Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie
Filmy z roku 2022

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ...

 • zdjecie
  Film dokumentalny / Armand Urbaniak
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Barbara Białowąs Tomasz Mandes
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maciej Białoruski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Sylwester Jakimow
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aram Jesajan
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Ignacy F. Heringa
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marta Nowak
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Anna Burzyńska / Adam Sajnuk
 • Film dokumentalny / Michał Szymanowicz
 • zdjecie
  Film fabularny / Marcin Piotrowski
 • Etiuda szkolna / Martyna Ludwig
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Robert Kwilman
 • Film w produkcji / Bogdan Dziworski
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Hanna Polak
 • zwiastun
  ANIOŁY Z SINDŻARU patrz ANGELS OF SINJAR
  Film dokumentalny / Hanna Polak
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Xawery Żuławski
 • zdjecie
  Film animowany / Michał Łubiński
 • zdjecie
  AUTOBIOGRAFIA patrz AUTOBIOGRAPHY
  Film fabularny / Makbul Mubarak
 • zdjecie
  Film fabularny / Makbul Mubarak
 • Etiuda szkolna / Mikołaj Piotrowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Sebastian Jasnoch
 • zdjecie
  Serial fabularny / Natalia Koryncka-Gruz i in.
  2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Filip Bojarski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Palkowski Marek Wróbel
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Andrzej Saramonowicz
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Knittel
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Łukasz Czajka
 • Film dokumentalny / Mirosław Krzyszkowski Joanna Zając Marek Zając
 • Etiuda szkolna / Stacey Rushchak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Bogna Kowalczyk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Bartłomiej Żmuda
 • zdjecie
  BÓG I WOJOWNICY LUNAPARKÓW patrz BÓG & WOJOWNICY LUNAPARKÓW
  Film dokumentalny / Bartłomiej Żmuda
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Aleksandra Mulier
 • zdjecie
  Film fabularny / Marcin Filipowicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Leszek Dawid
 • Serial w produkcji / Marek Lechki i in.
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Radosław Dunaszewski i in.
  227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
 • Film dokumentalny / Izabela Fatalska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Dariusz Twaróg i in.
 • Film dokumentalny / Ewa Żmigrodzka Krzysztof Zwoliński
 • Film dokumentalny / Grzegorz Sieczkowski
 • Spektakl internetowy / Marta Guśniowska / Katarzyna Kawalec
 • zwiastunzdjecie
  ...CZYLI CAŁA NADZIEJA WE MNIE patrz HERKULES
  Serial fabularny / Bartosz Kruhlik
 • Film dokumentalny / Paweł Domański
 • Film w produkcji / Agnieszka Elbanowska
 • zdjecie
  Film fabularny / Damian Kocur
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Desi Kunsa
 • Serial dokumentalny / Irena Morawska Jerzy Morawski
 • zdjecie
  Film fabularny / Błażej Grzechnik
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Daniel Le Hai
 • zdjecie
  Film fabularny / Jacek Raginis
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mateusz Lewandowski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Asaf Saban
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Adam Nowak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Artur Wierzbicki
 • zdjecie
  Film animowany / Betina Bożek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Magdalena Nieć Mariusz Palej
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jan Bujnowski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Szczepański
 • Film dokumentalny / Hanka Brulińska
 • Film dokumentalny / Beata Hyży-Czołpińska
 • Serial dokumentalny / Irena Morawska Jerzy Morawski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Oktawian Jurczykowski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Judyta Fibiger
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Joanna Różniak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Gracjana Piechula
 • zdjecie
  DZIECKO patrz NEWBORN
  Etiuda szkolna / Zuzanna Grajcewicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Żółtowski
 • Etiuda szkolna / Natalia Pośnik
 • Film dokumentalny / Paulina Ibek
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Weronika Szyma
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jerzy Skolimowski
 • Film w produkcji / Jacek Januszyk
 • Spektakl telewizyjny / Witold Gombrowicz / Alina Moś-Kerger
 • zdjecie
  Film fabularny / Michał Kwieciński
 • Film dokumentalny / Mateusz Znaniecki
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jakub Radej
 • Film dokumentalny / Agnieszka Ostrowska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Anna Kazejak
 • Serial fabularny / Tadeusz Śliwa
 • Film dokumentalny / Łukasz Dębski
 • zdjecie
  Film animowany / Rafał Bryll
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Heatcliff Janusz Iwanowski
 • Film w produkcji / Heatcliff Janusz Iwanowski
 • Film dokumentalny / Paulina Rubczak
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Dominika Montean-Pańków
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Tomasz Wasilewski
 • Film w produkcji / Róża Duda Michał Soja
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Rafał Waraczewski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Konecki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Kinga Pudełek
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Ostalski
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Mandes
 • zdjecie
  Film fabularny / Anna Kasperska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Bartosz Kruhlik
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Anna Nowakowska
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Stefan Skrzypczak
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Marta Minorowicz
 • Film dokumentalny / Jacek Papis
 • zdjecie
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Hanna Etemadi
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Małgorzata Szumowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marcin Niemkiewicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tymoteusz Kałużewski
 • zwiastunzdjecie
  IO patrz EO
  Film fabularny / Jerzy Skolimowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maksymilian Michorczyk
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Rafał Skoneczny
 • Film dokumentalny / Michał Szymanowicz
 • zdjecie
  Film fabularny / Viesturs Kairiss
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Janusz Majewski
 • Film dokumentalny / Marcin Tulicki
 • Film fabularny / Katarzyna Rosłaniec
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aleksander Szamałek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Daniel Jaroszek
 • Film dokumentalny / Szymon J. Wróbel
 • Serial dokumentalny / Adam Nasiłowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Olga Kłyszewicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Małgorzata Paszko
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Michał Piotrowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Desi Kunsa
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tymoteusz Kałużewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maria Ornaf
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Paweł Karpiński i in.
  3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046
 • Serial dokumentalny / Jerzy Morawski Michał Matys
 • zdjecie
  Film fabularny / Anna Jadowska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Barbara Białowąs Tomasz Mandes
 • zwiastunzdjecie
  KOLEJNE TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ DNI patrz KOLEJNE 365 DNI
  Film fabularny / Barbara Białowąs Tomasz Mandes
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Bronisław Wildstein / Andrzej Mastalerz
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Robert Wichrowski i in.
  AŻ PO GRÓB (204), SZNUR (205), NIEWYGODNY ŚWIADEK (206), TATUAŻ ZE SKORPIONEM (207), ZABÓJCZY PLAN (208), MORDERSTWO Z PREMEDYTACJĄ (209), PORWANIE (210), TERAPEUTKA (211), WYKAZ POŁĄCZEŃ (212), WYROK (213), BESTIA KRÓLOWEJ (214), DZIEWCZYNY NA SPRZEDAŻ (215), NA ŚMIERĆ I ŻYCIE (216), OSTATNIE STARCIE (217), EGZAMIN (218)
 • zdjecie
  Serial fabularny / Marcin Ziębiński Makary janowski
  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 • Etiuda szkolna / Jakub Słania
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Anna Wieczur
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Jarosław Wszędybył
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marcin Lesisz
 • zdjecie
  Film animowany / Marta Magnuska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Natasza Parzymies
 • zdjecie
  Serial fabularny / Natasza Parzymies
 • zdjecie
  KOŃCÓWKA patrz ENDGAME
  Etiuda szkolna / Weronika Szyma
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Grzegorz Szczepaniak Jakub Radej Ksawery Bajon
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zofia Kowalewska
 • zdjecie
  Film animowany / Zofia Strzelecka
 • zdjecie
  Film animowany / Piotr Chmielewski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Kasia Adamik Olga Chajdas
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Sławomir Mrożek / Marek Bukowski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Sofokles / Jacek Raginis-Królikiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Kośmicki
 • zdjecie
  KRÓTKA HISTORIA INTERNETU W POLSCE patrz BEZKRWAWA REWOLUCJA
  Film dokumentalny / Łukasz Czajka
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Jan Paweł Trzaska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Kumik
 • Etiuda szkolna / Kamil Krukowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Daniel Le Hai
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Tadeusz Śmiarowski
 • zwiastun
  Film animowany / Edyta Adamczak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Fariz Ahmadov
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Żak i in.
  490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
 • zdjecie
  Film fabularny / Krzysztof Zanussi
 • Film fabularny / Kuba Czekaj
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Łukasz Jaworski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Kamil Jękot
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Łukasz Kowalski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Anna Zakrzewska Łukasz Ronduda
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Patryk Kaflowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Paula Wilczyńska
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Kinga Dębska
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Waldemar Szarek i in.
  1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Magda Basińska
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Kamil Witczak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Michał Toczek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bartosz Inglot
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Patrycja Polkowska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Krzysztof Lang
 • Film fabularny / Jarosław Sokół
 • Film fabularny / Grzegorz Mołda
 • Serial w produkcji / Piotr Trzaskalski
 • Spektakl telewizyjny / Tadeusz Różewicz / Przemysław Stippa
 • Film dokumentalny / Paweł Nazaruk
 • Film dokumentalny / Karol Makowski
 • Film w produkcji / Denis Delić Jacek Samojłowicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Maria Sadowska
 • zwiastun
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Pulchny
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jacek Lusiński
 • Spektakl telewizyjny / Tomasz Trojanowski / Anna Wieczur
 • Film dokumentalny / Mateusz Znaniecki
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Karina Będkowska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Karolina Karwan Tomasz Ratter
 • zdjecie
  Film animowany / Izumi Yoshida
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Iurii Leuta
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Julia Kolberger Olga Chajdas
 • Film animowany / Aleksandra Chrapowicka
 • zdjecie
  Film animowany / Klementyna Margolis Anna Sałacińska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Lewandowski i in.
  POGUBIENI (831), BŁĄD TO DROGA DO PRAWDY (832), MAŁE, DUŻE DZIECI (833), TEN DRUGI KAWAŁEK TORTU (834), CZYJE TO DZIECKO? (835), JESZCZE ZABIORĘ CIĘ NA TAŃCE (836), NIE PŁACZ (837), ZARYZYKUJ WSZYSTKO DLA MIŁOŚCI (838), ZNAJDŹ NAJJAŚNIEJSZE MIEJSCE (839), MAMA (840), POD ZNAKIEM SKORPIONA (841), DO SCĘŚCIO NIE TRZA DUŻO (842), ZE SZMATĄ WOLNO WSZĘDZIE (843), OSKARŻENIE (844), JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO (845), SERCE Z PAPIERU (846), GENIUSZE TAK MAJĄ (847), TRZEBA BYĆ DOBREJ MYŚLI (848), OSKARŻONY MICHAŁ W. (849), MIECZ TEMIDY (850), IDZIE NOWE (851), JAK RODZINA (852), GDY LOS CIĘ OPUŚCI (853), POZWÓL MI BYĆ PRZY TOBIE (854), MUSIMY SOBIE UFAĆ (855)
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Ernest Lorek
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Kasior Leszek Korusiewicz i in.
  NOWY SZEF NA DZIELNI (349), RÓŻOWA AKCJA (350), GENERAŁ GÓRSKA (351), MOJA I TWOJA DEPRESJA (352), JAK KOCHA, TO NIE POCZEKA (353), POSZUKIWANY (354), FALSTART (355), KONIEC ŚWIATA (356), OSTATNI WSPÓLNY DYŻUR (357), DO OSTATNIEGO WEJRZENIA (358), BENIO I CZAREK (359), CHODZIŁ WILK RAZY KILKA (360), PRZYWIĄZANIE (361), ŚMIERTELNE RYZYKO (362), TO NIE TAK MIAŁO BYĆ (363), PIESKI DZIEŃ (364), CO ZA DUŻO TO NIEZDROWO (365), SUPERBOHATER (366), NAJWAŻNIEJSZE JEST ŻYCIE (367), OCH TE DZIECI (368), NAJGORSZA RANDKA EVER (369), RZEŹ NIEWINIĄTEK (370), ZABÓJCZA GŁUPOTA (371), WYCZYN (372), GDYBY NIE TY (373), COŚ NA ZĄB (374), KRÓL ARTUR (375), MALI BOHATEROWIE (376), ZŁUDNE NADZIEJE (377), MATKI PRACUJĄCE (378), ALBO ON, ALBO MY (379), PAMIĘTASZ? (380), SELEKCJA NATURALNA (381), PECHOWY DZIEŃ (382), DZIEŃ WOLNY (383), ZDZIŚ MARNOTRAWNY (384), WSZYSCY ZA JEDNEGO (385), ALEK (386), MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ (387), PUNK'S NOT DEAD (388)
 • Film w produkcji / Antonio Eduardo Galdamez Munoz
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jacek Gąsiorowski i in.
  3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Rafał Mierzejewski
 • zwiastun
  Film fabularny - krótkometrażowy / Mara Tamkovich
 • zwiastunzdjecie
  NAJGŁOŚNIEJ SŁYCHAĆ MILCZENIE patrz SILENCE HEARD LOUD
  Film dokumentalny / Anna Konik
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Borgiasz
 • Etiuda szkolna / Julia Sadowska
 • zdjecie
  Film fabularny / Robert Wichrowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zuzanna Grajcewicz
 • zdjecie
  Film w produkcji / Justyna Nowak
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Mariusz Kuczewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karol Ulman
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Hanna Kilińska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Anna Sasnal Wilhelm Sasnal
 • zdjecie
  Film fabularny / Maciej Kawalski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Anna Kazejak Adrian Panek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Patryk Vega
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Mateusz Nowikow
 • Etiuda szkolna / Bartosz Stankiewicz
 • O POLSKOŚCI POMORZA patrz JAK SKAŁA NA MORZU
  Film dokumentalny / Michał Szymanowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Natalia Szada
 • Film dokumentalny / Andrzej Gelberg Paweł Badzio
 • zdjecie
  Film fabularny / Filip Dzierżawski
 • Film dokumentalny / Marta Węgiel
 • OD ZMIERZCHU DO ŚWITU patrz FROM DUSK TO DAWN
  Film dokumentalny / Agnieszka Ostrowska
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Artur Wyrzykowski
 • Film dokumentalny / Janusz Sozański
 • zdjecie
  Film w produkcji / Bartosz Markowski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Andrzej Kostenko i in.
  HONOROWE ZABÓSTWO (343), MIŁOŚĆ TO IDEALNE ALIBI (344), PUNKT DZIESIĄTA (345), ZMIANA (346), PUDŁO (347), SIOSTRZYCZKI (348), TANATOS (349), LA CUCARACHA (350), KURS NA PRAWO (351), NADZIEJA UMIERA OSTATNIA (352), ZŁAMANE SERCE (353), NIE SĄDŹCIE... (354), DIABEŁ NA DRODZE (355), DZIEŃ WNUCZKA (356), MŁOT NA CZAROWNICE (357), INFUENCERKA (358), GŁOS (359), DOLINA SZCZĘŚCIA (360)
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jakub Gomółka
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Julia Dziworska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maksymilian Michorczyk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Maciej Miller
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Krzysztof Łukaszewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jacek Bławut
 • zwiastunzdjecie
  OSIEM RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH patrz 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH
  Film fabularny / Sylwester Jakimow
 • Film krótkometrażowy / Piotr Bartos Bartek Bartos
 • Serial fabularny / Uli Edel
 • Film dokumentalny / Jarosław Migoń
 • PAŁAC patrz DER PALAST
  Serial fabularny / Uli Edel
 • Film dokumentalny / Alina Czerniakowska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Regina Zawadzka i in.
  63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Filip Zylber
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Edelman
 • Serial w produkcji / Grzegorz Jaroszuk Jakub Piątek
 • zdjecie
  Serial fabularny / Okił Khamidow Krzysztof Łebski i in.
  3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Emi Buchwald
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Lidia Duda
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Wolski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Sebastian Drożak
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Yutaro Keino
 • zdjecie
  Film fabularny / Kristoffer Rus
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jerzy Czachowski
 • Film dokumentalny / Dariusz Kuciewicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Aleksandra Mulier
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Anna Wieczur
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Jan Sobierajski
 • Serial dokumentalny / Paweł Nazaruk
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Adrian Panek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bartosz Nowacki
 • zdjecie
  Film w produkcji / Łukasz Karwowski
 • zdjecie
  Film fabularny / Artur W. Baron
 • zdjecie
  PRZED PO patrz BEFORE AFTER
  Etiuda szkolna / Filip Bojarski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Kuczeriszka i in.
