Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

OK KETTEN

 • Tytuł polski: ONE DWIE
 • Film fabularny
 • Produkcja:
  Węgry
 • Rok produkcji:
  1977
 • Język:
  węgierski
 • Barwny, 2617 m, 93 min

Życie rodzinne czterdziestoletniej Mari pozbawione jest komplikacji. Jej małżeństwo z Feri uchodzi za przykładne, dorastające dzieci nie nastręczają kłopotów wychowawczych, dobrze zorganizowany dom prowadzony jest przez babcię. W tych warunkach Mari nie wahała się z objęciem funkcji kierowniczki hotelu dla robotnic w prowincjonalnych zakładach tkackich, w których sama niegdyś pracowała. Tu właśnie Mari zetknie się któregoś dnia z mło-dą robotnicą, Juli, osobą o niespokojnym usposobieniu, która - wskutek ustawicznych zatargów z mężem - postanawia go opuścić. Mimo, iż regulamin zabrania przyjmowania matek z dziećmi do przyzakładowego hotelu, Mari, wczuwając się w trudną sytuację Juli przyjmuje ją wraz z małą Zsuzi do swego mieszkania służbowego. Mimo opuszczenia domu kontakty między Juli a jej mężem Janosem nie ustają. Oboje kochają się, instynktownie tęsknią za sta-bilizacją, którą uniemożliwia frustracja i pijaństwo Janosa. Tymczasem komplikuje się sytuacja domowa Mari. Nagle umiera jej matka, zaś mąż - przygotowując się do wyjazdu służbowego za granicę - usiłuje skłonić żonę do porzucenia pracy i zajęcia się domem. Na tym tle dochodzi między małżonkami do kłótni. Po raz pierwszy w życiu Mari buntuje się przeciwko mężowskiemu "dyktatowi". Stopniowo, dzięki obcowaniu z Juli i rozmowom z Janosem uświadamia sobie, że jej mąż nigdy nie przyznał jej równoprawnego statusu w małżeństwie. Stwierdzając zanik autentycznych kiedyś więzi uczuciowych łączących ją z Feri, zastąpionych po 20 latach małżeństwa konwencją i przyzwyczajeniem - Mari czuje się teraz wyzwolona z narzuconych jej powinności tłumiących jej prawdziwą osobowość, pozbawiających prawa do własnego życia. Zbliżenie między Mari i Juli przeradza się stopniowo w przyjaźń, której treścią jest chęć aktywnego uczestnictwa w cudzym losie i gotowość okazania pomocy. Mediacja Mari sprawia, że Janos poddaje się antyalkoholowej kuracji w szpitalu. Zaufanie i sympatia okazywana starszej koleżance przez Juli pozwala Mari uniknąć kryzysu i poczucia osamotnienia po wyjeździe Feriego na dłuższy pobyt do Mongolii.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

 • Reżyseria
   
 • Scenariusz
  Ildiko Korody
   
  Jozsef Balazs
   
 • Zdjęcia
  Janos Kende
   
 • Muzyka
  Gyorgy Kovacs
   
 • Obsada aktorska
  Marina Vlady
  Mari
  Lili Monori
  Juli
  Miklos Tolnay
  Feri, mąż Mari
  Janos, mąż Juli
  Zsuzsa Czinkóczi
  Zsuzsi, córka Juli
  Kati Kovacs
  piosenkarka
  Włodzimierz Wysocki
   
2017.02.11 06:56:18
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency