolnego Archiwum Filmowego, które powstało w 1948 roku, jest gromadzenie i opracowywanie filmów szkolnych oraz zbiorów filmowych na potrzeby działalności dydaktycznej Szkoły. Zbiory udostępniane są także innym instytucjom kulturalnym, ośrodkom telewizyjnym oraz na potrzeby przeglądów i festiwali filmowych. Archiwum współpracuje z Filmoteką Narodową, Wytwórnią Filmów Oświatowych, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

W naszych zasobach posiadamy około 3000 kopii filmów fabularnych i ponad 500 kopii filmów dokumentalnych na taśmie 35 i 16 mm., a ponadto archiwalne kopie filmów animowanych, oświatowych i instruktażowych oraz około 4500 etiud naszych studentów.

Gromadzimy też kasety BETA SP, BETA DIGI, oraz HDcam i DV (około 2000 tytułów), a także płyty DVD i Blu – Ray (około 3000 tytułów), które są udostępniane nieodpłatnie na potrzeby zajęć dydaktycznych, jak również wypożyczane studentom.

Prowadzimy sukcesywną digitalizację naszych zasobów archiwalnych, których kopie cyfrowe przechowywane są na twardych dyskach i taśmach LTO w formatach archiwalnych DPX, ProRes oraz eksploatacyjnych: DCP.

Zasoby Archiwum Filmowego to nie tylko kopie filmowe, ale także wszelkie dokumenty dotyczące życia Szkoły, jej historii oraz studentów i wykładowców. Gromadzimy wydawnictwa książkowe, plakaty, fotografie, programy imprez, nagrody filmowe itp.

Od 1 stycznia 2014 r. w ramach serwisu www.filmpolski.pl, którego jesteśmy współtwórcami uruchomiliśmy Filmotekę Szkolną, w której prezentujemy najlepsze etiudy naszych studentów.

Kontakt

mgr Monika Sarwińska
Kierownik
tel. 42 275 47 59
tel. 726-156-101
m.sarwinska@filmschool.lodz.pl archiwum@filmschool.lodz.pl
Dorota Chęcińska-Tomassy
Koordynacja projekcji dydaktycznych
Konserwacja taśmy światłoczułej
tel. 42 275 46 37
tel. 726-156-102
d.tomassy@filmschool.lodz.pl
Marcin Woźniakowski
Inwentarz cyfrowy
Storage Administrator
tel. 42 275 47 92
m.wozniakowski@filmschool.lodz.pl
Aneta Kicińska
Digitalizacja fotografii
Wypożyczalnia etiud szkolnych
tel. 42 275 47 90
a.akicinska@filmschool.lodz.pl
Piotr Baryła
Obsługa skanera i stanowiska rekonstrukcji obrazu
tel. 42 275 47 93
p.baryla@filmschool.lodz.pl

Wypożyczanie

Zbiory dostepne od poniedziałku do piątku wgodzinach 8:00 - 16:00 w Łodzi, ul. Targowa 61/63.

Warunki korzystania z archiwum są szczegółowo opisane w regulaminie.

Studenci, którzy chcą wypożyczyć negatywy lub materiały wyjściowe własnych filmów szkolnych w celu wykonania ich kopii bądź transferu cyfrowego poza terenem Szkoły proszeni są o zwrócenie się z prośbą na piśmie do rektora lub dziekana swojego wydziału.

Polecamy