  219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Michał Rakowski
 • Film dokumentalny / Alina Maksimenko
 • zdjecie
  Film w produkcji / Maciej Hydr
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Aleksander Fredro / Wojciech Adamczyk
 • Serial fabularny / Maria Sadowska
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / William Shakespeare / Katarzyna Klimkiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Ivan Krupenikov
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jan Kidawa-Błoński
 • zdjecie
  Serial dokumentalny / Paweł Ferdek
 • Etiuda szkolna / Diana Zamojska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Katia Priwieziencew Igor Priwieziencew
 • Film dokumentalny / Grzegorz Styła
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Joanna Rój
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tadeusz Chudy
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Anna Konik
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marek Kozakiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Agnieszka Smoczyńska
 • Film dokumentalny / Katarzyna Nowicka-Mandes
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Natalia Koryncka-Gruz
 • Film dokumentalny / Bartosz Kowalski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Jurkiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Bartosz Konopka
 • zdjecie
  Film animowany / Katarzyna Kijek Przemysław Adamski
 • zdjecie
  Film fabularny / Kamil Krawczycki
 • Film dokumentalny / Rafał Geremek
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Maciej Bieliński
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Monwid-Olechnowicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Adam Uryniak
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Janczar
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Agata Puszcz
 • A STORY FROM TROMSO patrz MAYBE THE FOOT DOES
  Film dokumentalny / Paweł Nazaruk
 • zdjecie
  Film fabularny / Beata Dzianowicz
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Piotr Trzaskalski i in.
  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 • zdjecie
  STYCZEŃ patrz JANVARIS
  Film fabularny / Viesturs Kairiss
 • zdjecie
  SUNONCU patrz THE LAST ONE
  Film dokumentalny / Fariz Ahmadov
 • Serial w produkcji / Kordian Piwowarski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Elwira Niewiera Piotr Rosołowski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Anna Kazejak Maciej Stuhr
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Adam Porębowicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Bartosz Prokopowicz
 • Film w produkcji / Krzysztof Rogulski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Rafał Łysak
 • Etiuda szkolna / Katarzyna Miechowicz
 • Etiuda szkolna / Kacper Staniszewski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Kobas Laksa
 • Film w produkcji / Jacek Januszyk
 • Etiuda szkolna / Karolina Biesiacka
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Belka
 • Film dokumentalny / Robert Żurakowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jacek Lusiński
 • zdjecie
  Film w produkcji / Patrick Yoka
 • zdjecie
  Serial fabularny / Katarzyna Buda i in.
  181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Oliwia Maria Szcześniak
 • Film dokumentalny / Wojciech Kuś
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Kuczeriszka Tomasz Szafrański
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Aleksandra Mulier
 • zdjecie
  Film fabularny / Anna Maliszewska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jan Gębski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Kamil Bembnista
 • Film dokumentalny / Mateusz Czuchnowski
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Krzysztof Jaroszyński Grzegorz Kuczeriszka
 • Film dokumentalny / Monika Kwasigroch Edyta Strub
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Julia Orlik
 • Etiuda szkolna / Pola Włodarczyk
 • Serial w produkcji / Katarzyna Priwieziencew
 • Film fabularny / Marcin Bortkiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Konrad Królikowski
 • zdjecie
  TRZYDZIEŚCI LAT WYMÓWEK patrz 30 LAT WYMÓWEK
  Film dokumentalny / Armand Urbaniak
 • zwiastunzdjecie
  TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ DNI. TEN DZIEŃ patrz 365 DNI. TEN DZIEŃ
  Film fabularny / Barbara Białowąs Tomasz Mandes
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Oliwia Szcześniak
 • Etiuda szkolna / Filip Jakubowski
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Matt Subieta Ewa Rodart
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Eliza Godlewska Alan Ruczyński
 • zwiastunzdjecie
  TYTANOWA BIEL patrz WROBIONY
  Film fabularny / Piotr Śmigasiewicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Sławomir Shuty
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maria Mordarska
 • Serial dokumentalny / Julia Łuczkowska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Michał Kawecki
 • zdjecie
  Film w produkcji / Anna Wieczur
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Marks
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Karolina Porcari
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Wojciech Królikowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Naszewski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jan Holoubek Bartłomiej Ignaciuk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aleksandra Kamińska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Yifan Sun
 • Film fabularny / Adam Sikora
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Łukasz Palkowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Śmigasiewicz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Marcin Janos Krawczyk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marta Stysiak
 • Etiuda szkolna / Luiza Budejko
 • zdjecie
  Film fabularny / Piotr Fiedziukiewicz
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Magdalena Puzmujźniak
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Kristoffer Rus
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Michał Gazda Bartosz Konopka
 • zdjecie
  Film fabularny / Grzegorz Mołda
 • zdjecie
  Film animowany / Agata Gorządek
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Monika Grzybowska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Michał Bolland
 • Film dokumentalny / Olga Siama
 • Serial fabularny / Robert Gliński
 • Film dokumentalny / Zuzanna Solakiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Tomasz Konecki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Emma Lindahl
 • Film dokumentalny / Piotr Kloc
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Artur Orliński
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski